Αίτηση στο Σεμινάριο «Τεχνολογικά υποστηριζόμενη Ανεστραμμένη Τάξη»

Η υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο έχει ολοκληρωθεί

Τετάρτη 1/11/17 στις 13:00 θα γίνει δημόσια κλήρωση στο ΠΕΚ Πάτρας. Τα αποτελέσματα θα σταλούν με email και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα: http://pekpatras.sch.gr/

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.

Σ. Παπαδάκης