Request edit access
Wolontariusze sektora kultury działający w małych miejscowościach
WPROWADZENIE DO BADAŃ:
Celem ogólnym badania jest określenie kluczowych warunków dla pomyślnego, z sukcesem realizowanego wolontariatu (działalności społecznej) w sektorze kultury, sztuki (w tym nieprofesjonalnej), dziedzictwa kulturowego w małych miejscowościach, na rzecz projektowania i dostarczania multi-dyscyplinarnej oferty kulturalnej i artystycznej dla lokalnych społeczności, z wartością dodaną dla obywatelskiego, demokratycznego uczestnictwa, tożsamości lokalnej i integracji społeczności lokalnych.

Badania są prowadzone równolegle w Polsce, Wielkiej Brytanii, Danii, Portugalii i
na Węgrzech w okresie luty – marzec 2017. Termin realizacji badania w Polsce upływa 14 marca 2017.

Wypełnienie kwestionariusza zajmie Ci około 15 minut.

Prosimy o wypełnienie i odesłanie kwestionariusza do dnia 14 marca 2017.

Badania realizowane są w ramach projektu „Programy szkoleniowe dla wolontariuszy i menadżerów kultury na nisko zaludnionych obszarach” (“Curricula for culture volunteers and managers in sparsely populated areas”; akronim projektu: SPAR) dofinansowanego w ramach Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Realizatorem badań w Polsce jest Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych, www.fundacjaaie.eu.

Jeżeli chcesz otrzymać raport z badań krajowych i/lub międzynarodowych, poprosimy o Twój adres e-mail i zgodę na przesłanie informacji na ostatniej stronie tego kwestionariusza.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BADANIACH!

1. Jako "małe miejscowości", na potrzeby tego badania, rozumiane są miejscowości mające do 20 tysięcy mieszkańców (położone w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich).

2. Jako "Organizacja sektora kultury", na potrzeby tego badania, rozumiane są organizacje aktywnie działające w obszarze kultury, sztuki (również nieprofesjonalnej) i dziedzictwa kulturowego.

Zgodnie z Dyrektywami Komisji Europejskiej nr 95/46/EC oraz 2002/58/EC informujemy, że udzielanie odpowiedzi przez respondentów i respondentki tego badania jest dobrowolne. Zgromadzone dane zostaną wykorzystane wyłącznie do celów statystycznych w anonimowej, zagregowanej formie, w sposób uniemożliwiający identyfikację osób biorących udział w badaniu. W związku z tym prosimy Cię o nie wpisywanie w kwestionariusz żadnych danych, na podstawie których można by Cię zidentyfikować. Aby kontynuować, potrzebujesz zaakceptować zgodę na przetwarzanie danych (odpowiedzi).
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms