Request edit access
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NORDIC WALKING
POKONUJEMY GRANICE - POZNAJEMY OKOLICE
Kontynuacja Rajdu ZDOBYWAMY PRADZIADA
Lista uczestników będzie aktualizowana i dostępna na stronie organizatora :http://www.ktukol.pl/praded_regulamin_2018_a.htm
Uwaga : zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania puli okazjonalnych medali - zastrzegając sobie prawo zamknięcia listy zgłoszeniowej w dowolnym terminie.
TURYSTYCZNIE LUB SPORTOWO - PIESZO LUB ROWEROWO ZDOBĄDŹ PRADZIADA LUB KOPĘ BISKUPIĄ
Sympatycy ruchu i przygody już powinni szykować formę do udziału w Ogólnopolskim Rajdzie Gwiaździstym "GÓRAMI POGRANICZA POLSKO - CZESKIEGO".
Impreza jest kontynuacją znanego Ogólnopolskiego Rajdu Kolarskiego ZDOBYWAMY PRADZIADA.Na mecie rajdu w ośrodku Jtrenka w Ludvikovie, wręczymy wspaniałe medale wszystkim "Zdobywcą" Pradziada (1492 m n.p.m.) lub Kopy Biskupiej (890 m n.p.m ) oraz zapewnimy inne atrakcyjne niespodzianki.
Szczegóły w regulaminie na stronie organizatora : www.ktukol.pll
26 maja 2018 r. - 2 GÓRY DO WYBORU !!!
Imię *
wprowadź imię
Your answer
Nazwisko *
wprowadź nazwisko
Your answer
Miejscowość *
wprowadź miejscowość
Your answer
Kontakt *
numer telefonu lub adres e - mail
Your answer
Data urodzenia *
Your answer
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego
Ważne !!! : w przypadku osób do 18 roku życia proszę podać imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego
Your answer
Pradziad lub Kopa Biskupia ( zaznacz tylko jedną górę jaką zdobędzie pieszo) *
Start : *
Grupa lub Klub
podaj nazwę klubu lub grupy zrzeszonej
Your answer
Kategoria rodzinna *
wybierz właściwą odpowiedź
Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej : *
Oświadczam że w rajdzie Górami Pogranicza Polsko – Czeskiego biorę udział dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.Jestem świadom/świadoma, że ponoszę pełną odpowiedzialność karną i cywilną za ewentualne wszystkie szkody wyrządzone przez mnie oraz osób niepełnoletnich będących pod moją opieką Zapoznałem/zapoznałam się i w pełni akceptuję Regulamin Rajdu Górami Pogranicza Polsko – Czeskiego. Oświadczam również, że nie będę wnosił/wnosiła żadnych skarg bądź roszczeń na drodze sądowej za szkody jak i również ewentualny uszczerbek na moim zdrowiu jak osób niepełnoletnich będących pod moją opieką, spowodowany wszelkimi zdarzeniami w czasie wycieczki związanej ze zdobyciem wskazanych w regulaminie szczytów górskich - wobec organizatorów oraz osób z nim współpracujących. Jednocześnie oświadczam, że mój obecny stan zdrowia oraz wszystkich niepełnoletnich osób będących pod moją opieką, pozwala na wzięcie udziału w rajdzie. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms