Request edit access
בקשת רישום לכיתה א' לבי"ס שאינו באזור הרישום לשנה"ל תש"פ
להזכירכם , טופס זה הינו טופס בקשה .
פרטי ההורים :
הורה 1: שם ושם משפחה *
כתובת *
טלפון/ נייד *
מצב משפחתי *
דואר אלקטרוני *
נא להקפיד על כתובת מייל מדוייקת לצורך קבלת משוב .
הורה 2: שם ושם משפחה
כתובת
טלפון / נייד
מצב משפחתי
דואר אלקטרוני
נא להקפיד על כתובת מייל מדוייקת לצורך קבלת משוב
פרטי הילד:
שם ושם משפחה *
תעודת זהות *
גן קודם *
השיוך לבי"ס עפ"י אזור רישום *
בי"ס מבוקש *
אלונים
ממ' כרכור
מעיינות
מרחבים
רבין
שדות
שרת
עדיפות א'
עדיפות ב'
סיבת הבקשה *
פרטי האח/ות:
יש לציין : ת"ז, שם פרטי, כיתה
מעבר דירה יש לצרף חוזה/הסכם/צילום תעודת זהות
יש לציין כתובת מעודכנת עפ"י החוזה
אחר:
לידיעתכם :

* נעשה כמיטב יכולתנו להיענות לבקשתכם .
* השיבוץ הסופי יתבצע עפ"י מכלול השיקולים המערכתיים.
* תשובות תינתנה במהלך חודש יוני 2018 במייל חוזר .
הצהרת מגיש הבקשה *
אני מצהיר/ה בזה, שכל הפרטים הרשומים לעיל נכונים. ידוע לי שבמידה ובקשתי לא תתקבל הרישום יתבצע לפי אזור הרישום . חתימה (שם ושם משפחה):
בברכת הצלחה,
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service