Request edit access
SØKNAD Inkludering i idrettslag 2019
Hvem kan søke?
Idrettslag som er medlem av Norges idrettsforbund (NIF), gjennom Idrettsrådet i Trondheim kan søke. Dette gjelder også idrettslag i Klæbu.
Søknad skal komme fra hovedlaget. Søknader fra undergrupper vil bli returnert til hovedlaget.

Målgruppen for Inkludering i idrettslag er barn, (6-12 år) ungdom (13 - 26 år)
Tiltak for barn og ungdom med minoritetsbakgrunn, og spesielt jenter, blir prioritert.

Krav til tiltakene
Tilbudet skal være innenfor idrettslagets ordinære aktivitetstilbud. Tiltakene skal være aktivitetsskapende. Det skal ikke knyttes krav om medlemskap i idrettslaget for deltakelse i aktivitetene. Aktivitetene bør foregå i klubbens nærmiljø der dette er mulig.

Til hvilke tiltak kan det søkes:
1. Tiltak for jenter med minoritetsbakgrunn
2. Tiltak for barn og ungdom med minoritetsbakgrunn
3. Tiltak for å involvere flere minoritetsforeldre i idrettslag
4. Tiltak for barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne

Kriterier for støtte
- Tiltak er forankret i idrettslagets styre med styrevedtak
- Idrettslaget må beskrive strategi for videre inkludering
- Instruktører skal ha politiattest

Tiltak 4:
- Idrettsrådet i Trondheim dekker kun deler av utgift pr utøver, idrettslaget forventes å bidra
- Ved egenandel for deltakelse på cup, treningsavgift eller ved kjøp av treningsutstyr, angi alder og hvor mange utøvere dette gjelder for.
- Idrettslaget må beskrive strategi for videre ivaretagelse av deltagerne

SØKNADSFRIST - 1.september 2019 (Tilskuddet skal brukes i løpet av 2019)
Spørsmål? Kontakt Gina Thrane på 48207750/ gina.thrane@idrettsforbundet.no

Email address *
Idrettslagets navn *
Your answer
Hovedansvarlig for tiltaket *
Your answer
Telefon *
Your answer
E-post *
Your answer
Kontaktperson i idrettslagets styre *
Your answer
Epost til kontaktperson i styret *
Your answer
Hvem er tiltaket rettet mot *
Required
Kryss av for type idrettstilbud det søkes midler til *
Required
SØKNADSSUM *
Your answer
Hva skal midlene brukes på? *
Utgifter som for eksempel: Lønn trener/instruktør, halleie, transport, markedsføring, felles utstyr, dekke personlige utgifter som treningsavgift/utstyr/turnering/reise mv, workshop/klubbkveld- SETT INN BELØP
Your answer
Tillegg for tiltak 4 *
Idrettsrådet i Trondheim dekker kun deler av utgift pr utøver. Ved egenandel for deltakelse på cup, treningsavgift eller ved kjøp av treningsutstyr, angi alder og hvor mange utøvere dette gjelder for. Idrettslaget må beskrive strategi for videre ivaretagelse av deltagerne
Your answer
Gi en beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til *
Your answer
Målsetning for tiltaket *
Your answer
Kryss av for tiltak dere har planer om å gjennomføre/gjennomfører allerede *
Required
Vil du utdype svarene over?
Your answer
Om idrettslagets tilbud *
Kryss av for alle som gjelder
Required
Om idrettslaget *
Forankring i styret er viktig dersom vi skal lykkes med inkluderingsarbeidet. Idrettsrådet stiller gjerne i møte med styret for å snakke om inkludering om det er ønskelig.
Required
Hva kan idrettslaget gjøre for å få målgruppen til å bli medlemmer i idrettslaget, om de ikke allerede er medlemmer?
Your answer
Hvordan følger idrettslaget opp målgruppen det søkes midler for? *
Your answer
Hvilke behov har du for oppfølging fra idrettsrådet? *
Your answer
Dersom idrettslaget mottar midler, må det rapporteres. Rapporten sendes til Norges idrettsforbund som igjen rapporterer til Kulturdepartementet. Det er derfor viktig å notere ned antall deltakere som er til stede ved trening eller arrangement. I tillegg må det rapporteres på blant annet om grad av måloppnåelse og i hvilken grad ovennevnte tiltak fører til deltakelse og medlemskap av målgruppen. *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service