Request edit access
แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมการพัฒนาชุมชน
โปรดกาเครื่องหมาย √ ลงใน ( ) ตามความเป็นจริง หรือที่ตรงกับความคิดเห็นหรือที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการด้านการเปิดเผยและให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป *
1. เพศ
2.ประเภทของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสาร
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service