Request edit access
Strategia Rozwoju Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016-2025
Szanowni Państwo,
w związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016-2025, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, dotyczącej oceny stanu i potencjału Powiatu. Ankieta jest częścią zaplanowanych na terenie Powiatu konsultacji społecznych. Państwa pomoc i czas poświęcony na wypełnienie ankiety pozwoli nam na realizację zadań Powiatu w zgodzie z Państwa potrzebami i oczekiwaniami.

Wszystkie Państwa opinie, pomysły i rekomendacje są bardzo ważne. Licząc na współpracę, zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 23.06.2016 r.

1. Czy jest Pani / Pan zadowolona/y z usług publicznych realizowanych na terenie powiatu? *
Proszę udzielić odpowiedzi dla każdego obszaru przez wstawienie pkt. w skali od 1- bardzo zły do 5- bardzo dobry lub nie wiem/ nie mam zdania
1
2
3
4
5
nie wiem/ nie mam zdania
Funkcjonowanie edukacji i poziom kształcenia
Ochrona zdrowia i dostęp do opieki lekarskiej
Bezpieczeństwo publiczne
Dostępność komunikacyjna i infrastruktura drogowa
Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości
Przeciwdziałanie bezrobociu
Dostęp do Internetu
Dostęp do różnorodnych form rekreacji i aktywnego spędzania wolnego czasu
Pomoc społeczna i polityka prorodzinna
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Wsparcie osób niepełnosprawnych
Dostęp do informacji o działaniach władz Powiatu
Promocja Powiatu (turystyczna, gospodarcza)
Dostęp klienta do urzędu (komunikacja, budownictwo, geodezja, ochrona środowiska)
Jakie Pani / Pana zdaniem są główne obszary problemowe dla powiatu olsztyńskiego? *
Proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi.
Required
3. Jakie są Pani / Pana oczekiwania wobec działań władz lokalnych na terenie powiatu? *
Proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms