Request edit access
Bydgoszcz Open Rifle 2019 - karabin IPSC L1
Termin: prematch 14.09.2019, main match 15.09.2019 pierwsze strzały 9:00
Miejsce: Strzelnica garnizonowa, Bydgoszcz, współrzędne GPS: 53°08'48.9"N 17°59'37.7"E
Poziom zawodów: Level I
Ilość torów: 7
Minimalna ilość strzałów: w przygotowaniu (około 160)

Maksymalna ilość zawodników: 56

Rejestracja tylko internetowa: start 15.08.2019 godz. 19 00


Klasy sprzętowe: Manual Action Standard, Manual Action Open, Semi Auto Open, Semi Auto Standard ( minimum 5 zawodników).
Kategorie zawodnicze: Regular, Lady, Senior ( minimum 5 zawodników).

Zasady rejestracji zawodników: Zawodnicy zostają wpisani na listę startową wg kolejności zgłoszeń aż do wyczerpania limitu miejsc. Od 15.08.2019 zawodnicy mają 14 dni na dokonanie wpłaty startowego. Po upływie tego terminu wszyscy zapisani zawodnicy, którzy nie uiścili opłaty startowej trafiają na listę rezerwową. Od tego momentu o wpisie na listę startową decyduje termin wpłaty startowego.

Opłata startowa 220PLN:

Dane do przelewu:
PRLBMX s.c.
60 1140 2017 0000 4102 1038 2499
tytułem: BOR2019 imie i nazwiskoPytania prosimy kierować: info@3gun.pl lub 600141878

Wypełniając i przesyłając do nas poniższy formularz zgłaszasz chęć udziału w w/w zawodach.
Informacja o ochronie danych osobowych. Szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić.
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: PRLBMX s.c
2. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu w zakresie ich przetwarzania.
3. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z Twoim udziałem w zawodach, w tym w szczególności celu rejestracji i ogłoszenia osiągniętego przez Ciebie wyniku, co pozwoli Ci na otrzymanie komunikatu o udziale w zawodach wymaganego przez PZSS.
5. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla umożliwienia Ci udziału w zawodach .
6. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest dokonywane na podstawie Twojej zgody, którą jest dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego udziału w zawodach ) , art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny wyników zawodów) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
7. Odbiorcami twoich danych osobowych jest PZSS, któremu na żądanie możemy przekazać informacje potwierdzającą Twój udział w zawodach.
8. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.
Email address *
imię i nazwisko *
Klub strzelecki *
Klasa sprzętowa *
Kategoria *
Skład *
Posiadam aktualną licencję PZSS na rok 2019 *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy