دغدغه‌ها و مسایل دست‌اندرکاران برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

زمان پاسخ‌گویی به نظرسنجی به پایان رسیده است. نتایج به زودی در www.khorramirad.com منتشر خواهد شد.