Request edit access
Targi ślubne HAPPY TOGETHER vol.4
Krakowskie alternatywne targi ślubne Happy Together

KIEDY: niedziela 17.11.2019 niedziela godz. 11-17
GDZIE: STARA ZAJEZDNIA Kraków by DeSilva ul. Wawrzyńca 12 Kraków
WSTĘP : 5 ZŁ (płatność gotówką i kartą)

Kontakt: Kinga Ciniewska 691 159 982 kinga@targihappytogether.pl

Email address *
NAZWA MARKI/FIRMY *
Your answer
OPIS MARKI (opis ten posłuży nam do przedstawienia Waszej firmy w mediach społecznościowych, wpisz 2-3 zdania) *
Your answer
STRONA WWW *
Your answer
STRONA FB *
Your answer
OSOBA KONTAKTOWA *
Your answer
NUMER TELEFONU *
Your answer
DANE DO FAKTURY (proszę podać pełne dane - adres, NIP - dane, które tu zostawicie będą widniały na fakturze) *
Your answer
NR REJESTRACYJNY POJAZDU (potrzebujemy tych informacji do usprawnienia rozładunku podczas dnia wydarzenia) *
Your answer
RODZAJ USŁUGI :
ROZMIAR STOISKA (wolna przestrzeń do samodzielnego zaaranżowania, bez ścianek działowych, każde stoisko ma 2 m głębokości i nie znajduje się przy ścianie, maksymalna wysokość stoiska 2,3 m) *
SPRAWDŹ NA NASZEJ MAPIE DOSTĘPNE STOISKA - http://bit.ly/mapastoiskHT4_0905 - wpisz numer stoiska dostępny na mapie, jeśli wybrane przez Ciebie stoisko będzie stoiskiem narożnym wówczas do fv doliczymy dodatkowe 50 zł brutto. Jeśli wybrane przez Ciebie stoisko, zostało już wstępnie zarezerwowane, wówczas skontaktujemy się z Tobą, by zaproponować Ci inne miejsce. *
Your answer
ILOŚĆ OSÓB NA STOISKU *
Your answer
MEBLE (w cenie stoiska - 1 stół i 1 krzesło, prosimy o przemyślaną rezerwację mebli) *
Required
PODŁĄCZENIE DO PRĄDU (w cenie stoiska) *
UDZIAŁ W KATALOGU Każdemu z naszych wystawców oferujemy udział w katalogu 4. edycji targów Happy Together. Katalog zostanie wdrukowany w formacie 210mm x 210mm w nakładzie 2000 sztuk i będzie rozdawany odwiedzającym podczas wydarzenia. Udziału w katalogu jest płatny, koszt zależny jest od wybranej ilości modułów. ZOBACZ katalog z poprzedniej edycji targów http://bit.ly/katalogHappyTogether3 , a jeśli masz pytania skontaktuj się z nami. *
REGULAMIN
Krakowskie alternatywne targi ślubne HAPPY TOGETHER vol.4
DATA: NIEDZIELA 17.11.2019
MIEJSCE: STARA ZAJEZDNIA by DeSilva ul. Wawrzyńca 12 KRAKÓW
GODZINY: 11:00 -17:00


Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w targach „Krakowskie alternatywne targi ślubne HAPPY TOGETHER vol.4” organizowanych przez firmę: BC Consulting, ul. Mieczykowa 2/34, 30-389 Kraków, NIP: 9491852526. Każdy Wystawca może brać udział w wydarzeniu tylko po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.04.2019 r.
DEFINICJE:
ORGANIZATOR – firma BC Consulting z siedzibą w Krakowie przy ulicy Mieczykowej 2/34, NIP: 9491852526
WYSTAWCA - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która poprawnie i w terminie zgłosi swój udział w Wydarzeniu, uzyska zgodę Organizatora na udział w wydarzeniu a następnie uiści stosowną opłatę.
WYDARZENIE – targi „Krakowskie alternatywne targi ślubne HAPPY TOGETHER vol.4” organizowane oraz realizowane przez ORGANIZATORA w dniu 17.11.2019 w godzinach 11-17 w miejscu: Stara Zajezdnia by DeSilva ul. Wawrzyńca 12 Kraków

PKT 1 – Opłaty i płatności 1. Organizator pobiera od Wystawców opłatę z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu. Uczestnictwo Wystawców w Targach polegające na wynajmie powierzchni pod stoisko jest płatne. Aktualne koszty wynajęcia stoiska podane są w formularzu rejestracyjnym (stawka podatku od towarów i usług wynosi 0% ). Możliwe jest indywidualne ustalenie ceny za stoisko w innym rozmiarze – decyzja będzie podejmowana przez Organizatora z uwzględnieniem okoliczności i pozostałych zgłoszeń. 2. Wystawca zobowiązuje się do wpłaty zadatku w wysokości 100 zł brutto w terminie 7 dni od otrzymania informacji o potwierdzeniu wstępnej rezerwacji stoiska. Wpłatę zadatku należy dokonać na rachunek bankowy: IDEA BANK 36 1950 0001 2006 0354 2848 0002 Pozostałą część opłaty za wybrane stoisko WYSTAWCA ureguluje w terminie wskazanym przez organizatora 3. Niedotrzymanie przez Wystawcę terminu płatności skutkować będzie anulowaniem zgłoszenia i brakiem możliwości uczestniczenia w Wydarzeniu. 4. Organizator zobowiązuje się do dostarczenia na prośbę Wystawcy faktury najpóźniej do 14 dni od zaksięgowania wpłaty od wystawcy. 5. Organizator nie pobiera prowizji od przychodu Wystawców. 6. Organizator nie pobiera opłat za materiały dekoracyjne wykorzystywane przez Wystawcę (banner, roll-up, plakat itp.) w ramach wykupionego stoiska.
PKT 2 – Obowiązki wystawcy 1. Wystawca otrzyma najpóźniej w dniu wydarzenia informację o lokalizacji swojego stoiska na terenie odbywania się Targów. 2. Wystawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępności stoiska i obecności personelu pracującego przy stoisku w godzinach otwarcia Targów. W przypadku opóźnień w montażu stoiska, bądź braku personelu na stoisku, Organizator ma prawo do wykluczenia Wystawcy z Targów bez obowiązku zwrotu opłaty za stoisko. 3. Wystawca zobowiązany jest do uprzątnięcia swojego stanowiska po zakończeniu Targów. 4. Wystawca zobowiązuje się do niewykorzystywania żadnych urządzeń nagłaśniających lub multimedialnych, które mogłyby utrudniać prowadzenie sprzedaży przez innych wystawców lub w inny sposób utrudniać prowadzenie Targów. 5. Wystawca zobowiązany jest do prezentowania na stoisku w ramach Targów jedynie treści, które nie są obraźliwe, niezgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, nie zakłócają porządku Targów i nie utrudniają sprzedaży prowadzonej przez innych wystawców. 6. Stoisko i ustawione w nim urządzenia mogą być przez Wystawcę dekorowane metodami niepowodującymi trwałych uszkodzeń w miejscu odbywania się Targów. 7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, Wystawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora drogą mailową lub telefoniczną. W przypadku rezygnacji z udziału w WYDARZENIU organizator nie zwraca uiszczonej opłaty . Strony zgodnie potwierdzają, że w przypadku niezachowania ww. terminu, zwrot opłaty nie będzie przysługiwał. 8. Na jednym stoisku może być obecna wyłącznie jedna marka (nie dotyczy sklepów). 9. Wystawcy podczas Targów mają obowiązek przestrzegać zasad BHP oraz Regulaminu obiektu.
PKT 3 - Obowiązki i uprawnienia Organizatora 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę sprzedawanych lub prezentowanych produktów. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za produkty wystawców, w szczególności za ich uszkodzenie lub kradzież przez osoby trzecie. 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca odbywania się Wydarzenia, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed datą Wydarzenia lub odwołania wydarzenia nie później jednak niż na 5 dni roboczych przed datą Wydarzenia. Tym samym ciąży na nim obowiązek niezwłocznego poinformowania wszystkich Wystawców o zmianach oraz zwrotu otrzymanych opłat w przypadku, gdy Wydarzenie nie dojdzie do skutku z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Organizatora. 4. Organizator zobowiązuje się do aktywnej promocji Targów w mediach, dbania o PR, a także do bieżącego informowania o Targach w mediach społecznościowych, stronie www oraz w innych dostępnych kanałach informacji.
PKT 4 – Postanowienia końcowe 1. Organizator zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych i wykorzystywanie ich wyłącznie w celu organizacyjnym i promocyjnym Targów. 2. Administratorem Danych Osobowych jest: BC Consulting Bartłomiej Ciniewski, ul. Mieczykowa 2/34, 30-389 Kraków, NIP: 9491852526, REGON: 122606662.

POLITYKA PRYWATNOŚCI - prosimy o zapoznanie się
http://bit.ly/politykaprywatności_targi


ZAPOZNAŁAM/EM SIĘ Z REGULAMINEM
ZAPOZNAŁEM SIĘ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service