The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Untitled form
Send
Untitled form
Section 1 of 7
Section 2 of 7
Question
Question Type
Loading image…
cele odwiedzin
korzystam z informacji zamieszczonych na witrynie internetowej biblioteki, której dotyczy ankieta
korzystam z komputerów i Internetu dostępnych w bibliotece
korzystam z urządzeń kopiujących (np. ksero, drukarki, skanera)
korzystam z zasobów elektronicznych (katalogi, bazy danych, czasopisma elektroniczne, książki elektroniczne, itp.)
korzystam ze zbiorów biblioteki na miejscu
poszukuję potrzebnych informacji (związanych np. z nauką, pracą zawodową, życiem codziennym, itp.)
spędzam wolny czas
uczestniczę w szkoleniach organizowanych przez bibliotekę (dotyczących np. korzystania z biblioteki, obsługi komputerów, finansów, itp.)
uczestniczę w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez bibliotekę
uczę się / pracuję
wypożyczam zbiory do domu (książki, audiobooki, czasopisma i inne)
Rows
1.
korzystam z informacji zamieszczonych na witrynie internetowej biblioteki, której dotyczy ankieta
2.
korzystam z komputerów i Internetu dostępnych w bibliotece
3.
korzystam z urządzeń kopiujących (np. ksero, drukarki, skanera)
4.
korzystam z zasobów elektronicznych (katalogi, bazy danych, czasopisma elektroniczne, książki elektroniczne, itp.)
5.
korzystam ze zbiorów biblioteki na miejscu
6.
poszukuję potrzebnych informacji (związanych np. z nauką, pracą zawodową, życiem codziennym, itp.)
7.
spędzam wolny czas
8.
uczestniczę w szkoleniach organizowanych przez bibliotekę (dotyczących np. korzystania z biblioteki, obsługi komputerów, finansów, itp.)
9.
uczestniczę w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez bibliotekę
10.
uczę się / pracuję
11.
wypożyczam zbiory do domu (książki, audiobooki, czasopisma i inne)
12.
Add row
Columns
cele odwiedzin
Add column
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Section 3 of 7
Question
Question Type
Loading image…
to
1
Label (optional)
5
Label (optional)
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Section 4 of 7
Question
Question Type
Loading image…
1
2
3
4
5
NK
warunki lokalowe i czytelność oznakowania w bibliotece
wyposażenie biblioteki (umeblowanie, dostępność i jakość sprzętu)
godziny otwarcia
pracowników biblioteki
kultura obsługi (życzliwość, nastawienie, pomoc)
kompetencje
dyspozycyjność
zbiory drukowane, np. książki, czasopisma (kompletność, przydatność, liczba egzemplarzy, aktualność, itp. w stosunku do oczekiwań)
zbiory audiowizualne, np. audiobooki, filmy, nagrania (kompletność, przydatność, liczba egzemplarzy, aktualność, itp. w stosunku do oczekiwań)
zasoby elektroniczne, np. ebooki, czasopisma elektroniczne, bazy bibliograficzne i pełnotekstowe (kompletność, aktualność, itp. w stosunku do oczekiwań)
zasady wypożyczeń
czas realizacji zamówienia
dopuszczalna liczba egzemplarzy
dopuszczalny okres wypożyczeń
usługi informacyjne (informowanie o zbiorach, wyszukiwanie zbiorów i informacji)
wydarzenia kulturalne (wystawy, pokazy, spotkania, itp. organizowane przez bibliotekę)
ofertę edukacyjną (szkolenia, kursy, warsztaty, seminaria, itp. organizowane przez bibliotekę)
witrynę internetową biblioteki (przydatność, zakres, aktualność i czytelność zamieszczonych informacji)
możliwości korzystania z komputerów i Internetu dostępnych w bibliotece
możliwości korzystania z urządzeń kopiujących (np. ksero, drukarki, skanera)
Rows
1.
warunki lokalowe i czytelność oznakowania w bibliotece
2.
wyposażenie biblioteki (umeblowanie, dostępność i jakość sprzętu)
3.
godziny otwarcia
4.
pracowników biblioteki
5.
kultura obsługi (życzliwość, nastawienie, pomoc)
6.
kompetencje
7.
dyspozycyjność
8.
zbiory drukowane, np. książki, czasopisma (kompletność, przydatność, liczba egzemplarzy, aktualność, itp. w stosunku do oczekiwań)
9.
zbiory audiowizualne, np. audiobooki, filmy, nagrania (kompletność, przydatność, liczba egzemplarzy, aktualność, itp. w stosunku do oczekiwań)
10.
zasoby elektroniczne, np. ebooki, czasopisma elektroniczne, bazy bibliograficzne i pełnotekstowe (kompletność, aktualność, itp. w stosunku do oczekiwań)
11.
zasady wypożyczeń
12.
czas realizacji zamówienia
13.
dopuszczalna liczba egzemplarzy
14.
dopuszczalny okres wypożyczeń
15.
usługi informacyjne (informowanie o zbiorach, wyszukiwanie zbiorów i informacji)
16.
wydarzenia kulturalne (wystawy, pokazy, spotkania, itp. organizowane przez bibliotekę)
17.
ofertę edukacyjną (szkolenia, kursy, warsztaty, seminaria, itp. organizowane przez bibliotekę)
18.
witrynę internetową biblioteki (przydatność, zakres, aktualność i czytelność zamieszczonych informacji)
19.
możliwości korzystania z komputerów i Internetu dostępnych w bibliotece
20.
możliwości korzystania z urządzeń kopiujących (np. ksero, drukarki, skanera)
21.
Add row
Columns
1
2
3
4
5
NK
Add column
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Section 5 of 7
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Section 6 of 7
Question
Question Type
Loading image…
Kobieta
Mężczyzna
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
13-15
16-19
20-24
25-44
45-60
powyżej 60 lat
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
student
doktorant
pracownik naukowy
inny
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
kilka razy w tygodniu
kilka razy w miesiącu
przynajmniej raz w miesiącu
rzadziej niż raz w miesiącu
przynajmniej raz w roku
korzystam sporadycznie (rzadziej niż raz w roku)
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Section 7 of 7
Message for respondents
This form is no longer accepting responses
Insights
Total points distribution
Loading...
Loading responses…
I. W jakim celu odwiedza Pan/Pani zazwyczaj bibliotekę? Proszę uwzględnić zarówno osobistą obecność w bibliotece, jak i odwiedzanie strony internetowej. (Proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi).
No responses yet for this question.
II. Jak Pan/Pani ocenia całość usług bibliotecznych? (wg skali od 1 do 5, gdzie: 1 oznacza „bardzo źle” a 5 oznacza „bardzo dobrze”).
No responses yet for this question.
III. Jak Pan/Pani ocenia: (wg skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo źle” a 5 oznacza „bardzo dobrze”. W przypadku, kiedy Pan/Pani nie korzysta z danej usługi lub biblioteka jej nie oferuje proszę wybrać opcję „NK - Nie korzystam”).
No responses yet for this question.
IV. Jeżeli w Pana/Pani opinii występują problemy utrudniające korzystanie z biblioteki lub ma Pan/Pani sugestie dotyczące usprawnienia funkcjonowania naszej instytucji prosimy o ich wyrażenie.
No responses yet for this question.
Metryczka
Płeć:
No responses yet for this question.
Wiek:
No responses yet for this question.
Status użytkownika: (proszę zaznaczyć wyłącznie jedną, dominującą możliwość)
No responses yet for this question.
Jak często korzysta Pan/Pani z usług biblioteki?
No responses yet for this question.
Dziękujemy za wypełnienie ankiety
of
14
.