Request edit access
הרשמה לחינוך תשע"ח רמות מנשה
חלק א' - פרטי הילד
שם הילד:
שם משפחה:
תאריך לידה:
מספר תעודת זהות:
תאריך לידה עברי:
מין:
כתובת מגורים:רמות מנשה
אני נרשם ל:
Required
חלק ב'- פרטי ההורים
פרטי האם
שם ושם משפחה - האם:
מספר תעודת זהות האם:
מספר טלפון נייד:
דוא"ל האם:
כתובת מגורים:
פרטי האב
שם ושם משפחה האב
מספר תעודת זהות האב:
מספר טלפון נייד:
דוא"ל האב:
כתובת מגורים:
חלק ג' - הצהרות רישום
אנא קראו את חוזה ואשרו כי אתם מקבלים את תנאיו
Required
אנא קראו את חוזה ואשרו כי אתם מקבלים את תנאיו
Required
אישור צילום ופרסום תמונות וסרטים של בני/ביתי במסגרת פעילות המערכת במדייה הקיבוצית( אתר הקיבוץ, פורטל החינוך, תפוצות המייל ביחידות החינוכיות)
חלק ד' – הצהרת בריאות
אנו מצהירים בזאת כי:
תאור המגבלה
תאור ההגבלה בהשתתפות בפעילות גופנית
תאור ההגבלה בהשתתפות בטיולים
תאור ההגבלה בהשתתפות בפעילויות אחרות
בננו/בתנו מקבל/ת את הטיפול התרופתי הבא:
פרט את שם התרופה ואופן הטיפול
בננו/בתנו זקוק לעזרה עם הטיפול התרופתי,פרטו:
בננו/בתנו סובל/ת מרגישות כלשהי, פרטו:
אנו מצהירים בזאת שבננו/בתנו מבוטח/ת בקופת חולים:
אופן התשלום:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms