Request edit access
แจ้งความประสงค์ขอนัดหมายล่วงหน้าเพื่อยื่นคำฟ้องและจองวันนัด
ใช้สำหรับนัดหมายงานรับฟ้องในการยื่นคำฟ้องคดีใหม่
วัน/เดือน/ปี เวลา ที่จะมาดำเนินการยื่นคำฟ้อง/คำร้อง ที่ศาลจังหวัดหล่มสัก
Your answer
จำนวนคดีที่จะยื่นฟ้อง (เรื่อง)
Your answer
ประเภทคดีที่จะฟ้อง (คดีแพ่ง คดีอาญา คดีผู้บริโภค)
Your answer
วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ขอนัดพิจารณา ( คดีแพ่ง นัดวันจันทร์ เวลา 9.00 น. คดีอาญา นัดวันจันทร์ เวลา 13.30 น. กรุณารอเจ้าหน้าที่แจ้งวันนัดที่ว่างให้ทราบอีกครั้ง)
Your answer
ชื่อ - นามสกุล ผู้ติดต่อขอยื่นฟ้อง
Your answer
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ หรือ E-mail ของผู้ขอใช้บริการ
Your answer
*** กรุณาติดต่องานรับฟ้องก่อนวันนัด 1 วัน ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5670-2773 เพื่อรับหมายเลขคดี และวันนัดพิจารณาคดี *** ให้ดูคำตอบที่หน้าเว็บไซต์ศาลจังหวัดหล่มสัก (เมนูผลการใช้บริการล่วงหน้า) โดยศาลจังหวัดหล่มสักจะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง(ไม่นับวันหยุดราชการ)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service