The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Send
Section 1 of 1
NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā” dalībnieku reģistrācija

Piedāvājam apgūt digitālās prasmes ikdienas dzīves situācijām..

Nodarbības notiks no 13.-17.novembrim un 21,22.novembrī Blontu pagasta pārvaldes telpās (pēcpusdienās, laiks tiks precizēts)

Vārds, uzvārds
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Dzīvesvieta( republikas pilsēta/novads)
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Atzīmējiet pašreizējo statusu darba tirgū.
Question Type
Loading image…
Nodarbināta persona/pašnodarbināta persona
Aktīva izglītībā vai apmācībās iesaistīta persona
Esmu neaktīva un apmācībās neiesaistīta persona
Bezdarbnieks
Other…
Add option
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Izglītība
Question Type
Loading image…
Pamatizglītība
Vidējā izglītība
Augstākā izglītība
Profesionālā vidējā izglītība
Other…
Add option
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Kādai vecuma grupai  Jūs atbilstat?
Question Type
Loading image…
20-29 gadi
30-39 gadi
40-49 gadi
50-59 gadi
60-69 gadi
70+
80+
Other…
Add option
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
  Programmas mācību satura apguvē piedāvājam izvēlēties tēmas vai kādu no tēmām:
1.Digitālās pamatprasmes ikdienas dzīvei.
2.Digitālo prasmju pielietošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā.
3.Digitālo pakalpojumu veidi , nepieciešamie rīki un to izmantošanas ieguvumi ikdienas dzīves situāciju risināšanai.
4.Drošības pamatprincipi digitālo pakalpojumu izmantošanā.
5.Digitālo pakalpojumu izmantošanai nepieciešamie rīki.
6.Interneta banku izmantošana un ikdienas norēķinu veikšanai.
7.Latvija.lv portāls un savas pensijas iemaksu uzkrājumu veidošana.

Question Type
Loading image…
1.tēma
2.tēma
3.tēma
4.tēma
5.tēma
6.tēma
7.tēma
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Jūsu vēlamais apmācību laiks
Question Type
Loading image…
15:00-18:00
16:00-19:00
Other…
Add option
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Jūsu kontaktinformācija (e-pasts, tālrunis)
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Jūsu jautājumi un ierosinājumi!
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Link to Sheets
Message for respondents
This form is no longer accepting responses
Insights
Total points distribution
Loading...
Loading responses…
Vārds, uzvārds
Copy
No responses yet for this question.
Dzīvesvieta( republikas pilsēta/novads)
Copy
No responses yet for this question.
Atzīmējiet pašreizējo statusu darba tirgū.
Copy
No responses yet for this question.
Izglītība
Copy
No responses yet for this question.
Kādai vecuma grupai  Jūs atbilstat?
Copy
No responses yet for this question.
  Programmas mācību satura apguvē piedāvājam izvēlēties tēmas vai kādu no tēmām:
1.Digitālās pamatprasmes ikdienas dzīvei.
2.Digitālo prasmju pielietošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā.
3.Digitālo pakalpojumu veidi , nepieciešamie rīki un to izmantošanas ieguvumi ikdienas dzīves situāciju risināšanai.
4.Drošības pamatprincipi digitālo pakalpojumu izmantošanā.
5.Digitālo pakalpojumu izmantošanai nepieciešamie rīki.
6.Interneta banku izmantošana un ikdienas norēķinu veikšanai.
7.Latvija.lv portāls un savas pensijas iemaksu uzkrājumu veidošana.

Copy
No responses yet for this question.
Jūsu vēlamais apmācību laiks
Copy
No responses yet for this question.
Jūsu kontaktinformācija (e-pasts, tālrunis)
Copy
No responses yet for this question.
Jūsu jautājumi un ierosinājumi!
No responses yet for this question.
Settings
Responses
Manage how responses are collected and protected
Presentation
Manage how the form and responses are presented
Defaults
Form defaults
Settings applied to this form and new forms
Question defaults
Settings applied to all new questions
.