Request edit access
Formularz rekrutacyjny - projekt grantowy

KONSULTACJE SPOŁECZNE AKTÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nazwa gminy *
Your answer
Adres pocztowy wraz kodem pocztowym *
Your answer
Województwo *
Your answer
Typ gminy *
Czy wnioskodawca jest miastem na prawach powiatu? *
Czy wnioskodawca posiada uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? *
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak" w pytaniu powyżej proszę podać numer uchwały oraz date jej podjęcia przez Rade Gminy
W przypadku braku uchwały gmina chcac otrzymać grant musi złożyć wraz ze zgłoszeniem rekrutacyjnym oświadczenie zobowiazujac sie do tego, ze uchwała o przystapieniu do sporzadzenia studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub uchwała o przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie przedstawiona radzie gminy w ciagu 3 miesiecy od złożenia deklaracji uczestnictwa i w cągu 6 miesięcy zostanie podjęta przez radę gminy.
Your answer
Prosze podac informacje jakiego rodzaju akt zagospodarowania przestrzennego zostanie skonsultowany w ramach przyznanego grantu *
Your answer
Czy Gmina posiada doświadczenie w prowadzeniu procesów konsultacyjnych? *
Proszę podać liczbę procesów konsultacyjnych przeprowadzonych przez Gminę w latach: 2015r. - 2016r. *
Procesy konsultacyjne należy opisać w załaczniku nr 4 do Regulaminu naboru
Your answer
Czy w strukturze urzędu jest wyodrębniona komórka organizacyjna/stanowisko/osoba odpowiedzialna za prowadzenie konsultacji społecznych? *
Czy gmina posiada regulamin konsultacji społecznych podjęty na podstawie art. 5a, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym? *
Czy planują Państwo w procesie konsultacji społecznych zaktywizować szczególnie jakąś konkretną grupę?
Co chcieliby Państwo osiągnąć w procesach konsultacyjnych dotyczących zagospodarowania przestrzennego *
Your answer
Jak Państwa zdaniem powinny wyglądać konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania przestrzennego? *
Your answer
Jakie mają Państwo oczekiwania wobec projektu: "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym"? *
Your answer
Skąd dowiedzieli się Państwo o projekcie? *
Required
Liczba mieszkanców Gminy na dzień składania formularza rekrutacyjnego *
Your answer
Powierzchnia Gminy w (ha) *
Your answer
Suma powierzchni lasów i terenów zamknietych na terenie Gminy w (ha) *
Tereny zamkniete (np. wojskowe, portowe, kolejowe). Należy je uwzglednic, jezeli zajmuja wiecej niz 3% powierzchni gminy
Your answer
Powierzchnia Gminy objęta zatwierdzonymi planami w (ha) na dzień składania formularza rekrutacyjnego *
Your answer
Powierzchnia Gminy bez lasów/terenów zamknietych w (ha) na dzien skladania formularza rekrutacyjnego *
Your answer
Liczba wydanych na terenie Gminy decyzji o Warunkach Zabudowy w przeliczeniu na 1000 mieszkanców w ciagu 5 lat (2012-2016) *
Your answer
Liczba wydanych na terenie Gminy Pozwolen na Budowe w przeliczeniu na 1000 mieszkanców w ciagu 5 lat (2012-2016) *
Your answer
Ogólna liczba aktualnie sporządzanych w Gminie planów miejscowych *
Your answer
Liczba przewlekłych procedur planistycznych (aktualnie sporządzanych planów projektów, nad którymi prace trwają dłużej niż 3 lata) Okres pracy nad planem liczony od daty podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu do daty złożenia przez Gminę formularza rekrutacyjnego *
W przypadku braku takich procedur należy wpisać "0"
Your answer
Powierzchnia Gminy objeta przewlekłymi procedurami planistycznymi w (ha) na dzien złożenia formularza rekrutacyjnego
Your answer
Zakres przestrzenny planu, który jest przedmiotem zgłoszenia
Czy w obszarze aktu zagospodarowania przestrzennego, który jest przedmiotem zgłoszenia przewiduje sie zróżnicowanie funkcji przeważajacych *
Czy w obszarze aktu zagospodarowania przestrzennego, który jest przedmiotem zgłoszenia przewiduje sie funkcje potencjalnie konfliktowe? Czy przewidziane sa silne konflikty społeczne w toku uzgadniania? *
Czy w obszarze aktu zagospodarowania przestrzennego, który jest przedmiotem zgłoszenia przewiduje sie scalanie i wtórny podział nieruchomości *
Czy akt zagospodarowania przestrzennego, który jest przedmiotem zgłoszenia dotyczy nowego dokumentu? *
Czy akt zagospodarowania przestrzennego, który jest przedmiotem zgłoszenia dotyczy zmian całkowitych? *
Całkowita powierzchnia w (ha) objeta aktem zagospodarowania przestrzennego zgłaszanym przez Gmine do objecia grantem *
Your answer
Powierzchnia objeta aktem zagospodarowania przestrzennego zgłaszanym przez Gmine do wsparcia grantowego (ha) objeta równocześnie programem rewitalizacji *
Należy wpisać jaka powierzchnia dokumentu zgłaszanego do wsparcia grantowego w (ha) objeta jest równocześnie planem rewitalizacji. W przypadku jeśli obszar ten nie jest objety programem rewitalizacji nalezy wpisac NIE DOTYCZY
Your answer
Imie i nazwisko oraz funkcja osoby uprawnionej do reprezentowania Gminy - podpisujacej formularz rekrutacyjny *
Your answer
Dane osoby do kontaktu (imie, nazwisko, funkcja, telefon, e-mail) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms