Request edit access
แบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ มาตรฐานด้านผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียน *
Your answer
ชื่อ - สกุล *
Your answer
ระดับชั้น *
ฉบับที่ ๑ การอ่าน
ตอนที่ ๑ การอ่านคำ
คำชี้แจง (ครูอ่านคำชี้แจงให้นักเรียนฟัง)
ให้นักเรียนอ่านออกเสียงจากเรื่องที่กำหนดให้ ใช้เวลา ๕ นาที
อ่านออกเสียงจากเรื่องที่กำหนด
จงมีสติในทุกนาทีของชีวิตในชีวิตของเราทุกคนนั้น มีทั้งประสบกับเรื่องที่ทำให้ชีวิตมีความรื่นเริงบันเทิงใจและสิ่งที่ทำให้ขุ่นข้องหมองใจด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีหรือยาจก เด็กหรือผู้ใหญ่ ราษฎรเต็มขั้นหรือผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ ล้วนไม่แตกต่างกันทั้งสิ้น
ดังนั้นการที่เราจะดูแลรักษาตนให้ชีวิตผ่านไปได้ด้วยดี คือ เมื่อพบกับสิ่งที่เป็นปัญหากับชีวิตของเรา ประการแรกคือสติ ต้องใช้สติในการดำเนินชีวิต จากการรู้ว่าเราคือใครกำลังทำอะไรอยู่ เมื่อเผชิญกับปัญหาควรทำอย่างไร อย่าด่วนตัดสินใจกระทำสิ่งใดไปโดยไม่คิดให้รอบคอบ เพราะผลเสียอาจตามมาและต้องใช้เวลาในการแก้ไข
ในเมื่อเรายังเป็นเด็ก เมื่อพบกับปัญหาใด ๆ ควรปรึกษาผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือเช่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง ญาติผู้ใหญ่ คุณครู ฯลฯ เพราะบุคคลเหล่านี้เป็นผู้หวังดีกับเราและมีประสบการณ์มากกว่า ย่อมรู้ว่าสิ่งใดปฏิบัติแล้วจะเกิดผลดี สิ่งใดปฏิบัติแล้วจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวาย ก็จะสามารถรอดพ้นจากปัญหาเหล่านั้นได้
บุคคลที่มีสติย่อมได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต บุคคลที่ไม่ใช้สติชีวิตย่อมสับสนวุ่นวาย จนอาจเป็นผลร้ายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
เกณฑ์การให้คะแนน ตอนที่ ๑
ฉบับที่ ๑ การอ่าน ตอนที่ ๒ การอ่านรู้เรื่อง
คำชี้แจง (ครูอ่านคำชี้แจงให้นักเรียนฟัง)
ให้นักเรียนตอบคำถาม โดยเขียนเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร ก. ข. ค. หรือ ง. หน้าคำตอบที่ถูกต้องใช้เวลา ๓๐ นาที
อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ ๑ - ๒
เมื่อคุณจะเดินหรือขับขี่รถข้ามทางรถไฟ สิ่งแรกที่คุณต้องสังเกตก่อน คือ ไฟสีเหลืองมันจะกะพริบพร้อมกับมีเสียงแจ้งเตือนเมื่อรถไฟจะแล่นผ่าน สิ่งต่อไปที่ต้องสังเกตให้ดี คือ เครื่องกั้นถนนผ่านทางรถไฟ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่คุณอีกชั้นหนึ่งซึ่งจะปิดกั้นทางโดยอัตโนมัติหากมีรถไฟแล่นผ่าน แต่สิ่งที่ช่วยให้คุณมีความปลอดภัยสูงสุดคือ ความมีสติ ไม่ประมาท และระมัดระวังในการข้ามทางรถไฟ
๑. ใจความสำคัญของข้อความนี้คืออะไร *
1 point
๒. หากเสียงแจ้งเตือนไม่ทำงาน ควรปฏิบัติตามข้อใดดีที่สุด *
1 point
อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ ๓ - ๔
แมลงวันกับผึ้ง บินเข้าไปติดอยู่ในขวดใสใบหนึ่งที่วางนอนและหันก้นขวดไปยังหน้าต่างที่มีแสงแดดส่อง ผึ้งจึงเสนอกับแมลงวันว่า หากจะออกไปจากขวดนี้ได้ เราจะต้องบินไปทางที่แสงสว่างเท่านั้น แมลงวันเชื่อทั้งสองบินไปทางก้นขวดเพราะมีแสงสว่าง แต่กลับชนกับก้นขวดอย่างจัง ผึ้งยังคงพยายามบินไปทางแสงสว่าง ครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่อาจหาทางออกได้ แต่แมลงวันลองหาวิธีอื่นไปเรื่อย ๆ ซ้ายบ้าง ขวาบ้าง หน้าบ้าง หลังบ้าง ในที่สุดแมลงวันก็หลุดออกมาจากปากขวด ซึ่งเป็นด้านที่ไม่มีแสงสว่างอย่างที่ผึ้งบอก
๓. จากนิทานข้างต้น แมลงวันกับผึ้งมีนิสัยเหมือนกันในข้อใด *
1 point
๔. ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น *
1 point
อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ ๕ - ๖
วันนี้ คุณครูพาพวกเราไปทัศนศึกษาต่างอำเภอ ฉันตื่นนอนตั้งแต่ตีสี่อาจเพราะตื่นเต้นที่จะได้ไป รถยนต์โดยสารออกจากโรงเรียน เวลา ๐๗๐๐ น. สถานที่แรกที่พวกเราแวะ คือสวนสาธารณะที่มีน้ำตกสวยงาม มีผู้คนมาเที่ยวชมมากมาย เรารู้สึกดีใจมากที่ได้เห็นธรรมชาติอันสวยงาม และรู้สึกภูมิใจที่เห็นนักท่องเที่ยวมีท่าทางตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของน้ำตกในจังหวัดของเรา และในขณะนั้นก็มีคนกลุ่มหนึ่งกำลังลงเล่นน้ำตกอย่างสนุกสนาน แต่พวกเขาจะสังเกตเห็นหรือไม่ว่ามีป้ายเขียนบอกไว้ชัดเจนว่า “อันตราย ห้ามลงเล่นน้ำ”
๕. ใจความสำคัญของบทอ่านนี้คืออะไร *
1 point
๖. ข้อใดสัมพันธ์กับคำว่า “ภูมิใจ” มากที่สุด *
1 point
อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ ๗ - ๙
การยิ้มทำได้ไม่ยาก เพียงแค่คุณยิ้มให้กับคนรอบข้าง สิ่งที่ได้รับกลับคืนมาคือรอยยิ้มตอบจากบุคคลที่คุณยิ้มให้ ใบหน้าที่ยิ้มแย้มของคุณจะดูสดใส น่ามอง เพียงแค่คุณยิ้มอย่างจริงใจยิ้มให้กับทุกคนด้วยใบหน้าที่สดชื่น มีอารมณ์ที่แจ่มใส ใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกอบอุ่นและมีความสุขยิ้มที่อ่อนโยนจะช่วยปัดเป่าทุกความหมองเศร้า ผู้คนรอบข้างอยากจะเข้าไปสนทนาปราศรัยด้วย เจ้าของรอยยิ้มจึงได้รับโอกาสดี ๆ มากกว่าคนที่ไม่ค่อยยิ้ม ฉะนั้น เรามายิ้มให้กันทุกวันดีกว่า
๗. ข้อความนี้ให้ข้อคิดในเรื่องใด *
1 point
๘. การกระทำใดไม่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของผู้เขียน *
1 point
๙. ผู้เขียนข้อความน่าจะมีวัตถุประสงค์ใด *
1 point
อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ ๑๐ - ๑๑
กระดาษที่เราใช้ทุกวันนี้ มีต้นไม้เป็นวัตถุดิบในการผลิต และมีกระบวนการผลิต คือ นำต้นไม้ไปทำให้เป็นเยื่อเพื่อให้ได้เส้นใย แล้วจึงนำเส้นใยที่ได้ไปผสมกับสารเคมีในอัตราส่วนต่าง ๆ เพื่อให้กระดาษมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของการใช้งาน จากนั้นนำไปทำเป็นแผ่น ด้วยเครื่องผลิตกระดาษ แล้วจึงนำไปใช้งานในรูปแบบที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ในกระบวนการผลิตยังต้องใช้ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำสะอาดในปริมาณมากอีกด้วย ทำให้ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีนโยบายประหยัดกระดาษ เพื่อลดอัตราการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติในการผลิตกระดาษ
๑๐. ข้อใดคือจุดประสงค์ของข้อความนี้ *
1 point
๑๑. คำขวัญใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น *
1 point
อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ ๑๒ - ๑๓
ไฟฟ้าเป็นพลังงานที่มีประโยชน์มหาศาล เช่น ให้แสงสว่าง ให้ความร้อน ทำให้เกิดพลังงานแม่เหล็ก และทำให้เกิดพลังงานกล เพื่อนำมาใช้แทนพลังงานคน และช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันได้ ถึงแม้ประเทศไทยจะสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ แต่กระบวนการผลิตไฟฟ้านั้นต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถ่านหินและก๊าซธรรมชาติในปริมาณมาก แต่ปริมาณก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยกำลังลดลงเรื่อย ๆ จนในอนาคตประเทศไทยอาจต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศเพื่อผลิตไฟฟ้า ปัจจุบันจึงมีการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประหยัดไฟฟ้า โดยหวังว่าประชาชนทุกครัวเรือนจะตื่นตัวในการประหยัดไฟฟ้ามากขึ้น เช่น การปิดสวิตช์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ ๒๕ องศาเซลเซียส ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสม
๑๒. ข้อใดไม่ถูกต้องตามข้อความนี้ *
1 point
๑๓. จากข้อความนี้ข้อใดเป็นวิธีการประหยัดไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง *
1 point
อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ ๑๔ - ๑๕
อาหารทุกมื้อมีความสำคัญ แต่หากถามว่ามื้อไหนสำคัญที่สุด มีคำตอบที่น่าสนใจ คือ มื้อที่รับประทานอาหารร่วมกัน การรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัวเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว ทำให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย อบอุ่นใจ อาจกล่าวได้ว่าภาวะความเร่งรีบของสังคมปัจจุบันทำให้สมาชิกในครอบครัวละเลยที่จะให้ความสำคัญกับการรับประทานอาหารร่วมกันกับคนในครอบครัวเหมือนเช่นแต่ก่อน หากเรามาให้ความสำคัญในเรื่องนี้ การพบปะพูดคุยของคนในครอบครัวจะทำให้มีความสัมพันธ์ที่ดีและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อาหารที่รับประทานร่วมกันจึงเป็นมื้อที่สำคัญและมีความสุขที่สุด ดังนั้นจงอย่ารีรอ หรือคิดหาข้ออ้างต่าง ๆ เพื่อละเลยการรับประทานอาหารมื้อสำคัญและปล่อยเวลาแห่งความสุขนี้ไป
๑๔. ข้อความใดเป็นสาระสำคัญของบทอ่าน *
1 point
๑๕. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงการนำข้อคิดจากเรื่องดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจำวัน *
1 point
อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ ๑๖ - ๑๘
ผักบุ้งไทย เป็นไม้ล้มลุกพบได้บริเวณแม่น้ำลำคลองเพราะเจริญเติบโตในน้ำได้ดีกว่าบนดิน ลำต้นกลวง สีเขียว มักสานตัวเป็นกลุ่มและลอยอยู่บนผิวน้ำ ชูส่วนยอดเพื่อสังเคราะห์แสง ดอกมีลักษณะเป็นช่อดอกทรงระฆังโดยออกตามซอกใบ กลีบดอกมีหลายสี ได้แก่ สีขาว สีม่วงแดง และสีชมพูกลีบม่วง สามารถขยายพันธุ์โดยนำเมล็ดพันธุ์ไปปลูกหรือแยกกิ่งแก่ไปปักชำได้เช่นเดียวกัน ผักบุ้งไทยมีประโยชน์มากมาย เช่น ส่วนรากมีสรรพคุณ แก้โรคหอบหืด บรรเทาอาการไอเรื้อรัง หากรับประทานสด ช่วยแก้อาการร้อนในและบำรุงโลหิต รับประทานแบบสุก จะช่วยบำรุงสายตา เพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงในดวงตา ทำให้ตาไม่แสบ การรับประทานผักบุ้งเป็นประจำก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างวิตามินเอให้กับร่างกาย เป็นการรับประทานอาหารเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
๑๖. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในข้อความข้างต้น *
1 point
๑๗. จากข้อความข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการรับประทานผักบุ้ง *
1 point
๑๘. การรับประทานผักบุ้งไทยเป็นประจำมีผลอย่างไร *
1 point
อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ ๑๙ - ๒๐
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น การเลือกรับประทานอาหารเพื่อคลายร้อนจึงเป็นความนิยมของคนในภูมิภาคนี้ อาหารประเภทขนมหวานอย่างน้ำแข็งไสจึงเป็นที่นิยม เพราะสีสันที่ดึงดูดใจ มีรสชาติหวาน คลายร้อนได้เป็นอย่างดี จริง ๆ แล้วน้ำแข็งไสมีประโยชน์มากกว่าที่คิด เพราะส่วนประกอบที่ใส่ในน้ำแข็งไสมีประโยชน์ต่อร่างกาย บ้างก็ใส่ขนมปังมีคาร์โบไฮเดรตให้พลังงานแก่ร่างกาย บ้างก็ใส่ธัญพืชประเภทถั่วเพิ่มโปรตีน ทำให้ร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ บ้างก็ใส่ผลไม้สดหรือผลไม้เชื่อม นอกจาก จะได้รับวิตามินจากผลไม้นั้น ๆ แล้ว ยังได้รับน้ำตาลซึ่งเป็นสารที่ให้ความหวานและให้พลังงาน แก่ร่างกายอีกด้วย เห็นได้ว่า น้ำแข็งไสไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่คลายร้อน แต่ยังมีคุณค่าทางโภชนาการที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วย
๑๙. ข้อความนี้นำเสนอข้อมูลใดสำคัญที่สุด *
1 point
๒๐. จากข้อความนี้ข้อใดเป็นข้อคิดเห็น *
1 point
ฉบับที่ ๒ การเขียน
คำชี้แจง (ครูอ่านคำชี้แจงให้นักเรียนฟัง)
ให้นักเรียนเขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพที่กำหนดให้ได้ใจความสมบูรณ์ด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ความยาว ๑๐ บรรทัด และตั้งชื่อเรื่องให้เหมาะสม ใช้เวลา ๒๐ นาที
กระดาษคำตอบตอนที่ ๒
ชื่อ ...................................................................................................... ชั้น ............. เลขที่ ............

…………………..………….……………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….…
……..………….…………………………………………………………………………………………………….…………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
……..…………..………….………………………………………………………………………………………………………........................
…….………………………………………………………………………………………………………………………..………………..............
……..………….…………………………………………………………………………………………………….…………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
……..…………..………….………………………………………………………………………………………………………........................
…….………………………………………………………………………………………………………………………..………………..............
…….………………………………………………………………………………………………………………………..………………..............
เกณฑ์การให้คะแนน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy