බ්ලොග් අවකාශයේ මිතුරෝ 2015/2016 සංවිධායක මණ්ඩලයට එක් වීමේ අයදුම්පත

බ්ලොග් අවකාශයේ මිතුරෝ සමග එක්වීමට කැමැත්ත පළ කිරීම ගැන ඔබට ස්තුතියි. නව වසරට නිලධාරීන් පත් කිරීම අවසන් කොට ඇති බැවින් ඔබගේ කැමැත්ත අපගේ ඊමේල් ලිපිනය ඔස්සේ අප වෙත දැනුම් දෙන්න. cybernewyearfestival2011@gmail.com.
ස්තුතියි...!