Request edit access
Avaliación do Profesor polo alumnado
4º ESO BIOLOGIA
DATA *
MM
/
DD
/
YYYY
Elixe o curso *
Materia *
EXPLICACIÓNS DO PROFESOR :
1. Entendiches con facilidade as explicacións do profesor. *
1.- nunca 2.- casi nunca 3.- algunha vez 4.- casi sempre 5.- sempre
Nunca
Sempre
2. Puideches participar nas clases facendo preguntas sobre temas do teu interese. *
Nunca
Sempre
3. Contestou o profesor as túas preguntas ou dúbidas foran ou non da materia. *
nunca
Sempre
4. O profesor cumpliu cos temas propostos ao comezo do / trimestre *
Nunca
Sempre
2. MATERIAIS EMPREGADOS.
1. Utilizou distintos materiais para impartir as súas clases. *
Nunca
Sempre
2. Fomentou a utilización de medios audiovisuais na súa materia. *
Nunca
Sempre
3. Propuxo realizar actividades de búsqueda de información ou investigación. *
Nunca
Sempre
4. Consideras suficientes os materiais empregados no desenvolvemento das clases. *
5. Facilitaronche a aprendizaxe os recursos empregados polo profesor? *
Nunca
Sempre
3. AS PROBAS AVALIABLES.
1. Informou das datas de realización das probas con tempo suficiente. *
Nunca
Sempre
2. Axustáronse as preguntas dos exames ao explicado na clase *
Nunca
Sempre
3. As preguntas parecéronche: *
Moi fáciles
Moi difíciles
4. O número de traballos esixidos foi excesivo. *
Poucos traballos
Excesivos
5. Facilitou o profesor a visualización dos exames sempre que o pediches. *
Nunca
Sempre
4. OS CRITERIOS DE AVALIACIÓN.
1. Informou o profesor sobre o número de probas e traballos que deberías realizar para aprobar a materia. *
Nunca
Sempre
2. Corrixiu de xeito xusto as respostas ás preguntas e aos traballos realizados. *
Nunca
Sempre
3. Ao comezo do curso o profesor explicou os criterios de avaliacion? *
Non
Si
4. Estes criterios de avaliacion apareceron reflexados na distintas probas e traballos realizados ao longo do curso.
Nunca
Sempre
5. OS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.
1. Informou o profesor do valor de cada proba ou traballo na avaliación. *
Non
Si
2. Nos exames, aparecía o valor de cada pregunta..
Non
Si
3. Pareceuche correcta a valoración que fixo o profesor dos teus traballos ou exames. *
Nunca
Sempre
4. Atendeu con respecto e educación as túas reclamacións. *
Nunca
Sempre
5. Foi xusto ante as túas reclamacións. *
Nunca
Sempre
6. O QUE APRENDICHES.
1. Cres que aprendiches algunha cousa interesante nas clases. *
Nada
Moito
2. Logrou o profesor motivar o teu interés cara a materia. *
Nada
Moito
3. Lembras moitas das cousas que se explicaron ao longo do curso. *
Nada
Moito
4. Gustouche a materia. *
Nada
Moito
5. Que botaches en falta. *
Moitas cousas
Nada
Valora en xeral o teu profesor
Non me gustou nada
Gustoume moito
7. OBSERVACIÓN PERSOAIS.
1. Que non che gustou do profesor.
Your answer
2. Que farías desaparecer dos temas por aburrido.
Your answer
3. Como che gustaría que fosen as clases
Your answer
4. Houbo un ambiente axeitado entre o profesor e o alumnado na aula?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms