Анкета за състоянието на практиката и нагласите на хората, занимаващи се с мистицизъм

Формулярът „Анкета за състоянието на практиката и нагласите на хората, занимаващи се с мистицизъм“ вече не приема отговори.

Предстои обработката на резултатите, които ще бъдат публикувани на страницата http://occultroom.blogspot.com/

Благодарим ви за проявения интерес!