Request edit access
Sjïdth lïhtsegh Niejdan seabran - Šatta miellahttu Niejda searvvis - Bli medlem i föreningen Niejda
Registrera dig här för att bli medlem i föreningen Niejda för året 2017! Det kostar 50 SEK och då har du möjlighet att delta på aktiviteter anordnade av oss under året. Håll utkik i era mailboxar för kommande arrangemang.

Čalit iežat miellahttun dáppe, jus áiggut šaddat miellahttu Niejda searvvis 2017! Miellahttovuohta lea 50 ruvnnu. Mii addit dieđu go mis leat doalut. Ahte dieđu jus áiggut mielde veahkkin lágidit doaluid!

Gååvnesje ovmessie vuekie juktie maaksa seabran, jeaorhke mij laantide datne årroeminie jïh mujhtieh dov nomme tjaelieh!

Tjaelieh dahkoe jis sïjhth lïhtsegem Niejdan seabran 2017 jaepeste sjïdtedh! Maaksa 50 krovnah jih dle åadtjoeh båetije deahpadimmiej meatan årrodh.

BETALNING
Det finns olika sätt att betala in medlemsavgiften beroende på vilken land bor i. Kom ihåg att skriva ditt namn när du betalar.

Sverige - Ruoŧŧa - Svierik - Sveerje
Swish 1230801837
Banköverföring Nordea PG: 773156 - 5

Norge - Norga - Vuodna - Nöörje
Vipps: 116799
Norsk bankkonto: 4750.50.75109

Finland - Suopma - Suobma - Såevmie
Banköverföring Nordea
IBAN: SE03 9500 0099 6026 0773 1565
BIC-kod: NDEASESS


KONTAKT
Soptsesth mijjine jis datne sïjhth viehkiehtidh öörnedehtedh.
Kontakta även oss om du är sugen på att arrangera saker framöver också!

Gyhtjelassh? Tjaelieh facebooken sæjrose jallh mijjen e-påastese:
Jearaldat? Čales dieđu facebookii dahje e-poasta bokte:


siebrre@niejda.com

Mijjen hïejmebielie - Vår hemsida: www.niejda.com
Mijjen facebooken sæjroe - Min facebook siidu - Vår facebooksida: https://www.facebook.com/niejda.siebrre
Förnamn - Namma - Nomme *
Efternamn - Goargu - Minngie-nomme *
I vilket land bor du? - Guđe riika don orut?
I vilken kommun bor du? - Guđe gielddas don orut? - Mij tjïeltesne datne årroeh? *
Vad är din mailadress? - Makkár e-poastadressa lea dus? - Mij lea dov e-påaste? *
När är du född? - Goas dus lea riegadánbeaivi? - Gåessie dov reakedsbiejjie? *
MM
/
DD
/
YYYY
Genom att bli medlem godkänner jag att Niejda skickar mig medlemsbrev via e-post. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy