Request edit access
UPITNIK – kućanstva – fotonaponske elektrane
Anketa Varaždinske županije
A1 - Županija *
Your answer
A2 - Adresa – mjesto i kućni broj *
Your answer
A3 - Adresa – poštansko mjesto *
Your answer
A4 - Adresa – poštanski broj *
Your answer
A5 - Ime i prezime *
Your answer
A6 - E-mail adresa *
Your answer
A7 - Broj telefona ili mobitela *
Your answer
Za izgradnju sunčane elektrane na krovu obiteljske kuće i za prijavu na natječaj morate posjedovati u originalu slijedeće dokumente koje će te dostaviti projektantu.
B1 - Posjedujete li kopiju katastarskog plana? *
(zgrada na koju će se montirati sunčana elektrana mora biti jasno ucrtana)
B2 - Posjedujete li ZK izvadak? *
(podnositelj zahtjeva mora biti vlasnik zgrade na koju će se montirati sunčana elektrana)
B3 - Posjedujete li dokaz da je zgrada postojeća u smislu odredbi Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17)? *
(ovisno o datumu gradnje: građevinska dozvola ili uporabna dozvola ili potvrda o legalizaciji ili avionski snimak)
B4 - Posjedujete li podatak o zakupljenoj snazi i vrsti priključka (monofazan ili trofazan)? *
(vidljivo iz postojeće elektroenergetske suglasnosti ili druge potvrde HEP-a)
B5 - Posjedujete li kopije računa o potrošnji električne energije za posljednjih 12 mjeseci? *
C1 - Želite li se prijaviti na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje postavljanja sunčane elektrane? *
C2 - Kolika je Vaša godišnja potrošnja električne energije u kWh u 2018. godini? *
(zbrojeno za sve mjesece u 2018. godini)
Your answer
C3 - Kolika je Vaša godišnja potrošnja električne energije u kn u 2018. godini? *
(zbrojeno za sve mjesece u 2018. godini)
Your answer
C4 - Koji tarifni model trenutno koristite?
Your answer
C5 - Ako vam je poznat. Upišite broj obračunskog mjernog mjesta.
(vidi podatke navedene na računu za el. energiju)
Your answer
C6 - Ako vam je poznat. Upišite broj brojila.
(vidi podatke navedene na računu za el. energiju)
Your answer
C7 - Navedite gdje se u Vašoj kući nalazi GLAVNI ELEKTRO ORMAR s osiguračima i slično?
(npr. prizemlje hodnik, na katu u sobi dr.)
Your answer
C8 - Navedite gdje se u Vašoj kući nalazi ORMAR S BROJILOM HEP-a?
(npr. u samostojećem ormaru ispred ulaza na parcelu, na fasadi kuće, u kući u sklopu ormara s osiguračima)
Your answer
C9 - Navedite gdje bi Vi željeli smjestiti postrojenje od elektrane koje je veličine cca.1m3?
(jedan kubni metar = 1m x 1m x 1m) - (npr. na vanjskoj strani sjevernog zida u razini tla, u garaži i dr.)
Your answer
KROV VAŠE KUĆE MOŽE IMATI VIŠE PLOHA KOJE SVAKA ZA SEBE IMA RAZLIČIT POLOŽA U ODNOSU NA JUG I RAZLIČIT NAGIB KROVA TE VAM DAJEMO MOGUĆNOST DA UPIŠETE PODATKE ZA DO 3 NAJVEĆE PLOHE NA VAŠEM KROVU
(upisati podatke barem za jednu plohu, a za ostale koje ne želite popuniti upisati vrijednost nula "0")
PLOHA 1.
D1-1 - Položaj Vašeg krova
(npr. jugoistok, sjeverozapad i dr.)
Your answer
D2-1 - Nagib vašeg krova
(otprilike procijenite nagib krova u stupnjevima)
Your answer
D3-1 - Koliko kvadratnih metara iznosi površina Vašeg krova? (otprilike)
Your answer
D4-1 - Postoje li određeni elementi koji smanjuju krovnu iskoristivost odnosno rade sjenu?
(npr. krovni prozori, zasjenjenje od okolnih zgrada, drveća)
D5-1 - Kakav je Vaš krovni pokrov?
(npr. crijep, lim, šindra i dr.)
Your answer
PLOHA 2.
D1-2 - Položaj Vašeg krova
(npr. jugoistok, sjeverozapad i dr.)
Your answer
D2-2 - Nagib vašeg krova
(otprilike procijenite nagib krova u stupnjevima)
Your answer
D3-2 - Koliko kvadratnih metara iznosi površina Vašeg krova? (otprilike)
Your answer
D4-2 - Postoje li određeni elementi koji smanjuju krovnu iskoristivost odnosno rade sjenu?
(npr. krovni prozori, zasjenjenje od okolnih zgrada, drveća)
D5-2 - Kakav je Vaš krovni pokrov?
(npr. crijep, lim, šindra i dr.)
Your answer
PLOHA 3.
D1-3 - Položaj Vašeg krova
(npr. jugoistok, sjeverozapad i dr.)
Your answer
D2-3 - Nagib vašeg krova
(otprilike procijenite nagib krova u stupnjevima)
Your answer
D3-3 - Koliko kvadratnih metara iznosi površina Vašeg krova? (otprilike)
Your answer
D4-3 - Postoje li određeni elementi koji smanjuju krovnu iskoristivost odnosno rade sjenu?
(npr. krovni prozori, zasjenjenje od okolnih zgrada, drveća)
D5-3 - Kakav je Vaš krovni pokrov?
(npr. crijep, lim, šindra i dr.)
Your answer
D6 - Kako biste procijenili stanje Vašeg krova?
E1 - Električnu energiju koristite za koje uređaje?
Uvjeti korištenja - GDPR
Uvjeti korištenja *Temeljem odredaba Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679 (GDPR) te politike privatnosti Zelene energetske zadruge, Agencije za razvoj Varaždinske županije dajem dopuštenje da me se kontaktira, te da se moji podaci naznačeni na ovom obrascu obrađuju u svrhu koja je za njih naznačena. Upoznat/a sam s činjenicom da se moje podatke može obrađivati samo iz razloga koji su unaprijed propisani GDPR-om. Podaci se čuvaju dok god je to opravdano projektnim ugovorima, računovodstvenim i drugim zakonskim pravilima. Za nadzor nad provedbom Opće uredbe o zaštiti podataka u Hrvatskoj nadležna je Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP), a više informacija možete pronaći na www.azop.hr.
GDPR Privola *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service