Request edit access
เครื่องมือวัดและประเมินผล “การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA”ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
โรงเรียน *
Your answer
ชื่อ - สกุล *
Your answer
ระดับชั้น *
คำชี้แจงเครื่องมือวัดและประเมินผล “การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑. เครื่องมือวัดและประเมินผลฉบับนี้ มีจุดประสงค์เพื่อประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) โดยประเมินใน ๓ ด้าน ดังนี้
๑.๑ การเข้าถึงและค้นคืนสาระ (Access and retrieve) เป็นการวัดความสามารถในการดึงสาระ ของสิ่งที่ได้อ่าน
๑.๒ การบูรณาการและตีความ (Integrate and interpret) เป็นการวัดความเข้าใจข้อความที่ได้อ่าน ความสามารถในการตีความ แปลความสิ่งที่ได้อ่าน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบของข้อความที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตหรือโลกที่อยู่
๑.๓ การสะท้อนและประเมิน (Reflect and evaluate) เป็นการวัดความเข้าใจข้อความที่ได้อ่านความสามารถในการตีความ แปลความสิ่งที่ได้อ่าน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบของข้อความที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตหรือโลกที่อยู่ พร้อมทั้งความสามารถในการประเมินข้อความที่อ่าน และความสามารถในการให้ความเห็นหรือโต้แย้งจากมุมมองของตน
๒. เครื่องมือในการวัดและประเมินผล มี ๑ ฉบับ คือ แบบทดสอบการรู้เรื่องการอ่าน (Reading literacy)ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) โดยให้นักเรียนอ่านเรื่องแล้วตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน จำนวน ๒๕ ข้อ คะแนนเต็ม ๓๒ คะแนน
คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านบทอ่านที่กำหนดให้แล้วตอบคำถาม โดยเขียนเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร ก. ข. ค. หรือ ง. หน้าคำตอบที่ถูกต้อง หรือเขียนตอบในที่ว่างที่กำหนดให้ ใช้เวลา ๙๐ นาที
บทอ่านที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๔ คะแนน) อ่านบทอ่านต่อไปนี้ และตอบคำถาม ข้อ ๑ - ๓
๑. ถ้าที่บ้านไม่มีเบกกิ้งโซดา นักเรียนควรใช้วิธีใดล้างผักให้ประหยัดเวลามากที่สุด (๑ คะแนน) *
1 point
๒. วิธีการของใคร ลดสารตกค้างในผักได้น้อยที่สุด (๑ คะแนน) *
1 point
๓. เอซื้อกะหล่ำปลีมาจากตลาด ๑ หัว จากนั้นนำมาล้างด้วยการเปิดน้ำไหลผ่าน วิธีที่เอใช้ ช่วยลดสารฆ่าแมลงได้ผลดีหรือไม่ ให้ระบุเหตุผลประกอบ (๒ คะแนน) *
2 points
Your answer
บทอ่านที่ ๓ (คะแนนเต็ม ๓ คะแนน) อ่านบทอ่านต่อไปนี้ และตอบคำถาม ข้อ ๔ - ๕
๔. ใครมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตมากที่สุด (๑ คะแนน) *
1 point
๕. ให้นักเรียนเรียงลำดับโรคเรื้อรังตามปริมาณผู้ป่วยที่เกิดจากการกินเกลือมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย (๒ คะแนน) *
2 points
Your answer
บทอ่านที่ ๓ (คะแนนเต็ม ๔ คะแนน) อ่านบทอ่านต่อไปนี้ และตอบคำถาม ข้อ ๖ – ๘
๖. ภาพในข้อใด แสดงการจัดกลุ่มชนิดของพริกไทยโดยใช้เกณฑ์การตากแห้งได้ถูกต้อง (๑ คะแนน) *
0 points
๗. ประเด็นใดที่สนับสนุนคำว่า “พริกไทย ราชาแห่งเครื่องเทศช่วยรักษาอัลไซเมอร์” (๑ คะแนน ต้องตอบถูกทั้ง ๕ ข้อ)
แหล่งกำเนิดของพริกไทย *
1 point
การแพร่กระจายไปยังหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก *
1 point
คุณค่าทางโภชนาการของพริกไทย *
1 point
ชนิดและกระบวนการผลิตพริกไทยชนิดต่าง ๆ *
1 point
สรรพคุณทางยาของพริกไทย *
1 point
๘. ให้นักเรียนจัดลำดับพริกไทยทั้ง ๓ ชนิด ตามลำดับของระยะเวลาที่ต้องใช้ในการผลิต พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบคำตอบ (๒ คะแนน) *
2 points
Your answer
บทอ่านที่ ๔ (คะแนนเต็ม ๔ คะแนน) อ่านบทอ่านต่อไปนี้ และตอบคำถาม ข้อ ๙ - ๑๑
ส้มตำไทย

อาหารไทยยอดนิยม ส้มตำไทย เป็นอาหารสุขภาพที่คนรู้จักทั่วโลก ภาษาอังกฤษ เรียกว่า papaya salad ส่วนผสมและขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยาก เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับคนรักอาหารไทย และชอบกินส้มตำ
วิธีทำส้มตำไทย
1. ใส่กระเทียมและพริกลงในครก ตำพอแหลก จึงใส่กุ้งแห้งและถั่ว ตำต่อไปอีกสักพัก
2. ใส่น้ำตาลปี๊บ คลุกเคล้าให้น้ำตาลละลาย แล้วใส่น้ำปลาและมะนาวคลุกให้ละลายเข้ากัน
3. ใส่มะละกอฝอย ถั่วฝักยาว และมะเขือเทศ คลุกให้ทุกอย่างเข้ากัน แล้วตักใส่จาน
ส้มตำ เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากในทุกพื้นที่ของประเทศไทย และทุกพื้นที่บนโลกที่มีคนไทยอยู่แต่จะมีใครรู้หรือไม่ว่า มะละกอที่เป็นวัตถุดิบในการทำส้มตำไม่ใช่พืชที่มีต้นกำเนิดในประเทศไทย มะละกอ มีต้นกำเนิดในทวีปอเมริกากลาง ทหารสหรัฐอเมริกานำเข้ามาในประเทศไทยเมื่อ ๔๐ ปีก่อน ช่วงสงครามเวียดนาม และคนไทยนำมาปรับปรุงเป็นอาหารจนถึงปัจจุบัน
ส้มตำเป็นอาหารที่ทำจากมะละกอดิบ สับเป็นเส้นคลุกเคล้ากับส่วนผสมต่าง ๆ ประกอบด้วย มะเขือเทศลูกเล็ก มะเขือสีดา มะเขือเปราะ พริกสดหรือพริกแห้ง ถั่วฝักยาว กระเทียม
เคล็ดลับการทำส้มตำไทย คือ การใช้มะละกอสด สับและหั่นด้วยมือให้ได้เส้นมะละกอที่มีขนาดไม่เท่ากัน เพื่อให้เส้นมะละกอ ได้รสชาติ หากใช้เครื่องขูด จะได้เส้นที่มีขนาดเล็กและเท่ากัน ทำให้รสชาติไม่ดีเท่าแบบสับมือ
การใช้มะเขือเทศราชินี จะทำให้อร่อยอีกแบบ และไม่ต้องโขลกให้แตก เนื่องจากมะเขือเทศราชินีมีขนาดเล็ก รสหวาน สามารถกินสด ๆ ได้ และสีสันสวยงาม
ถั่วลิงสง ให้ใช้ที่คั่วเอง จะได้สด ไม่มีกลิ่นหืน และรสชาติอร่อย
พริกสด ให้ใช้พริกขี้หนูสวนผสมกับพริกชี้ฟ้า เนื่องจากพริกขี้หนูสวนมีรสเผ็ด และพริกชี้ฟ้ามีสีสันสวยงาม
กระเทียม ให้ใช้กระเทียมไทย เนื่องจากกระเทียมไทย มีกลีบเล็ก และมีกลิ่นหอม
กุ้งแห้ง ให้ใช้กุ้งตัวใหญ่ นำไปนึ่งให้กุ้งสุก และล้างสารตกค้างในกุ้งออก เพื่อเพิ่มความสะอาด และความอร่อย
เคล็ดลับที่สำคัญของเมนูส้มตำไทยคือ ความสะอาดของวัตถุดิบ ส่วนรสชาติ จะเปรี้ยว หวาน เค็ม เผ็ด ก็ปรุงได้ตามความพอใจของคนรับประทาน


ปรับจาก http://nlovecooking.com/papaya-salad/
๙. ข้อใดเป็นเคล็ดลับการนำมะละกอมาทำเป็นส้มตำไทย (๑ คะแนน) *
1 point
๑๐. ข้อดีของการสับมะละกอด้วยมือคืออะไร (๒ คะแนน) *
2 points
Your answer
๑๑. ใช้บทอ่านข้างต้น พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่า เป็นความจริง หรือ ไม่เป็นความจริง (๑ คะแนน ต้องตอบถูกทั้ง ๓ ข้อ)
ส้มตำไทยมีส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสมุนไพร *
1 point
ส้มตำไทยเป็นอาหารสุขภาพเพราะใช้วัตถุดิบทั้งหมดสดและแห้ง *
1 point
วัตถุประสงค์ของเรื่องนี้คือแนะนำวิธีการทำส้มตำไทยให้อร่อย *
1 point
บทอ่านที่ ๕ (คะแนนเต็ม ๔ คะแนน) อ่านบทอ่านต่อไปนี้ และตอบคำถาม ข้อ ๑๒ - ๑๕
ถีบฉันหน่อยซิ

ในช่วง 5 - 6 ปีที่ผ่านมานี้ คนไทยหันมาใส่ใจ และให้ความสำคัญกับการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ กันอย่างแพร่หลาย (มีตัวเลขประมาณการคร่าว ๆ ว่าในขณะนี้มีประมาณ 5 แสนคน) และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หลายคนเชื่อว่าการปั่นจักรยาน Bike for Dad และ Bike for Mom เป็นตัวช่วยจุดกระแสที่สำคัญอีกแรงหนึ่ง ทำให้เกิดกระแสการปั่นจักรยาน เป็นผลให้มีร้านขายจักรยานผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดแทบทุกจังหวัดทั่วประเทศ
“สนามเขียว” ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณขอบรอบนอกของสนามบินสุวรรณภูมิ กลายเป็นสถานที่ยอดนิยม ที่คอปั่นจักรยานทั้งหลายต้องไปลิ้มลองสัมผัสบรรยากาศกัน ระยะทาง 26 กิโลเมตร อาจฟังดูว่ายาวไกลสำหรับมือใหม่ แต่สำหรับคนที่ปั่นจักรยานเป็นประจำ ถือเป็นระยะทางกำลังดีสำหรับการทดสอบสมรรถภาพของรถและกำลังวังชาของผู้ขับขี่
คำถามที่หลายคนยังคาใจคือ “ทำไมต้องเป็นจักรยาน” ในเมื่อเราสามารถออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแบบอื่น ๆ ได้อีกมากมาย ตามความชอบ อายุ สรีระร่างกาย และสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวย โดยสรุปแล้วการปั่นจักรยานมีข้อดีตรงที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อหลายส่วน (ขา หลัง แขน หน้าท้อง) ลดแรงกระแทกและสึกหรอของข้อเข่า (เมื่อเทียบกับการวิ่ง) ข้อต่อมีการเคลื่อนไหวหลายส่วน รวมทั้งได้เดินทางท่องเที่ยวไปในตัวได้ความสุขจากการชื่นชมธรรมชาติและภูมิทัศน์สองข้างทาง ที่สำคัญที่สุด คือ เป็นกีฬาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผลการศึกษาพบว่า การปั่นจักรยานด้วยความเร็วปานกลางในเวลา 1 ชั่วโมง เผาผลาญพลังงานได้ 400 - 600 แคลอรี
เมืองใหญ่ ๆ ทั่วโลกหลายเมือง เช่น โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก) อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)
สตราสบูร์ก (ฝรั่งเศส) หรือ โบโกต้า (โคลอมเบีย) กลายเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะเมืองน่าขี่จักรยาน เมืองเหล่านี้จะมี Bike land มีที่จอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวกกับผู้ขี่จักรยานอย่างดี บางเมืองประชากร 30 - 40% ใช้จักรยานเป็นพาหนะหลักในการเดินทางไปทำงาน ทำให้มีการจำกัดความเร็วของรถยนต์
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งมีประชากร 5.7 ล้านคน แต่มีรถจักรยานถึง 12 ล้านคัน ถือเป็นประเทศ ที่มีจำนวนจักรยานต่อประชากรสูงที่สุดในโลก
ไต้หวันซึ่งเป็นประเทศในเอเซียที่เป็นเกาะ มีทะเลล้อมรอบประกาศว่าจะทำให้ประเทศเป็น Island of Bicycle รัฐบาลไต้หวันส่งเสริมการปั่นจักรยานอย่างมุ่งมั่นจริงจัง มีการสร้างเลนจักรยานทั่วประเทศนับพันกิโลเมตร และกำหนดให้วันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปีเป็น “วันจักรยานแห่งชาติ” มีการจัดแข่งขัน Tour de Taiwan มานานกว่า 10 ปีแล้ว ซึ่งถือเป็นรายการปั่นจักรยานระดับโลกอีกรายการหนึ่ง


ปรับจาก นิตยสารหมอชาวบ้าน เล่มที่ ๔๔๔ https://www.doctor.or.th/article/detail/400448
๑๒. ประเทศใดมีวันจักรยานแห่งชาติ (๑ คะแนน) *
1 point
๑๓. จุดประสงค์สำคัญของบทอ่านนี้คือข้อใด (๑ คะแนน) *
1 point
๑๔. เด็กชายเก่ง มีร่างกายผอมแห้ง และกล้ามเนื้อไม่แข็งแรง เขาควรเริ่มออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน ระยะทาง ๒๖ กิโลเมตรหรือไม่ เพราะเหตุใด (๑ คะแนน) *
1 point
๑๕. ใช้บทอ่านข้างต้น พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่า ถูกต้อง หรือ ไม่ถูกต้อง (๑ คะแนน)
“ร้านขายจักรยานผุดราวกับดอกเห็ด” คำที่ขีดเส้นใต้ หมายถึง ขยายอย่างรวดเร็ว *
1 point
ถ้านักเรียนปั่นจักรยานด้วยความเร็วปานกลาง ๒ ชั่วโมง ร่างกายเผาผลาญพลังงานได้ ๖๐๐ แคลอรี *
1 point
“สนามเขียว” รอบนอกสนามบินสุวรรณภูมิ คือ สนามหญ้า *
1 point
เหตุผลที่ประเทศต่าง ๆ ส่งเสริมการปั่นจักรยาน เพราะต้องการประหยัดน้ำมัน *
1 point
ผู้ขับขี่จักรยานมีกำลังวังชาดี หมายถึง มีเรี่ยวแรงดี *
1 point
บทอ่านที่ ๖ (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) อ่านบทอ่านต่อไปนี้ และตอบคำถาม ข้อ ๑๖ - ๑๙
ข้าวต้มมัดยายอัมภา ขนมไทยโกอินเตอร์

ยายอัมภาทำข้าวต้มมัดมายาวนานกว่า ๗๐ ปี ลูกค้าถูกใจในฝีมือจึงขายดีมาก ตอนนี้ อายุ ๘๓ ปีแล้ว ยายอัมภาเคยทำงานอยู่ในวัง ได้ความรู้การทำขนมหวาน ขนมถาด ทั้งทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ตะโก้ เอามาสอนลูก ๆ หลังแต่งงาน ยายอัมภาเอาวิชาจากในวังมาทำข้าวเหนียวมูน ข้าวต้มมัด ขนมเทียน เป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
“ตุ๊ก” ทายาทรุ่นสาม เอาไปแตกหน่อต่อยอดว่า ข้าวต้มมัดจะอร่อย อยู่ที่ข้าวเหนียว ถ้าข้าวเหนียวอ่อนจัดเวลาจับจะลื่นมือ ข้าวเหนียวใหม่กวนน้ำกะทิแล้วจะแฉะ “เมื่อก่อนเราใช้ข้าวเหนียวเขี้ยวงู กระสอบละเกือบ ๓,๐๐๐ บาท ราคาขึ้นมาเรื่อย ๆ ก็เปลี่ยนมาใช้ข้าวเหนียวของอีสาน เป็นข้าวเหนียวคัดพิเศษ กข ข้าวเหนียวของเรา ถึงนุ่มและเหนียว เลยพิเศษกว่าคนอื่น”
วันหนึ่ง ๆ พี่ตุ๊กกับยายอัมภานั่งห่อข้าวต้มมัดเต็มที่ได้ ๓๒๐ มัด ข้าวต้มมัดจำนวนนี้ ใช้ข้าวเหนียว ๑๑ ลิตรต่อหนึ่งหม้อ น้ำตาลทราย ๔ กิโลกรัม เกลือถุงขนาดจิ๋ว ๔ ถุง กะทิ ๘ กิโลกรัม ถั่วดำต้มเม็ดใหญ่ “กล้วยน้ำว้า ๓๐ หวี ต้องไม่งอมเกินไป งอมมากจะเปรี้ยว ห่ามเกินไปก็จืด” พี่ตุ๊กว่า
ใบตองที่ใช้ห่อต้องเป็นใบตองอ่อนของกล้วยน้ำว้า ถ้าใช้ใบตองแก่จะกรอบแตกง่ายและสกปรก
ได้มาก็ต้องเช็ดทำความสะอาด เช็ดทุกใบ ตอกที่ใช้มัดต้องแช่น้ำให้นิ่มก่อน เวลาทำพี่ตุ๊กจะเป็นคนจับตัวข้าวเหนียวใส่กล้วย
เคล็ดลับของพี่ตุ๊ก คือ อย่าใส่ข้าวเหนียวหนาเกินไป เวลานึ่งจะสุกยาก ข้าวเหนียวหม้อหนึ่ง ห่อได้สองซึ้งซึ้งหนึ่งมี ๑๖๐ มัด ใช้เวลานึ่งให้สุกพอดี ๓ ชั่วโมง
ข้าวต้มมัดรสชาติระดับตำนานเจ้านี้ พี่ตุ๊กบอกว่า ถ้าอยากกินต้องโทรสั่งล่วงหน้า บางคนสั่งเป็น ๑๐๐ มัด ลูกค้ามาจากที่ไกล ๆ มาซื้อแค่ไม่กี่มัด เขาบอกว่าอยากกิน บางทีก็ซื้อไปฝากคนที่ญี่ปุ่น รัสเซีย อเมริกา
คราวนี้จึงมีคำถามว่า ทำขนมได้ตั้งหลายอย่าง ทำไมถึงมาลงเอยที่ข้าวต้มมัด “ขนมไทยไม่ใช่ของง่าย วิธีการทำมีมาก” พี่ตุ๊กตอบ “ต้องอดทน ข้าวต้มมัดมีขายอยู่ทั่วไป แต่จะอร่อยหรือไม่เคล็ดลับอาจอยู่ที่ใช้เตาถ่าน” แม่อายุก็มาก ไม่แข็งแรงเหมือนสมัยก่อน เราก็มาลงมติที่ข้าวต้มมัด เพราะทำแล้วจบวันพอดี พี่ตุ๊กบอกว่า ข้าวต้มมัดก็ทำเหมือน ๆ กัน สูตรใครก็สูตรคนนั้น บางเจ้าข้าวเหนียวเละบ้าง ไม่สุกบ้าง รสชาติจืดบ้าง ไม่กลมกล่อม


ปรับจาก http://www.thairath.co.th/content/888105
๑๖. วิธีเลือกกล้วยน้ำว้าที่จะนำมาทำข้าวต้มมัดสูตรยายอัมภามีวิธีการอย่างไร (๑ คะแนน) *
1 point
๑๗. ข้อใดไม่ใช่ความรู้ที่ได้จากบทอ่านนี้ (๑ คะแนน) *
1 point
๑๘. ข้อใดไม่ได้ส่งผลถึงรสชาติของข้าวต้มมัด (๑ คะแนน) *
1 point
๑๙. ถ้าตุ๊กตั้งชื่อข้าวต้มมัดที่ตัวเองขายว่า “ข้าวต้มมัดชาววัง” นักเรียนคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด (๒ คะแนน) *
2 points
Your answer
บทอ่านที่ ๗ (คะแนนเต็ม ๔ คะแนน) อ่านบทอ่านต่อไปนี้ และตอบคำถาม ข้อ ๒๐ - ๒๒
ปลาทูเป็นอาหารทะเลที่คนไทยนิยมบริโภคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะทำอาหารได้หลายอย่างย่อยง่าย รสชาติดี โดยเฉพาะปลาทางแถบจังหวัดชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงครามและเพชรบุรี เพราะมีความมันมาก รสอร่อยกว่าปลาทูจากแหล่งอื่น ๆ จากหลักฐานทางด้านวิชาการของกองประมงทะเล พบว่า บริเวณดังกล่าวเป็นก้นอ่าวไทย จึงมีอาหารอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ปลาทูเหล่านี้มีสารอาหารต่าง ๆ อยู่ในตัวมาก และประกอบกับปลาทูจะวางไข่บริเวณฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย แถบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ประมาณเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ และจะอพยพมาที่ที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์ ในช่วงสิงหาคม -ธันวาคม ปลาทูในช่วงนี้จึงราคาถูก เพราะมีมาก รสอร่อย และเป็นปลาทูตัวโตหรือปลาทูสาว
เนื่องจากปลาทูมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับปลาอีกหลาย ๆ ชนิด โอกาสซื้อผิดมีมาก จึงขอแนะนำเพื่อเป็นข้อสังเกต ดังนี้
ปลาทูมีอีกชื่อว่าปลาทูสั้นหรือปลาทูเตี้ย มีลำตัวกว้าง แบน ป้อม สั้น ตาเล็ก ปากแหลมมน ไม่มีลายข้างตัว 3 เส้น ด้านบนของลำตัวมีสีน้ำเงินแกมเขียว ถ้าเป็นปลาสดจะมีสีน้ำเงินเข้มพาดตามยาวของลำตัว เนื้อละเอียด นุ่ม มีมันมาก รสอร่อย
ปลาลังมีอีกชื่อว่าปลายาว ปลาทูโม่ง หรือปลาโม่ง มีลำตัวกลมเรียวกว่าปลาทู ตาโต ปากแหลม ลำตัวด้านหลังมีแถบสีเขียวแกมน้ำตาล ๒ - ๓ แถบพาดตามยาว เนื้อหยาบ มันน้อย รสไม่อร่อย ราคาถูกกว่าปลาทู
ปลาทูปากจิ้งจกมีลำตัวเรียวยาวคล้ายปลาลัง แต่มีขนาดความยาวเท่าปลาทู ความกว้างของลำตัวน้อยกว่าปลาลัง ปากแหลม ด้านบนลำตัวมีสีน้ำเงิน แวววาว ด้านท้องมีสีขาวเงิน เนื้อหยาบ มันน้อย รสไม่อร่อย
ปลาทูแขกมีลักษณะคล้ายปลาทูปากจิ้งจก แต่มีเกล็ดหนามแข็งที่โคนหาง แนวเส้นข้างตัวโค้งลาด ลำตัวเรียวยาว แต่หนา มองดูค่อนข้างกลม ด้านหลังมีสีน้ำเงินแกมเขียว ท้องสีขาวเงิน ครีบสีขาวใส เนื้อหยาบ มันน้อย ปัจจุบันนิยมนึ่งแทนปลาทู หรือทำปลากระป๋อง
ปลาทูแขกครีบยาวมีลักษณะคล้ายปลาทูแขก แต่ลำตัวกว้างกว่า จึงมองดูแบน ตาค่อนข้างโต เนื้อแข็ง หยาบ รสไม่อร่อย
การเลือกซื้อปลาทูนึ่งนั้น ให้พิจารณาที่ตัวสั้น ป้อม แบน ตาใส สีของปลาใส ไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินแกมเขียวหรือสีขาวของส่วนล่างก็ตาม กดแล้วเนื้อจะนิ่ม มีมันสีเหลืองเยิ้มอยู่ตามตัว ถ้าเนื้อแข็งแสดงว่าปลาไม่สด และเค็มเกินไป


ปรับจาก http://www.thaihealth.or.th
๒๐. ข้อใดใช้เป็นข้อมูลในการเลือกซื้อปลาทูให้ถูกต้องไม่ได้ (๑ คะแนน) *
1 point
๒๑. ปลาชนิดใดมีลักษณะใกล้เคียงกับปลาทูที่สุด (๑ คะแนน) *
1 point
๒๒. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของบทอ่านนี้ (๒ คะแนน) *
2 points
Your answer
บทอ่านที่ ๘ (คะแนนเต็ม ๔ คะแนน) อ่านบทอ่านต่อไปนี้ และตอบคำถาม ข้อ ๒๓ - ๒๕
๒๓. สถานที่ใดมีอัตรานักท่องเที่ยวเข้าพักช่วงระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มากที่สุด (๑ คะแนน) *
1 point
Your answer
๒๔. ใช้บทอ่านข้างต้น พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่า จริง หรือ ไม่จริง (ต้องตอบให้ถูกทั้ง ๓ ข้อ ได้ ๑ คะแนน)
- ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ พัทยามีอัตรานักท่องเที่ยวพักเฉลี่ยสูงกว่าหัวหิน *
1 point
- จังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลมีอัตรานักท่องเที่ยวพักเฉลี่ยสูงขึ้นทุกจังหวัด *
1 point
- ช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๓ อัตรานักท่องเที่ยวพักเฉลี่ยในกรุงเทพฯ สูงที่สุด *
1 point
๒๕. ข้อมูลจากกราฟข้างต้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จังหวัดใดมีอัตรานักท่องเที่ยวพักเฉลี่ยต่ำที่สุด (๒ คะแนน) *
2 points
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy