Ενημερωτική εκδήλωση του έργου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η φόρμα "Ενημερωτική εκδήλωση του έργου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων" δεν δέχεται πια απαντήσεις.

Δοκιμάστε να επικοινωνήσετε με τον κάτοχο της φόρμας αν θεωρείτε ότι αυτό είναι λάθος.