Request edit access
Pavasara pierobežas gadatirgus Apē, 2022.gada 15.maijā, no pulksten  9.00 līdz 14.00
Iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai, saskaņā ar spēkā esošiem Apes novada domes 28.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.3 /2019 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”.Aicinām tirgus dalībniekus iepazīties ar anketā sniegto informāciju un nolikumu par Pavasara pierobežas gadatirgu Apē.2022.gada 15.maijā, Apē, pulksten 9.00 līdz 14.00
Organizators: Smiltenes novada pašvaldības Apes apvienības pārvalde  40900037091
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Fiziskās personas VĀRDS, UZVĀRDS, juridiskās personas NOSAUKUMS *
Fiziskās personas PERSONAS KODS, juridiskās personas NODOKĻU MAKSĀTĀJA REĢISTRĀCIJAS KODS *
Fiziskās personas DEKLARĒTĀ ADRESE, juridiskās personas JURIDISKĀ ADRESE *
Telefona numurs *
Lūdzu izvēlies preču grupu un tekošo metru daudzumu iekļaujot KOPĪGO metru daudzumu, ja vajadzīgs arī AUTOMAŠĪNAI vai PIEKABEI. Ja automašīnas vai piekabes garums PĀRSNIEDZ rezervētās vietas platību, tad tā novietošana tirdzniecības vietā nav iespējama. Pēc vietas izmēru izvēlēs anketā būs redzama arī summa apmaksai par tirdzniecības vietu. (tirdzniecības nodeva)                        
NEPIECIEŠAMO KOPĪGO METRU DAUDZUMS: *
Pašvaldības nodevas apmērs atkarībā no preču grupas un rezervētās tirdzniecības vietas platības. Viena vieta ir līdz 3 (trīs) tekošie metri gar ielas malu vai līdz 9 m2 laukums.                                                                                (Piemēram: rezervējot 1 metru - maksā kā par 3 (trīs) metriem; rezervējot 5 (piecus) metrus - maksā kā par 2 (divām) vietām jeb 6 (sešiem) metriem.)
Komentāri:
Sabiedriskā ēdināšana BEZ alkohola
Sabiedriskā ēdināšana TAJĀ SKAITĀ AR  alkoholu
Alkoholisko dzērienu (alus, sidra) tirdzniecība
Rūpnieciski ražotas nepārtikas preces
Alkoholisko dzērienu, kas ir mājražojuma produkts (mājās raudzēti vīni ar alkohola tilpuma saturu līdz 18%, pašbrūvēts alus)
Pārtikas preces (mājražotājs) un bezalkoholiskie dzērieni
Komentāri:
Dēsti, augļukoki, ogulāji dekoratīvie stādmateriāli
Komentāri:
Loterijas biļešu tirdzniecība vai produkcijas degustācija, prezentācija
Pašu izgatavotas mājamatniecības preces (mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumi)
Mājas (istabas), lauksaimniecības dzīvnieku tirdzniecība
Pašu ražotā un audzētā lauksaimniecības produkcija (savvaļas ogas, sēnes, augļi, rieksti, ziedi), grieztie ziedi, zari no tiem gatavoti izstrādājumi vai podos augošiem dažādu sugu skuju kokiem
Biškopības produkti, pārtikā paredzētie augkopības, lopkopības un svaigi zvejas produkti nelielos apjomos.
Lietotu apģērbu, apavu vai sadzīves priekšmetu tirdzniecība
Lūdzu atzīmējiet, ja kāds no zemāk minētajiem punktiem atbilst par atbrīvojumu no  nodevas par tirdzniecību gadatirgū:
Ar savu piedalīšanos tirgotājs apliecina, ka ar šo nolikumu ir iepazinies un tam piekrīt, nolikumu skatīt saitē:    https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/2022/04/Apes_tirgus_nolikums.pdf *
Norēķinu rekvizīti Jūsu izvēlētajai preču grupai un tekošo metru daudzumam norēķinu kontā: Smiltenes novada  pašvaldība reģ. Nr. 90009067337  Banka:  SEB banka, kods UNLA2X Konts: LV75UNLA0050014255591 ar norādi: informāciju PAR TIRGOTĀJU (vārds, uzvārds vai nosaukums) par kuru tiek veikts maksājums un pasākuma nosaukums - Pavasara pierobežas gadatirgu Apē 15.05.2022                                                                                                                                                                            
Tirdzniecības vieta tiks iedalīta rindas kārtībā PĒC tirdzniecības nodevas APMAKSAS pašvaldībai. Dalībniekam pēc nodevas APMAKSAS uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJA, vietas Pavasara pierobežas gadatirgum tiks ierādītas tekošajā dienā, rindas kārtībā ierodoties klātienē.
TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJA iebraucot norobežotajā ielu tirdzniecības zonā jāuzrāda OBLIGĀTI!
Smiltenes novada Apes apvienības pārvalde, kā personas datu apstrādes pārzinis informē, ka ielu tirdzniecības dalībnieka elektroniskajā iesniegumā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šai ielu tirdzniecības norisei. Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Smiltenes novada pašvaldības tīmekļa vietnē https://smiltenesnovads.lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/privatuma-politika/
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy