Pieteikums vasaras nometnei Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrā 2020.gadā
ŠOBRĪD PIETEIKUMI NETIEK PIEŅEMTI.
PIETEIKŠANĀS 2020.gada nometnēm Asaros tiks atvērta 1.jūnijā no plkst.10.00.

SVARĪGI! Nometnes notiks īpašu higiēnas prasību un īpašos piesardzības apstākļos.
1. Vienā nometnē uzņemsim līdz 23 bērniem.
2. Netiek pieļauta bērnu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne nometnē.
3. Katru dienu tiks veikts bērnu veselības skrīnings - temperatūras mērīšana.
4. Ja bērnam, atrodoties nometnē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, vecāki viņu nekavējoties izņem no nometnes.
5. Nav pieļaujama citu, ar nometni nesaistītu personu, tajā skaitā vecāku, klātbūtne nometnē.
6. Nometnē organizēsim bērnu pieņemšanu un nodošanu vecākiem pie nometnes ieejas, lai mazinātu pulcēšanās iespējas un ievērotu 2m distanci.
7. Nometnes dalībniekam nepieciešama ģimenes ārsta izziņa (izsniegtu ne ātrāk kā 7 dienas pirms nometnes), kurā apliecināts, ka bērnam nav infekcijas slimības pazīmes un nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām.
8. Dalības maksa - 11,80 eur dienā Jūrmalas bērniem (iekļauta viena ēdienreize).

PLĀNOTIE NOMETŅU LAIKI:
29.jūnijs - 3.jūlijs (bērniem 7-10 gadi) - 5 dienas
6.-17.jūlijs (bērniem 7-10 gadi) - 10 dienas
20.-31.jūlijs (bērniem 11-13 gadi) - 10 dienas
3.-14.augusts (bērniem 7-10 gadi) - 10 dienas
17.-21.augusts (bērniem 8-11 gadi) - 5 dienas

Pieteikuma anketā būs:
1. Jānorāda nometnes dalībnieka kontaktpersonas e-pasts.
2. Jānorāda nometnes dalībnieka vārds, uzvārds.
3. Jānorāda nometnes dalībnieka vecums.
4. Jāatzīmē vēlamā nometne (viena izvēle).
5. Jāatzīmē otra vēlamā nometne no saraksta (viena izvēle).
6. Jānorāda, ja Jūsu bērns darbojas kādā Jūrmalas BJIC pulciņā.
7. Jāatzīmē, vai nometnes dalībnieka likumiskajam pārstāvim (māte, tēvs vai aizbildnis) ir iespēja parakstīt nometnes līgumu ar drošu elektronisko parakstu?
8. Jānorāda nometnes dalībnieka kontaktpersonas vārds, uzvārds.
9. Jānorāda nometnes dalībnieka kontaktpersonas tālrunis.

E-pasts saziņai: nometnes.asaros@gmail.com
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy