Request edit access
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ให้ผู้ประเมิน ประเมินรายการตามเกณฑ์ต่อไปนี้โดยทำเครื่องหมาย ๐
4 หมายถึง ดีมาก 3 หมายถึง ดี 2 หมายถึง พอใช้ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง
ลำดับที่ รายการประเมิน ระดับการประเมิน
1.การออกแบบเว็บไซต์
4
3
2
1
1.1 เพิ่มความสะดวกชัดเจนในการสืบค้น
1.2 ความรวดเร็วการเข้าถึงข้อมูล
1.3 ความน่าสนใจ(สี ตัวอักษร ภาพประกอบ)
1.4 ความเชื่อมโยง สัมพันธ์ สอดคล้อง และลำดับของเนื้อหา
2.เนื้อหา
4
3
2
1
2.1 ถูกต้อง ครอบคลุม ชัดเจน
2.2 สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
2.3 ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา
2.4 ความทันสมัย
2.5 มีประโยชน์
2.6 มีแหล่งอ้างอิงข้อมูล
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. Report Abuse - Terms of Service