Request edit access
Školenie observerov SZFB 2019/2020
Otázka bez názvu *
Meno a priezvisko *
Your answer
Adresa trvalého bydliska *
Your answer
Materský klub *
Your answer
Dátum narodenia *
Your answer
E-mail *
Your answer
Mobil *
Your answer
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov Žiadateľ o rozhodcovskú licenciu v SZFB svojim potvrdením dobrovoľne, slobodne, vážne a zrozumiteľne dáva súhlas v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov združeniu: Slovenský zväz florbalu,Junácka 6, 832 80 Bratislava, IČO: 31795421 (ďalej len “SZFB”) na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu údajov uvedených na prihláške na školenie z dôvodu svojej jedinečnej registrácie v Informačnom systéme florbalu, ktorého prevádzkovateľom je SZFB, ďalej pre výlučne vnútorné potreby SZFB na dobu svojej registrácie v SZFB. Taktiež týmto dáva dobrovoľne súhlas SZFB, aby zverejnil osobné údaje žiadateľa v rozsahu: fotografia, meno, priezvisko, dátum narodenia,funkcia na verejných platformách prevádzkovaných SZFB na účel verejného overenia identity žiadateľa na dobu jeho členstva v SZFB. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service