Request edit access
Wolontariusze sektora kultury działający w małych miejscowościach
WPROWADZENIE DO BADAŃ:
Celem ogólnym badania jest określenie kluczowych warunków dla pomyślnego, z sukcesem realizowanego wolontariatu (działalności społecznej) w sektorze kultury, sztuki (w tym nieprofesjonalnej), dziedzictwa kulturowego w małych miejscowościach, na rzecz projektowania i dostarczania multi-dyscyplinarnej oferty kulturalnej i artystycznej dla lokalnych społeczności, z wartością dodaną dla obywatelskiego, demokratycznego uczestnictwa, tożsamości lokalnej i integracji społeczności lokalnych.

Badania są prowadzone równolegle w Polsce, Wielkiej Brytanii, Danii, Portugalii i
na Węgrzech w okresie luty – marzec 2017. Termin realizacji badania w Polsce upływa 14 marca 2017.

Wypełnienie kwestionariusza zajmie Ci około 15 minut.

Prosimy o wypełnienie i odesłanie kwestionariusza do dnia 14 marca 2017.

Badania realizowane są w ramach projektu „Programy szkoleniowe dla wolontariuszy i menadżerów kultury na nisko zaludnionych obszarach” (“Curricula for culture volunteers and managers in sparsely populated areas”; akronim projektu: SPAR) dofinansowanego w ramach Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Realizatorem badań w Polsce jest Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych, www.fundacjaaie.eu.

Jeżeli chcesz otrzymać raport z badań krajowych i/lub międzynarodowych, poprosimy o Twój adres e-mail i zgodę na przesłanie informacji na ostatniej stronie tego kwestionariusza.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BADANIACH!

1. Jako "małe miejscowości", na potrzeby tego badania, rozumiane są miejscowości mające do 20 tysięcy mieszkańców (położone w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich).

2. Jako "Organizacja sektora kultury", na potrzeby tego badania, rozumiane są organizacje aktywnie działające w obszarze kultury, sztuki (również nieprofesjonalnej) i dziedzictwa kulturowego.

Zgodnie z Dyrektywami Komisji Europejskiej nr 95/46/EC oraz 2002/58/EC informujemy, że udzielanie odpowiedzi przez respondentów i respondentki tego badania jest dobrowolne. Zgromadzone dane zostaną wykorzystane wyłącznie do celów statystycznych w anonimowej, zagregowanej formie, w sposób uniemożliwiający identyfikację osób biorących udział w badaniu. W związku z tym prosimy Cię o nie wpisywanie w kwestionariusz żadnych danych, na podstawie których można by Cię zidentyfikować. Aby kontynuować, potrzebujesz zaakceptować zgodę na przetwarzanie danych (odpowiedzi). *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms