Request edit access
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ขององค์การสะพานปลา
เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ ขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
เพศ ?
ช่วงอายุ ?
ระดับการศึกษา ?
ความถี่ในการเข้าใช้ ?
ความสามารถของเวปในการสื่อสารให้เข้าใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บแสดงให้ผู้ใช้ทราบว่าหน่วยงานมีการดำเนินการเกี่ยวกับอะไร
มีข้อมูลของหน่วยงานเพียงพอกับความต้องการ
ข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์มีความรวดเร็ว
ข้อความที่ใช้ประชาสัมพันธ์มีสำนวนอ่านง่าย ชัดเจน
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่นำเสนอมีประโยชน์ต่อผู้ใช้
ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวก ค้นหาง่าย
การออกแบบมีความสวยงาม น่าสนใจ
สีที่ใช้มีความสวยงามสบายตา
ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ
มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารหลากหลาย
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms