FORMULARZ ZAMÓWIENIOWY - próbki gleb sadowniczych

PRZED WYPEŁNIENIEM FORMULARZA PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WARUNKAMI ZAMÓWIENIA I INSTRUKCJĄ POBIERANIA PRÓBEK:

http://www.oschr-bydgoszcz.pl/Dokumenty/WARUNKI_ZAMOWIENIA.pdf
http://oschr-bydgoszcz.pl/Dokumenty/Instrukcja%20pobierania%20probek%20gleb%20sadowniczych.pdf

  OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO - ROLNICZA W BYDGOSZCZY

  ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 85-090 Bydgoszcz tel./fax 52-322-02-20

  ANALIZY GLEB SADOWNICZYCH

  Proszę wpisać numery próbek w których mają zostać wykonane analizy (np. 1-6,15,16,21)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  DANE ZAMAWIAJĄCEGO.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Wniesienie opłaty stanowi warunek rozpoczęcia prac przez Zleceniodawcę.

  This is a required question
  This is a required question
Request edit access