Request edit access
4 globala faktafrågor
Testa dina grundläggande globala faktakunskaper.
Det finns ungefär 7 miljarder människor i världen idag. Vilken av kartorna visar bäst var de bor? (Varje figur motsvarar 1 miljard människor.) *
1 point
Under de senaste 100 åren har det årliga antalet dödsfall i naturkatastrofer i världen… *
1 point
I genomsnitt har 30-åriga män i världen gått 10 år i skolan. Hur många år tror du att kvinnor i samma ålder har gått i skolan? *
1 point
Klimatexperter förutspår att jordens medeltemperatur under de närmaste 100 åren kommer att… *
1 point
Submit
This form was created inside of Gapminder Foundation. Report Abuse