הרשמה ראשונית לחונכות תמורת מלגה בארגון ידידים- תשע"ה

ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ה תיפתח במהלך חודש אוקטובר 2014 (לאחר ראש השנה).
בהצלחה רבה