Request edit access
Tagasiside küsitlusankeet
Lp Jüri Tervisekeskuse külastaja!
Perearstikeskuse töötajate eesmärk on pakkuda teile võimalikult head arstiabi ja teenindust. Töö paremaks korraldamiseks palume Teil vastata alljärgnevatele küsimustele. Kogu teilt saadud info jääb anonüümseks. Palun märkida sobivaim vastusevariant.
Täname koostöö eest!
1) Teie vanus *
2) Sugu *
3) Kas perearstikeskus asub teie jaoks kergesti ligipääsetavas kohas? *
4) Kas registreerimisel küsiti teie käest registreerumise põhjust? *
5) Kas olete teadlik telefoninõustamise võimalusest? *
6) Kas olete teadlik e-posti konsultatsiooni võimalusest? *
7) Kas olete teadlik koduvisiitide tegemise korraldusest keskuses? *
8) Kas olete teadlik keskuses pakutavate tasuliste teenuste olemasolust? *
9) Kas teid on teavitatud tasuliste teenuste kasutamisel teenuse hinnast enne teenuse kasutamist? *
10) Kas olete tundnud end mingil põhjusel (rass, sugu, vanus, rahvus, usuline kuuluvus vm) diskrimineerituna praksise personaliga suheldes? *
11) Kas teid on keskuses koheldud lugupidavalt ja austusväärselt? *
12) Kas kolmanda isiku viibimiseks vastuvõtu juures (üliõpilased jne) on teie käest enne vastuvõtualgust küsitud selleks nõusolekut? *
13) Kas olete külastanud keskuse kodulehte? *
14) Kas olete külastanud keskuse Facebook-i lehekülge? *
15) Kuidas saate infot keskuse kohta (vastuvõtu ajad, pakutavad teenused jmt)? Valida võib mitu vastusevarianti. *
Required
16) Kas olete rahul oma perearstikeskuse ruumidega? *
17) Kas vastuvõttudel on teile pakutud piisavalt arusaadavat infot teie tervise, uuringute ja ravi osas? *
18) Kas olete vastuvõttudel saanud tervist edendavat infot piisavalt? *
19) Kas tahaksite perearstikeskuse töös midagi muuta? *
Kommentaarid:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy