Request edit access
Всеукраїнська олімпіада Білоцерківського НАУ 2017-2018 з ХІМІЇ
І. Реєстрація
Для участі в олімпіаді зареєструйтесь та залишіть свої контактні дані.
1. Прізвище, ім'я, побатькові
Your answer
2. Область, район, місто/село, № школи
Your answer
3. Спеціальності, на які плануєте вступати
4. email учасника
Your answer
5. Мобільний телефон учасника
Your answer
ІІ. Тест
Дайте відповіді на запитання та натисність кнопку "ОТПРАВИТЬ".
1. У якому ряду хімічних елементів Li–Be–B–C :
1 point
2. Символи d-елементів наведено в рядку:
1 point
3. Склад мінералу родоніту описує формула 𝑀𝑔𝑥𝐴𝑙2(𝑆𝑖𝑂4)3. Виходячи з принципу електронейтральності речовини, визначте х у цій формулі.
1 point
4. У якому рядку записано формули лише йонних сполук?
1 point
5. Які речовини не реагують між собою у водному розчині?
1 point
6. У якому рядку формули оксидів записано в такій послідовності: основний, амфотерний, кислотний?
1 point
7. Назви лише двохосновних кислот наведено в рядку
1 point
8. Склад мінералу фторапатиту описує формула Cax(PO4)3F. Виходячи з принципу електронейтральності речовини, визначте індекс х у цій формулі.
1 point
9. Хімічний характер оксидів в ряду MgО — Al2O3 — Cl2O7 змінюється від
1 point
10. В атомі хімічного елемента 6 s-електронів і 11 p-електронів. Скільки електронів на його зовнішньому енергетичному рівні
1 point
11. Які речовини належать до класу солей? 1.НСООNa 2.NН3 3.H2SіО3 4.KМnO4 5.Cr(OH)3 6.NH4H2PO4
1 point
12. Наявність яких йонів зумовлює тимчасову твердість води?
1 point
13. Укажить хімічне явище:
1 point
14. Фенолфталеїн набуває малинового кольору у водних розчинах речовин, формули яких: 1.BaO 2.HCl 3.P2O5 4.NH3 5.Ca(OH)2 6.H2S
1 point
15. У промисловості видалення домішок олова з чорнового свинцю ґрунтується на хімічній реакції, схема якої Sn + NaOH + NaNO3 → Na2SnO3 + N2 + H2O.
1 point
16. Яку кислоту не можна добути взаємодією відповідного кислотного оксиду з водою?
1 point
17. Взаємодією яких речовин можна добути магній сульфат? 1 𝑀𝑔𝑂 і 𝐻2𝑆𝑂4; 2 𝑀𝑔𝐶𝑂3 і 𝐻2𝑆𝑂4 ;3 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2 і 𝑁𝑎2𝑆; 4 𝑀𝑔 і 𝑁𝑎2𝑆𝑂4; 5 𝑀𝑔𝐶𝑙2 і 𝑆𝑂2; 6 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2 і 𝐻2𝑆𝑂4
1 point
18. У якому рядку записано формули леткої сполуки з Гідрогеном, вищого оксиду і його гідрату, утворених хімічним елементом з протонним числом 16.
1 point
19. Камфора – легкоплавка летка речовина з характерним запахом. Вона є компонентом мазей для розтирань. Укажіть тип кристалічних ґраток камфори.
1 point
20. Хімічний характер оксидів в ряду MgО — Al2O3 — Cl2O7 змінюється від
1 point
21. У пробірку з розчином цинк хлориду учень добавив по краплях розчин калій гідроксиду до утворення осаду, який потім розділив на дві пробірки. У І пробірку він добавив надлишок розчину калій гідроксиду, у ІІ – надлишок хлоридної кислоти. Унаслідок цього осад у
1 point
22. Проаналізуйте твердження. Чи є поміж них правильні? І. Оксид і гідроксид Алюмінію є амфотерними. ІІ. Алюминий гідроксид унаслідок прожарювання розкладається.
1 point
23. У лабораторних умовах кисень добувають із1.гідроген пероксиду; 2.натрій карбонату; 3.калій перманганату; 4.калій сульфату; 5.натрій нітрату; 6.карбон(IV) оксиду
1 point
24. Скількі електронів в атомі Оксигену?
1 point
25. Укажить хімічне явище:
1 point
26. Укажить число елементів і число атомів у складі сполуки, формула якої CH3COOH.
1 point
27. У якому рядку наведено формули лише йонних сполук?
1 point
28. Який тип кристалічних граток у бінарній сполуці хімічних елементів із протонними числами 9 і 19?
1 point
29. Необоротна реакція відбуваеться у водному розчині між
1 point
30. Яку з речовин можна добути взаємодією металу з водою?
1 point
31. У якій групі періодичної системи (коротка форма) містяться лише металічні елементи?
1 point
32. Спільним в електронній будові атомів Хлору та Йоду є:
1 point
33. Укажить формулу речовини Х у схемі хімічній реакції Cu + X → CuSO4 + SO2 + H2O
1 point
34. Між якими речовинами потрібно провести реакцію, щоб добути карбон (ΙV) оксид?
1 point
35. До складу якої з речовин входить найбільше хімічних елементів?
1 point
36. Укажіть молярну масу (г/моль) ортофосфатної кислоти.
1 point
37. Який рядок складається з протонних чисел металічних елементів?
1 point
38. Укажіть речовину з йонним типом хімічного зв'язку
1 point
39. Укажіть протонне число хімічного елемента, розташованого в 4-му періоді, VII групі, головній підгрупі Періодичної системи Д. І. Менделєєва.
1 point
40. Проаналізуйте твердження й укажіть, чи є поміж них правильні. І. Швидкість хімічної реакції збільшується за наявності каталізатора. II. Швидкість хімічної реакції збільшується внаслідок подрібнення реагентів у твердому стані
1 point
41. Укажіть формулу оксиду, який реагує з водою з утворенням кислоти
1 point
42. Учні помістили в порожній хімічний стакан трохи порошку крейди, долили води і ретельно перемішали. Який тип суміші утворився?
1 point
43. У якому варіанті відповіді правильно вказано властивості калій гідроксиду? 1 малорозчинна речовина ; 2 легко окиснюється ; 3 реагує з сульфур(ІV) оксидом ; 4 сильний електроліт
1 point
44. Укажіть формулу речовини, унаслідок розчинення якої у воді утворюється сильна кислота
1 point
45. Наявність яких йонів зумовлює утворення накипу внаслідок кип'ятіння твердої води?
1 point
46. Укажіть формулу гідроксиду, який реагує як з кислотами, так і з лугами
1 point
47. Які речовини реагують між собою у водних розчинах?
1 point
48. Який метал реагує з водним розчином ферум(ІІ) сульфату?
1 point
49. Укажіть продукти термічного розкладання магній гідроксиду
1 point
50. Яка кількість речовини (моль) алюміній оксиду утвориться внаслідок окиснення алюмінію кількістю речовини 4 моль?
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms