Request edit access
Uppmaning till politikerna gällande pornografi
Sedan 20 år tillbaka har Sverige en lag som kriminaliserar sexköp. Lagen var ett led i en stor kraftsamling för att motverka våld mot kvinnor och prostitution definierades som ett hinder för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män. Sverige var det första landet i världen att kriminalisera köp av sexuella tjänster och därmed göra köparen synlig i lagstiftningen. Det internationella intresset för den svenska modellen har sedan dess varit mycket stort och många länder har tagit efter vår lagstiftning. Samtidigt som prostitution och människohandel varit och är en högt prioriterad fråga för regeringen under två decennier, har pornografin lämnats oreglerad och porrindustrin har expanderat och brutaliserats.

Folkhälsomyndigheten presenterade i maj befolkningsundersökningen Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige 2017. Undersökningen fann att 70 procent av alla män i Sverige konsumerar porr, jämför detta med att 70 procent av kvinnorna aldrig gör det. I åldern 16–29 år konsumerar 41 procent män porr frekvent (minst tre-fem gånger i veckan).

Folkhälsomyndigheten konstaterar att ”de som deltar i pornografiproduktion drabbas av olika typer av ohälsa och är mycket utsatta, både ekonomiskt och socialt.” Vidare skriver de att ”en stor del av pornografin innehåller stora inslag av våld, trakasserier och förnedring” och att pornografiproduktion “är en stor industri med en ojämnställd maktfördelning…där kvinnor oftast skildras i underordnade positioner. På så sätt erotificeras ojämställdhet.” Myndigheten förordar därför en utredning av pornografins konsekvenser.

Vi som skriver denna uppmaning menar att det är nödvändigt att Sveriges regering, som kallar sig feministisk, tar tag i problemet. Vi kräver därför att en statlig utredning tillsätts som går till botten med porrindustrins skadeverkningar – såväl för kvinnorna (och andra) som exploateras som för barnen och vuxna som exponeras. Vi kräver även att utredningen får i uppdrag att se över lagstiftning och föreslå åtgärder. Man bör bland annat granska:

1. Pornografins koppling till prostitution
Både prostitution och pornografi är kommersialisering av sex. Sexuella handlingar som inte är frivilliga är olagliga och samtycke till sexuella handlingar kan inte köpas. Både prostitution och pornografi är industrier som omsätter miljardbelopp på kvinnors kroppar. De skyddssyften som ligger till grund för kriminaliseringen av sexköp borde också kunna överföras på produktion av pornografi – både vad gäller samhällsaspekten och effekter för den enskilda.

Frågor som bör beskrivas i direktiven till utredningen är bland annat:
Hur driver pornografin på efterfrågan på sexuella tjänster? Vilka är det som utnyttjas i porrproduktion? Vilka är bakgrundsfaktorerna som driver dem in i porrindustrin? Vilka psykiska och fysiska skador riskerar de att utsättas för i produktionen?

2. Pornografiproduktion i relation till koppleri och människohandel
Svensk lagstiftning ger tydliga riktlinjer till domstolarna i fråga om prostitution, koppleri och människohandel, men när det gäller produktion och distribution av pornografi saknas detta. Nuvarande lagstiftning lämnar alldeles för mycket utrymme för tolkning, vilket framgår av att koppleri- och människohandelslagstiftningen hittills inte tillämpats på porrindustrin.

Frågor som bör beskrivas i direktiven till utredningen är bland annat:
Vad är skillnaden mellan porrproduktion och koppleri? Hur bör lagstiftningen ändras för att porrindustrins skadeverkningar ska motverkas?

3. Pornografi, våld och samtycke
Dagens mainstream-pornografi är så våldsam att den i många fall kan jämställas med allvarlig misshandel. Männen spottar på kvinnorna, sliter dem i håret, binder fast, stryper och slår. Om dessa våldshandlingar och dokumenterade övergrepp skulle inträffa i något annat sammanhang så skulle de som utför våldshandlingarna ställas inför rätta. Så varför får detta ske utan att samhället agerar? Det är oförklarligt att lagen om olaga våldsskildring (Brottsbalken 16:10c) som säger att man inte, varken i stillbild eller rörliga bilder, får sprida (eller för spridning skildra) sexuellt våld eller tvång, inte används på dagens nätpornografi. I och med digitaliseringen av förskola och skola exponeras barn för dokumenterade övergrepp, vilket i sin tur normaliserar våldet för nästa generation. Dessa allvarliga konsekvenser ignoreras helt idag.

Frågor som bör beskrivas i direktiven till utredningen är bland annat:
Hur ser dagens pornografi ut vad gäller våld och övergrepp, särskilt pornografi som sprids gratis och oreglerat via internet? Varför appliceras inte lagen om olaga våldsskildring på pornografin som sprids? Vad har våldet för samhällskonsekvenser? Hur påverkar erotiseringen av ojämställdhet och mäns våld mot kvinnor inom pornografin attityder och beteenden hos de som konsumerar porr? Hur förhåller sig pornografi i ett juridiskt perspektiv till vår svenska sexköpslag när samtycke inte kan köpas?

INITIATIVTAGARE TILL UPPMANINGEN:
Talita
Unizon
Sveriges Kvinnolobby
ROKS
MÄN
SNAF - Sexualkunskapen ni aldrig fick
Föreningen Storasyster

ORGANISATIONER OCH FÖRETAG SOM STÅR BAKOM UPPMANINGEN
1000möjligheter
Novahuset
Ungdomsjouren Tigerlilja
Claphaminstitutet
KD-kvinnor
Centerkvinnorna
Jagutveckling
Ronald McDonald Hus Huddinge
Frälsningsarmén- Kylskåpsradion
Motala Kvinnojour
Kvinnojouren Snäckan
Drop The Act
Kvinno- och tjejjouren Miranda
Talita Asia
Studio Signe
Switch Designs
Stjärnjouren
Social Support Network (SSN)
Juventas Ungdomsjour
Arteco production AB
Män som respekterar kvinnor
Insamlingsstiftelsen Respira
Vi bryter tystnaden
Kvinnojouren Frideborg Varberg
Sundsvalls Kvinnojour

PRIVATPERSONER SOM STÅR BAKOM UPPMANINGEN
Christina Blom Andersson
Marie-Louise Forslund Mustaniemi
Delphine Cartier
Per Ewert
Caroline Karlsson
Lennart Bjurström
Anneli okerman
Maria Ekberg
Elvira Feldt
Kei Duke Bergman
Vivianne Thomsson
Agnieszka Eriksson
Gabriel Ekbeck
Maria Björsson
Anna Christiansson
Daniel israeli
Mikael Thörn
Louise Lindblom
Viktoria Saxby
Paulina Bengtsson
Malin Rosen
Merit Kindström
Martine Björn
Elisabet Carleson
Christer O
Emma B Sunbring
Anna Karlsson
Joanna Norell
Per Hällsten
Martin Wallander
Veronica Brohoff
Håkan Cedemar
Linda Wiklund
Nadia Myléus
Majvi Alkass
Louise Jakobsson
Åsa Andersson
Babbis charalabidis
Jennie B
Benita A
Lotta Tell
Katarina Mårtensson
Alexandra Gutestam
Melinda Dazettergren
Johanna Åström
Chanel Rychter
Kristina Nylander
Elinor Mikkelsen
Eva Hedvind
Helena Fredriksson
Helena fredriksson
Mitha Birkeland
Tilda Pontén
Anna-Karin Peijron Björn
Maria Nygren
Monica Carlsson
Angelica Grammann
Edit Koroknay
Yvonne Ljungqvist
Malin Lagerman
Lisa Flink
Tina Alsenfors
Viola Lindström
Malin Koppfeldt Fogelberg
Josefin Evams
Anna A
Marcus Wickström
Eva Ceder
Olivia Jakobsson
Lina Olofsson
Amanda Bravo
Sally N
Christina Scott Koppfeldt
Erika Karlsson
Marita Stahl-Hjalmarsson
Magdalena
Isabella Honner
Eva Tuomas
Susanne Svensson
Per Lindén
Niklas Österberg
Charlotte Quist
Birgitta Hansen
Malin Hilli
Katarina Collin
Nancy Amnestad
Joakim Svensson
Ida A
Eveliina Björklund
Viktor Olsson
Amanda Araskog
Gill Brodin
Lena Sundman
Fredrik Sahlman
Sofia Höökvide
Kristina Granström
Ellinore Andersson
Lillian Bartee
Johanna Lundqvist
Isis M
Marie Gynnerstedt
Karin I
Sarah Galfvensjö
Emilia Nilsson
Ulrica Strömgren
Jessica Hellströn
Stephanie Poysti
Ewa Englund Lindgren
Jan Åke Lindgren
Emelie Trolin
Rose-Marie Granberg
Monica Andreasson-Lysell
Carola Edenhill
Sara Scolari
Matilda Wirström
Carina Sandberg
Britta Sandberg
Agneta Nytomta
Monica Mazzitelli
Denise Engdahl
Petra Bunsop
Fia Broddesson
Yvonne Hasselkvist
Jenny Engdahl
Karla Romero
Maude Wetter Sörensdotter
Lina Håkanson
Pär Rommedahl
Mia Keihag
Lovisa Njord Johansson
Emma Lager
Helene Moseley
Anita Hedblad Örkner
Susanne Lindgren
Charlotte Bihlar
Betty Sabato Söderholm
Therese Persson
Linda Nord
Helén Carlson
Lena Karlsson
Frida Carlsson
Pia Rynnert
Malin Gladh Stafner
Frida Lindqvist
Marie ramirez
Annica Gardin
Johanna Ström
Camilla Nilsson
Eva Bengtsson
Annicha Forssén
Elisabet Gustafsson
Gustav Rangsjö
Emma Larsson
Per Ståhl
Maria Sundin
Emmelie Fredriksson
Maria Greneskog
Felicia Malmström
Cecilia Lindqvist
Antje Mortzfeldt
Caroline Blomgren
Jenny Signer
Josephine Appelqvist
Fredrik Appelqvist
Jenny Skyllborg
Jessica Vestergård
Christin Hedenby
Ingvar Rönnbäck
Hans Adauktusson
Charlotte Flyckt
Anna Edgren
Pernilla Eklund
Birgitta Sandberg
Maria Therese
Evalena Kilman
Stina Larsson
Tyra Ottosson
Nathalie Mimelati
Sanna Nilsson
Alma Wadskog
Lena H
Marie-Louise Hellberg
Carina Brydling
Cecilia Blom Sjöberg
Andreas Forslund
Tuulikki Rönnberg
Emelie Linner
Marie Enqvist
Anna Segerhammar
Agnes Sundberg
Marie Nilsson
Sussanne O
Lone Larsson
Rosita Henriksson
Susanne Tornert
Tserenchunt B
Pernilla Pettersson
Helen ljunggren
Anna A
Desiree Sandbom
Eva Sandström
Tomas Sundbom
Josefin Wall
Signe Nybom
Sophie F Logg
Sara öhman
Adam Strandberg
Elin Sundin
Karin Levrén
Sara Wiberg
Magdalena Santana
Lovisa Brannström
Lina Ullerstam
Christel Olsson
Mari Svensson
Inga-Lill Olsson Ekman
Josefine Nordstedt
Agnetha Edvardsson
Sara Granath
Katarina Albihn
Sarah H
Nicola Silberleitner
Christine Hallin
Lovisa Stenholm
Karin Appelquist
Malin Wättring
Sofia Hedén
Jenny Johnsson
Carola Hällgren Franson
Anna Pettersson
Tuva-Li F
Karin Löwenadler
Gunilla Källén
Malin Niemi
Pia Nordman
Anneli Thors
Lisa Ohlin
Hanna Ljungström
Malin Sivertsson
Malin Godseth
Jessica Bergman
Rasmus Persson
Katinka Holgersson
Emelie Behm
Karin Olsson
Amanda Hugoson
Lisa Lindhe
Anna Bäckman
Nadia Gropendahl
Sam Santana
Jennie J
Eva Hage
Gunnel Perly Svedberg
Martina Kjellqvist
Ann-Sofie Jakobsson
Tabitha V
Anna Sundberg
Marianne Karlsson
Cathrine Selander
Charlotte
Maria Aldén
Oscar Larsson
Maria lindgren
Kristina Fransson Krook
Elisabeth Ivarsson
Emma Gerlach
Helena Elisson
Charlotta Friedner Parrat
Tina Hansson Wallin
Eva Sjöström
Solveig Berglund Larsson
Jonna Boije
Tabitha van Dinther
Anna Nordin
Gunvor Preuschhof
Eva-Lena Karlsson
Bettina Kron
Gunvor Preuschhof
Ulla Winberg
Tanja Nilsson
Anneli Thörnmo
Katja Sundin Olsson
Lisen Lindström
Hanna Norbeck
Marie Byström
Lena Ericson Höijer
Madeleine Svensson
Ebba Waldenström
Annelie Synnergren
Miriam Malm
Margareta Ahlen
Marie-Louise Malmström
Nina Mumm
Hanna Arv
Jenny Alfvén
Sara Nilsson
Li Ekblom
Elisabeth Ornstein
Christina Rydberg
Julia Schabbauer
Christina Rejbo
Linnéa Henriksson
Amanda Borggren
Tina Mansson Söderlund
Unn Aurell Hansson
Nina Wallin
Jessica Ferm
Ylva Nilsson
Sofi Lindell
Lena Nilsen
Sandra Karlsson
Ingela Liddle
Jessica Nennestam
Torbjörn Freij
Kristina Bertilsson
Malin Jansson
Miriam Knudtzon
Christine Björklund
Erika Veskovic
Elin Oldenburg
Jessica Wall
Maja Ceric
Anneli Okerman
Johanna Bergman Lodin
Marie Pettersson
Gunhild Jonsson
Katarina Nordin
Hillevi Löfquist
Roxanne M
Marie-Louise Wahlsten Söderström
Hanna Tjus
Sofia Sundberg
Hanna Nordberg
Mia Tuuliainen
Anna Segerberg
AgnethaSandvik
Pontus Erickson
Sara Flodin
Elizabeth Hammarstrom
Marianne Gaffney
Linda Edin
Linda Aronsson
Maria Bild
Emma Sundkvist
Ida Karlesand
Sara F
Martin S
Gun-Marie Spett Lindgren
Aage Olling
Jessica Karlsson
Tomas Mastvik
Mathilda Backlund
Emma Molander
Lisa R
Anna Ringström
Jennie Hen
Lena Berg
Elin H
Anna-Karin Larsson
Heidi Swift
Stephen Swift
Steve Swift
Ulrica Wikner
Ludvig Colldén
Hannah Tannemyr
Rebecka Andersson
Anna-Sara Nilsson
Hanna Carlsson
Ann-Louise
Filippa U
Tove Österberg
Anna Orji
Nathalie Lindholm
Josephine Stäring
Stina Rausch
Jakob Ekros
Jenny Silfverberg
Saga A
Anna Yllner
Annika Schöning
Ylva Gren
Marit Leijer
Josefina Erikson
Sara Appelgren
Stefanija Stasane
Rebecka Axell
Christian Jansson
Ingun Winkler
Johanna Strindlöv
Kristina Henkel
Karolina Silverberg
Kristina Siljeving
Karin Karlsson
Victor Bäckström
Bo Öberg
Henrik Henziger
Tove Lundquist
Thomas Näslund
Emma Gärestam
Martin Koppfeldt Fogelberg
Maria Ahlfors
Jenny O
Helena Larsson
Ing-Marie Sandberg
Pia Syversen
Mari Nässén
Ulrika Asmundsson
Mona Lindwall
Katarina Anshelm
Anna Wahlström
Annika Sjöberg
Anne By Nazemi
Pernilla Lodin
Ulrika Redington
Sofia Nilsson
Kamilla Bohlin
Britt S
Emma Kristensson
Sara Bramfors
Emma Högberg
Charlotte Nordström
Julia Sörensen
Jenny Stål
Linda Sörensen
Lena Berg
Kajsa Ericsson
Mirela Dumitra Sandu
Maria Strandberg
Emma Fundin
Christer Bech
Linda Ziegner
Lena Höök
Selin baltali
Johanna Almqvist Uddén
Matilda Bernström
Ingrid Jogfors
Petronella Kastbom
Bengt Doyle
Sofia Englund
Kerstin Alfredsson
Ann-Sofie Henriksson Hatmi
Kerstin Alden
Susanne Henriksson
Anna Arvsten
Michaela Åhlvik
Maria Nylander
Kicki roswall sidsten
Linda Solem
Lydia Engström
Maria Andersson
Elin Redin
Charlotte S Eliasson
Lina Lidström
Mikael Karlsson
Frida Rydblom
Kerstin Rüther
Anneli Bogenberg
Nina Granberg
Lena Larsson
Angela Sämfjord
Susanne Martinsson
Sara Ström
Linn Henriksson-Torres
Annika Berntsson
Malin Johansson
Sandra Mellqvist
Sofie Sjölander
Maria Gunnarsson
Karin Johannisson
Sara Mattsson
Lina Larsson
Ida Madsen
Stina Bystedt
Victoria Strömberg
Liviana Matei
Lotta Nilsson
Emelie Karlsson
Sara Laitinen
Desire'e Nilsson
Pernilla Olausson
Christine Hoppe
Malin Mellberg
Caroline Sandström
Ida Couchér
Martin Carlsson
Jenny Hertzman
Caroline Söderlund Buitrago
Yolly Haglund
Diana Haglund
Anna Marklund
Åsa Karsberg
Karin Berglund
Sanna Lindgren
Martina Magnusson
Åsa Martinussen
Maria Hagbjärn
Sofie Markne
Christine K
Jessica Hilwёyn
Maria Lindstedt
Stephanie Thögersen
Petra Greenster
Emilie Bergman
Maria Dufva
Monica Lång
Camilla A
Zandra Kanakaris
Katarina Hallin
Hanna Axelsson
Jessica Johnson
Maria Engholm Olsson
Pia Emtås
Linda Hurtig
Åsa Orreus
Pia Thuresson
Lotta Schibbye Fredrikson
Karina Brobeck
Malin Helander
Karin Forssell
Pia Lind
Isabelle Lång
Emma Östlund
Maria Wetterfors
Anne Eriklin
Andrea Szücs
Therese Dufva Bergwall
Anne-Marie lindquist
Jeanette Soila
Camilla Ehrenblad
Peter Lindblad
Anna-Karin Robertsson
Johanna Frenne
Clara Carlsson
Niklas Mild
Jenny Pantzar
Ina Barkskog
Marie-louise Holton
Louie de Keyzer
Kristina Björkman
Linda Elfving Bovin
Julia Bergendahl
Markus Bergendahl
Jenny af Petersens
Jennie Sandell
Johanna Lind
Kristina Vogt Jonell
Jasmine Heinrup
Marie Gustafsson
Malin Blomqvist
Häla washbrook
Ingrid Sandström
Maria Nilsson
Maria Munkesjö
Pia Eklund
Elsa Westher
Magdalena Anderås
Anna Fogel
Carina Sigander
Sara Sjöland
Mikaela Stenström
Jenny Holmström
Anna Edgren
Katarina Lewandowski
Veronica Frostqvist
Veronica Frostqvist
Selina melinda Gerdin
Annica Hahne
Katarina Eklind
Carina Lundqvist
Ulla Rosander
Ewa Lif
Susanne P Westerberg
Sofia Engdahl
Camilla Alm
Alexandra Esser
Erika Bohm
Johan Hedeland
Susann Almandin
Susanne Carlström
Linda Viklund
Maria Björklund
Ann-Charlotte Wäxfeldt Monforte
Annika Asklund
Maria Engvall
Camilla Valldal
Jenny.L
Jenny.L
Sandra Bergström
Kim Calderon
Amanda Wellbrant
Åsa Elfving
Poppi Stefanidou
Glenn Elfving Bovin
Beata Buchmann
Julia blixter
Malin Henriksson Pratt
Maud Lindberg
Jonna Tiger
Anna Sibbesson
Maria Rimstedt
Monica Antonsen
Maria Berglund
Helena Isolde Sundsgård
Emelie Aurell
Nina Dahlström
Åsa Larsdotter Höglund
Maria Klarström
Olivia Engstrand
Linda Grange
Carin Edlund-Pekkala
Anna Danzer
Therese svensson
Christine Persson
Bibbi Hallenberg
Karin Skog
Sandra Edström
Pia sahlin
Lotta Demker
Yasmine Garbi
Lotta Stävemyr
Isabel Eklund
Emma Ranfors
Jaana Granström
Sarah Parman
Gunilla Melin Olsson
Elisabet Bohm
Klara Brundell
Sophia Nordström
Maria Wennmark
Nellie Bernström
Linda Dalberg
Eva-Maria Anttonen
Angela Djurfelter
Magdalena rassol
Linda Magnusson
Alicia Berglund
Maria-Linda Rodriguez
Pernilla Ansgariusson
Liselotte Krylborn
Anette Sjöman
Agneta Pounu
Sara Olsson
Sophia Clausen
Olle Robertsson
Claes Gaefke
Mia persson
Gunilla Degermark
Susanne Sidenmark
Anneli Bogren
Anders Moberg
Anna Bergner
Eva Lindstein
Ingegärd Bovin
Sara Hjalmars
Sofia Andréasson
Sofia Noaksson
Linda Röjås
Mats hedenby
Victor Wendt
Stina Tucker
Marléne Rylander
Fam Liedholm
Josefin Hörhammer
Arne karlsson
David Åström
Maria Olsson Eklund
Anna Landin
Theres Gottnersson
Carin Nilsson
Berggren Eleonor
Maria Granberg
Arvid Jaans
Margaretha Nilsson
Anna Löwdahl
Michaela Wickberg
Lena Nordquist
Elizabeth Hammarstrom
Kristina Cato
Malin Westerberg Andersson
Emma Engström
Lisa Skiöld
Hedvig Kjellin
Camilla Gatugård
Sofia Sahlin
Jenny Leo
Aaron Peltonen
Marianne Lamberth
Annica Landberg
Jill Jeginder Hilmersson
Anne Liv Nilsson
Mia Alvesand
Ulf Tornert
Eva Virsand
Lisa Stenlund
Malin Nilsson
Mia Schyberg
Henrik Karlsson
Mina Kåreborn
Marient Dimushi
Sarah Sundbom
Dagny Bergling
Gunilla Sonnebring
Ida K
Maria Östlund
Urban Knutsson
Cilla Fischer
Tim Finucane
Julia Lundgren
Jenny Karlsson
Josefin Meissner
Jeanette Larsson
Emelie Hagsten
Mi Groth
Åsa Fredriksson
Malin T
Rebecka Karlsson
Camilla Håkansson
Virpi Hänninen
Robert Karlsson
Anne-Louise Kroon
Annica Jämtén Ericsson
Ulrika Aronsson Otterström
Torbjörn Andersson
Åsa Hansson
Ebba Silén
Silje Lea
Carin Rönnberg
Kerstin Hedén
Ellinor Börgesen
Helena Vilhelmsson
Merja Malm
Diana Lockner
Mia Björk
Arlinda Ahmeti
Emanuel Davén

Email address *
Namn (för- och efternamn) *
Your answer
Yrke
Your answer
Om du skriver under som organisation, ange vilken organisation:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service