Request edit access
Suscripción boletín
Boletina jaso nahi baduzu eman zure datuak / Si quieres seguir recibiendo nuestro boletín inscríbete dejando tus datos
Edozein zalantza baduzue, deitu 946 569 230 telefonora edo idatzi komunikazioa@sareensarea.eu helbidera. / Por cualquier duda, llámanos al 946 569 230, o escríbemos a komunikazioa@sareensarea.eu
Izen-abizenak / Nombre y apellido *
Helbide elektronikoa / Correo electrónico *
¿Perteneces a alguna asociación? ¿Cuál? Elkarte baten parte zara? Zein? *
Eskerrik asko! ¡Muchas gracias!
Datuen Babesari buruzko oinarrizko informazioa// Información básica sobre Protección de Datos
Arduraduna: Tratamenduaren arduraduna: Sareen Sarea. Iparraguirre 9, behea. 48009 Bilbo. Bizkaia. Tel.: 946.569.230. Helbide elektronikoa: info@sareensarea.eu IFK: G-95763082
Xedea: Tratamenduaren xedeen deskribapena: Gure newsletter edo berripapera jasotzeko interesa duten pertsonen datuak kudeatzea. Datuak tratatu egingo dira jarduera administratiboa abian den bitartean eta gorde egingo dira tratamendu horrek ekar ditzakeen erantzukizun juridikoen arabera.Legitimazioa: Tratamenduaren oinarri juridikoa: Datu pertsonalak babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko Legearen 6.1 artikulua eta Datuak Babesteari buruzko Erregelamendu Orokorraren 6.1 a) artikulua: interesdunak onespena aske eman zuen, onespen espezifikoa, informatua eta argia, haren datuak xede espezifiko baterako edo batzuetarako trata daitezen.Hartzailea: Lagatzeak egiteko edo ez egiteko aurreikuspenak: Ez dago horrelakorik aurreikusita. Hirugarren herrialdeei lagatzeak egiteko edo ez egiteko aurreikuspena. Ez dago horrelakorik aurreikusita.Eskubideak: Eskubideak baliatzeari erreferentzia: Interesdunak eskubidea du bere datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko eta datuen tratamendua mugatzeko edo tratamendu horren aurka egiteko. Horretarako idatzi bat bidali behar du Sareen Sarearen helbidera. Interesdunari iruditzen bazaio ez direla bere datuak behar bezala tratatu, erreklamazio bat jar dezake dagokion kontrol-agintaritzaren aurrean: Datuak Babesteko Euskal Bulegoa: Tomas Zumarraga Dohatsuaren kalea 71, 3. 01008 Gasteiz. Tel.: 945.016.230. Helbide elektronikoa: avpd@avpd.eus Informazio gehiago: Datuak babesteari buruzko informazio gehiago eta xeheagoa kontsultatu nahi izanez gero, jo gure webgunera.
Responsable: Identidad del responsable de tratamiento: Sareen Sarea. Iparraguirre, 9- bajo. 48009 Bilbao. Bizkaia. Tfno.946.569.230. E-mail: info@sareensarea.eu CIF: G-95763082// Finalidad: Descripción de los fines de tratamiento: Gestionar de los datos de las personas interesadas en el envío de nuestra newsletter. Los datos serán objeto de tratamiento durante la actividad administrativa, y conservados en función de las posibles responsabilidades jurídicas derivadas del tratamiento.
Legitimación: Base jurídica del tratamiento: LOPDGDD; art. 6.1 y RGPD; 6.1 a) la persona interesada dio su consentimiento libre, especifico, informado e inequívoco para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.
Destinatarios: Previsión o no de cesiones: No previstas. Previsión o no de cesión a terceros países: No previstas
Derechos: Referencia al ejercicio de derechos: La persona interesada tiene derecho a acceso, rectificación y supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento mediante el envío de una comunicación escrita a la dirección de Sareen Sarea. Si considera que no se han tratado correctamente sus datos personales, puede realizar una reclamación ante la Autoridad de Control competente: Agencia Vasca de Protección de Datos: c/ Beato Tomas de Zumárraga, 71-3º. 01008 Vitoria- Gasteiz. Tfno. 945.016.230. E-mail avpd@avpd.eus Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy