Request edit access
สมัครเข้าร่วมประชุม TDCA Forum 2018
กลุ่มเป้าหมาย : ทันตแพทย์ ทันตบุคลากรและประชาชนที่สนใจเรื่อง "คลินิกทันตกรรมคุณภาพ"
และการช่วยชีวิตเบื้องต้นสำหรับทันตบุคลากร( Basic Life Support for Dental Personnel)

วันที่จัดประชุม : 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ : โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต

ประเภทการสมัคร
1. ประชุม TDCA Forum และอบรม Basic Life Support for Dental Personnel (ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท)
จำนวนรับสมัคร : 40 ที่นั่ง
2. ประชุม TDCA Forum (ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท)
จำนวนรับสมัคร : 140 ที่นั่ง

ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกข้อมูลผู้สมัครเข้าร่วมอบรมผ่านช่องทางที่เตรียมไว้ให้ ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ต่อไปนี้
1.1 แบบฟอร์มสมัครออนไลน์ (แบบฟอร์มที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้)
1.2 แบบฟอร์มสมัครในรูปแบบกระดาษแล้วแฟกซ์เข้ามาที่ทันตแพทยสภา 02 951 0422
2.ชำระเงินค่าสมัครเข้าร่วมอบรมโดยโอนเงินเข้ามาที่
บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข : 142-1-01142-5
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์ ชื่อบัญชี : ทันตแพทยสภา
ยอดเงิน 3,000 บาท/ 4,000 บาท (ตามแต่ประเภทการสมัคร)
3.ส่งหลักฐานการชำระเงิน (สลิป/รูปถ่ายสลิป) เข้ามาทาง E-mail : dent11@dentalcouncil.or.th
4. รอรับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ของทันตแพทยสภา ผ่านทาง E-mail หรือ โทรศัพท์ เมื่อได้รับการยืนยัน ถือว่าการสมัครเข้าร่วมการอบรมของท่าน เสร็จสมบูรณ์

การสำรองห้องพัก
ติดต่อจองโดยตรงได้ที่โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง ผ่านการกรอกเอกสารใบจองที่พัก
ซึ่งดาวน์โหลดได้จากhttp://www.dentalcouncil.or.th/th/quality_dental_clinic.php แล้วแฟกซ์หรือส่งอีเมลล์
ไปยังโรงแรมตามคำชี้แจงในเอกสารจองที่พัก
ห้องพักเดี่ยว ราคา 1,500 บาท รวมอาหารเช้า(พัก 1 ท่าน)
ห้องพักคู่ ราคา 1,700 บาท รวมอาหารเช้า(พัก 2 ท่าน)

สนใจรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม
ติดตามได้ที่ www.dentalcouncil.or.th เลือกหัวข้อ คลินิกทันตกรรมคุณภาพ TDCA
หรือติดต่อสอบถามคุณสมหญิง จำเรียง สำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา โทร 0-2951-0420 ถึง 21

ปิดรับสมัคร 16 กุมภาพันธ์ 2561 หรือเมื่อจำนวนผู้สมัครเต็มยอดที่กำหนด

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ
วิธีการสมัคร
ท่านต้องการสมัครเข้าร่วมอบรมประเภทใด *
ตำแหน่ง ชื่อ สกุล *
Your answer
หน่วยงาน *
Your answer
หากเป็นทันตแพทย์ โปรดกรอกหมายเลขประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม (เลข ท.)
Your answer
ที่อยู่ติดต่อ *
Your answer
E-mail Address *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 1 *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 2
Your answer
อาหารที่แพ้
Your answer
หมายเหตุ
หากมีข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ที่ต้องการแจ้งกับทีมงานจัดการประชุม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service