«Οι ΤΠΕ στο νηπιαγωγείο. Καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές»

Η φόρμα "«Οι ΤΠΕ στο νηπιαγωγείο. Καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές» " δεν δέχεται πια απαντήσεις.

Δοκιμάστε να επικοινωνήσετε με τον κάτοχο της φόρμας αν θεωρείτε ότι αυτό είναι λάθος.