Request edit access
שאלון לבחינת התאמה להצטרפות למיזם Wesource:
שלום,

לפניך שאלון לבחינת זכאותך להשתלב במיזם Wesource ספקים מכל הגוונים,
שמטרתו לקלוט עסקים מגוונים יציבים ולשלבם כספקים בתאגידים המובילים בישראל.
המיזם מציע למאות העסקים הראשונים שייקלטו במאגר לקחת חלק מפלטפורמה פעילה שמאפשרת חיבור ישיר לתאגידים.
על מנת לבחון את עמידתך בקריטריונים מוגדרים מראש, יש למלא את השאלון במלואו.
אנו ניצור קשר עם המועמדים שיימצאו מתאימים.
על מנת לאפשר לך להשתתף במיזם הגשת מסמכי הבקשה ובדיקת השאלון הינם מסובסדים וללא עלות.

בהצלחה!

פרטים אישיים:
1. מלא את פרטי העסק/ החברה:
שם בעל העסק *
ת.ז בעל העסק *
שם העסק/ החברה *
כתובת העסק: רחוב
בית
דירה
ת.ד
יישוב *
מספר ח.פ *
שנת הקמת העסק/ החברה *
מספר טלפון
טלפון נייד *
מספר פקס
אתר אינטרנט
דוא"ל *
2. אנא סמן מה התחום שבו פועל העסק/ החברה *
3. מהי צורת הבעלות על העסק/ החברה? *
4. מהו אחוז הנשים מתוך הבעלות בעסק/ בחברה ? *
5. האם יש לעסק/ לחברה סניפים/ חברות בת ? *
אם כן, ציין כמה סניפים/ חברות בת:
6. מה היו סך ההכנסות השנתיות בעסק/ בחברה בשנת 2016? *
7. האם בשנה האחרונה היו בעסק/ בחברה הגבלות חשבון, החזרת צ'קים/ הוראת קבע וכיו"ב? *
8. ציין אלו מבין האוכלוסיות המפורטות מטה, מקדם העסק/ החברה במסגרת תעסוקתית *
Required
9. כמה עובדים מועסקים בעסק/ בחברה בזמן מילוי השאלון? *
10. מהו להערכתך אחוז העובדים בעסק/ בחברה שהינם מאוכלוסיות מודרות (כפי שמפורט ברשימה בשאלה 8) ?
11. האם החברה ייצאה מוצרים/ שירותים לחו"ל בעבר? *
12. האם העסק מייצר מוצרים שמוגדרים מוצרי כחול לבן? *
מוצר כחול לבן הוא מוצר שמחיר המרכיב הישראלי בו, מהווה לפחות 35% וכתוצאה ממנו התקבלו מוצרים אחרים או שונים. (הגדרת משרד הכלכלה והתעשייה למוצר כחול לבן).
13. אילו רישיונות ותעודות יש לעסק/ לחברה? *
Required
14. האם תוכל למנות 3 לקוחות ממליצים במידת הצורך ? *
15. האם סיפקת בעבר מוצרים/ שירותים לחברות גדולות במשק (מעל 100 עובדים ו/או רשות מקומית)? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms