ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई कोष बिकास समिति
खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको गुनासो ब्यबस्थापन विवरण फारम जागरण समितिले भर्नु पर्ने
गुनासो टिपोट गर्नेको नाम *
Your answer
पद *
Your answer
आयोजनाको नाम *
Your answer
प्रदेश न. *
स्थानिय संरचना
गाउँपालिका
गाउँपालिका *
Your answer
नगरपालिका
नगरपालिका *
Your answer
उपमहानगरपालिका
उपमहानगरपालिका *
Your answer
महानगरपालिका
महानगरपालिका *
Your answer
सहयोगी सस्था
वडा न *
सहयोगी सस्थाको नाम *
Your answer
गुनासो
के खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना संचालन गर्दा कुनै गुनासो छ / छैन ?
गुनासोको प्रकृति र विवरण
यदि छ भने के कस्तो प्रकृति को गुनासो छ ? तल उल्लेखित विवरण मध्ये कुनै एक छान्नुहोस् *
खास गुनासो पर्न आएको बिषय के हो ? बिस्तृत रुपमा उल्लेख गर्नुहोस
Your answer
गुनासो कसले पेश गरेको हो ? अर्थात कहा बाट प्राप्त भएको हो ?
पेश गर्ने व्यक्ति को नाम *
Your answer
पद
Your answer
ठेगाना *
Your answer
गुनासो प्राप्त भएको मिति
MM
/
DD
/
YYYY
गुनासो कसरि पेश भएको छ ?
प्राप्त भएको गुनासो अभिलेख राख्ने गरिएको छ छैन ?
गुनासो समाधान गरिदिने वा गर्नुपर्ने जिम्मेवार निकाय को हो ?
गुनासो समाधानको प्रगति अवस्था कस्तो छ ?
कार्य संचालनमा बाधा
यदि नभएको भए यसले गर्दा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको कार्य संचालनमा के कस्तो बाधा पुगेको छ उल्लेख गर्नुहोस
Your answer
Get link
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms