Request edit access
Üniversite Öğrencilerinde Gıda Güvencesizliği Sıklığı ve İlişkili Faktörler

BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU
Araştırmanın Adı: Üniversite Öğrencilerinde Gıda Güvencesizliği Sıklığı ve İlişkili Faktörler
Sayın Katılımcı,
Yukarıda adı yazılı araştırmaya katılmak üzere davet edilmiş bulunmaktasınız. Bu araştırmada yer almayı kabul etmeden önce, araştırmanın ne amaçla yapılmak istendiğini anlamanız ve bu bilgilendirme sonucunda kararınızı vermeniz gerekmektedir. Aşağıdaki bilgileri lütfen dikkatlice okuyunuz, sorularınız olursa sorunuz ve açık yanıtlar isteyiniz.
Bu araştırma ile üniversitelerde önlisans ve lisans eğitimi alan öğrencilerin gıda güvencesizliği yaygınlığını saptamak ve bunun sosyodemografik-ekonomik durum, sağlık ve akademik performans ile olası ilişkilerini incelemek amaçlanmıştır. Bu araştırmada elde edilen veriler öğrencilerin gıda güvencesizliği sıklığının saptanmasına, gıda güvencesizliği ile ilişkili faktörlerin incelenmesine, gıda güvencesizliği ve stres durumunun öğrencilerin akademik performansına etkilerinin ortaya konmasına yarar sağlayacaktır.
Araştırma için Sağlık Bilimleri Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan ve üniversitelerin rektörlüklerinden izin alınmıştır.  Sizden bu çalışmada çevrim içi olarak Genel bilgiler anketi, Gıda Güvencesizliği Deneyim Ölçeği ve Cohen’in Algılanan Stres Ölçeği’ni doldurmanız istenecektir. Bu işlem 15 dakikanızı alacaktır. Bunun size ve yakınlarınıza hiçbir zararı olmayacaktır. Çalışmaya katılmakla parasal yük altına girmeyeceksiniz ve size de herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
    Bu araştırmaya katılıp katılmamakta tümüyle özgürsünüz. Gerek duyduğunuz tüm bilgileri istemeye ve doğru, açık, anlaşılır bilgi almaya hakkınız vardır. Araştırmaya katılmayı istemezseniz burada size verilen hizmet olumlu veya olumsuz şekilde etkilenmeyecektir. Gerekli gördüğü takdirde araştırmanın herhangi bir kısmında katılımcı araştırmadan çıkabilir, araştırmacı çalışmayı sonlandırabilir. Araştırmanın tüm aşamalarında kimlik bilgileriniz gizli tutulacaktır. Araştırma kapsamında elde edilen bilgiler bilimsel amaçlarla kullanılabilir gizlilik kurallarına uyulmak kaydıyla sunulabilir ve yayınlanabilir.
Araştırma ile ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız araştırmacıya ayse.bicer@marmara.edu.tr e-posta adresi veya 0216 777 5727 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.
Yukarıda yer alan ve araştırmaya başlanmadan önce katılımcılara verilmesi gereken bilgileri içeren metni okudum (ya da sözlü olarak dinledim). Araştırma kapsamında elde edilen şahsıma ait bilgilerin bilimsel amaçlarla kullanılmasını, gizlilik kurallarına uyulmak kaydıyla sunulmasını ve yayınlanmasını, hiçbir baskı ve zorlama altında kalmaksızın, kendi özgür irademle kabul ettiğimi beyan ederim.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Yukarıda yer alan ve araştırmaya başlanmadan önce katılımcılara verilmesi gereken bilgileri içeren metni okudum (ya da sözlü olarak dinledim). Araştırma kapsamında elde edilen şahsıma ait bilgilerin bilimsel amaçlarla kullanılmasını, gizlilik kurallarına uyulmak kaydıyla sunulmasını ve yayınlanmasını, hiçbir baskı ve zorlama altında kalmaksızın, kendi özgür irademle kabul ettiğimi beyan ederim.
*
Required
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy