Reģistrēšanās semināram

Ir sasniegts maksimālais semināra dalībnieku skaits un reģistrēšanās semināram ir slēgta! Uz tikšanos citos pasākumos!