Request edit access
KOMERTZIOA SINGULAR DENDAK IZATEKO AURKEZTEA | POSTULACIÓN DEL COMERCIO A SINGULAR DENDAK
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Saltokiaren izena | Nombre Comercio *
Izen fiskala | Nombre fiscal
Helbidea | Dirección *
Número CIF
Saltokiaren telefonoa | Teléfono del comercio *
Kontaktu pertsona - kargua | Persona contacto - cargo *
Telefono mugikorra | Teléfono móvil *
E-mail *
Salmenta-puntuak eta udalerriak | Nº puntos de venta y municipio/s *
Jarduera - Sektorea | Actividad Sector *
Langileak: Adierazi Autonomo kopurua | Trabajadores/as: Indica el Nº Autónomos/as: *
Langileak: Adierazi Langile kopurua | Trabajadores/as: Indica el Nº Empleados/as: *
Saltokiaren ibilbidea (urteak) | Nº de años trayectoria comercio *
Zer balio dakar zure negozioak bezeroari? Zertan nabarmentzen da zure negozioan? Zergatik aukeratzen zaitu zure bezeroak? | ¿Qué valor aporta tu comercio al cliente? ¿En qué destaca tu comercio? ¿Por qué te elige tu cliente? *
Eskaintzen dituzun produktuak/zerbitzuak. Zer desberdintasun dakar bezeroari? Zergatik aukeratzen zaitu zure bezeroak? | Productos/Servicios que ofreces. ¿Qué servicios de valor añadido ofreces a tus clientes? *
Zer komunikabide erabiltzen dituzu zure berezitasuna zure bezeroei komunikatzeko? | ¿Qué medios de comunicación utilizas para comunicar tu singularidad a tus clientes? *
Required
Aurreko galderarekin alderatuta, zehaztu markatutako aukerak (adierazi ekintzak, webgunea eta profilak sare sozialetan, baita erabiltzen dituzun bestelako bitartekoak ere) | En relación a la pregunta anterior, detalla las opciones marcadas (indicar las acciones, la página web, y los perfiles en Redes Sociales, así como de otros medios que utilices) *
Aurreko galderan "Bai" erantzun baldin baduzu, adierazi. Zure erantzuna "Ez" izan baldin bada, arrazoiak adierazi | Si en la pregunta anterior has respondido "Si", detállalo. Si tu respuesta ha sido "No", indica los motivos *
Deskribatu azken urtean egin dituzun hobekuntza ekintzak/inbertsioak | Describe las acciones de mejora/inversiones que has realizado en el último año *
Required
Deskribatu aurreko galderan aukeratutako aukerak | Describe las opciones elegidas en la pregunta anterior *
Zein arlotan jaso nahiko zenuke aholkularitza pertsonalizatua? | ¿En qué área te interesaría recibir asesoramiento personalizado? Zer balio ekar diezaiokegu zure berezitasuna hobetzeko? Zein arlotan? | ¿Qué valor te podemos aportar para potenciar tu singularidad? ¿En qué ámbitos? *
Aktiboki lankidetzan aritzen zara beste negozioekin eta/edo beste erakunde batzuekin, elkarteekin? | ¿Colaboras activamente con otros comercios y/o otras entidades, asociaciones? *
Required
Aurreko galderan "Bai" erantzun baldin baduzu, adierazi. Zure erantzuna "Ez" izan baldin bada, arrazoiak adierazi | Si en la pregunta anterior has respondido "Si", detállalo. Si tu respuesta ha sido "No", indica los motivos *
Turista bezeroari zuzenduta al dago zure komertzioa? | ¿Tu comercio está enfocado al cliente turista? *
Required
Aurreko galdrean "Bai" erantzun baldin baduzu, markatu dagokion erantzuna | Si has respondido "Si" a la respuesta anterior, marca la respuesta que corresponda *
Required
Zein helburu dituzu zure enpresarekiko hurrengo 2-3 urte epe mugan? | ¿Qué objetivos te planteas para tu comercio en los próximos 2-3 años? *
Required
Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa:
GIPUZKOAKO MERKATARIEN FEDERAZIOAK, tratamenduaren arduraduna den aldetik, zure datuak biltzearen helburuak honakoak direla jakinarazten dizu: GMFk antolatzen dituen jarduera, zozketa, lehiaketa eta zerbitzuetan parte hartzen dutenen datu pertsonalak kudeatzea, aholkularitza- eta dinamizazio-zerbitzuak emateko, marketin-kanpainetarako, komunikazio komertzialak bidaltzeko, komunikazio- eta publizitate-jardueretarako eta merkataritza-prospekziorako. Interesdunaren baimena da tratamendurako legezko oinarria. Aurreikusitako helburua betetzeko, honako hauei eman ahal izango zaizkie zure datuak: Federazioarekin hitzarmena duten enpresei, merkataritzari laguntzeko zerbitzuetarako. Edozeinek du eskubidea bere datu pertsonalak eskuratzeko zuzentzeko, ezabatzeko, tratamendua mugatzeko, aurkaratzeko edo eramateko; horretarako, gure bulegoen helbidera idatz dezake, edo posta elektroniko bat bidal diezaguke federacion@fmg.es helbide elektronikora, eta zein eskubide erabili nahi duen adierazi. Informazio gehiago eskura dezakezu www.fmg.es gure webguneko PRIBATUTASUN-POLITIKA (PARTE-HARTZAILEAK atala) kontsultatuta.
Información básica sobre protección de datos:
FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA, como responsable del tratamiento, le informa que sus datos son recabados con la finalidad de: gestionar los datos personales de los participantes en la actividades, sorteos, concursos y servicios proporcionados por la FMG para la prestación de los servicios de asesoramiento y dinamización, campañas de marketing y envíos de comunicaciones comerciales, la comunicación, publicidad y prospección comercial. La base legal para el tratamiento es el consentimiento del interesado. Para cumplir con la finalidad prevista, sus datos podrán ser comunicados a: Empresas conveniales para la realización de los servicios de apoyo al comercio. Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, escribiéndonos a la dirección de nuestras oficinas, o enviando un correo electrónico a federacion@fmg.es, indicando el derecho que desea ejercer. Puede obtener información adicional en la POLITICA DE PRIVACIDAD (apartado PARTICIPANTES) de nuestra página web www.fmg.es
Datuen Babesa | Protección de Datos *
Required
Gure kontakizuna | Nuestro relato...
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy