Request edit access
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowiec na lata 2021-2030
Zapraszamy do wypełnienia ankiety dla Przedsiębiorców/Instytucji na temat wykorzystania energii. Wszystkie dane uzyskane poprzez niniejszą ankietę posłużą opracowaniu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowiecc. Przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania Planu i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Proszę podać nazwę Przedsiębiorstwa/Instytucji tytułu
2. Proszę podać zakres działalności
3. Działalność jest prowadzona
Clear selection
4. Rok budowy (orientacyjnie)
5. Proszę podać ogrzewaną powierzchnię użytkową w m2
6. Proszę podać liczbę osób przebywających/pracujących w przedsiębiorstwie/instytucji
7. Proszę zaznaczyć źródła ciepła występujące w Państwa
1
2
3
4
5
6
7
Kotły na paliwo stałe
Kotły na pellet
Kotły na gaz ziemny
Kotły na gaz LPG
Kotł na olej opałowy
Pompy ciepła
Kolektory słoneczne
8. Proszę podać moc (kW, MW) źródła ciepła wykorzystywanego obecnie (kocioł, piec)
9. Proszę podać rok produkcji/instalacji w budynku wymienionych powyżej źródeł ciepła z określeniem jego typu
10. Proszę podać średnią roczną wartość zużycia ciepła w przedsiębiorstwie w GJ/rok lub średnią roczną wartość zużycia paliwa w tona/rok, m3/rok
11. Proszę podać rodzaj paliwa zużywanego na przygotowanie ciepłej wody użytkowej
12. Czy planują Państwo wymianę źródła ciepła w przyszłych latach? Jeżeli tak to proszę podać na jakie i o jakiej mocy (w przybliżeniu)
13. Proszę określić zaawansowanie prac termomodernizacyjnych w Państwa przedsiębiorstwie/instytucji
Planowane
Wykonano
Nie planowane
Nie dotyczy
Wymiana okien
Wymiana drzwi
Ocieplenie ścian
Ocieplenie dachu/stropu nad ostatnią kondygnacją
Ocieplenie podłogi na gruncie
14. Proszę podać liczbę samochodów, ich rodzaj i ilość zużywanego paliwa/ rocznie
15. Czy jest Pani/Pan zainteresowana/any udziałem w działaniach Gminy na rzecz redukcji CO2 na terenie Gminy, poprzez np. wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne? tak lub nie. Jeśli nie prosimy o podanie powodu - np. brak funduszy, niedawno wymieniono źródło ciepła, nie widzę sensu takich działań.
16. Jeśli "tak" czy jest Pani/Pan skłonna/nny wnieść wkład własny? Tak lub Nie. Jeśli tak, proszę o inf. jaką maksymalnie kwotę (w %, np. 50%)?                                              
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy