Request edit access
Uppmaning till politikerna gällande pornografi
Sedan 20 år tillbaka har Sverige en lag som kriminaliserar sexköp. Lagen var ett led i en stor kraftsamling för att motverka våld mot kvinnor och prostitution definierades som ett hinder för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män. Sverige var det första landet i världen att kriminalisera köp av sexuella tjänster och därmed göra köparen synlig i lagstiftningen. Det internationella intresset för den svenska modellen har sedan dess varit mycket stort och många länder har tagit efter vår lagstiftning. Samtidigt som prostitution och människohandel varit och är en högt prioriterad fråga för regeringen under två decennier, har pornografin lämnats oreglerad och porrindustrin har expanderat och brutaliserats.

Folkhälsomyndigheten presenterade i maj befolkningsundersökningen Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige 2017. Undersökningen fann att 70 procent av alla män i Sverige konsumerar porr, jämför detta med att 70 procent av kvinnorna aldrig gör det. I åldern 16–29 år konsumerar 41 procent män porr frekvent (minst tre-fem gånger i veckan).

Folkhälsomyndigheten konstaterar att ”de som deltar i pornografiproduktion drabbas av olika typer av ohälsa och är mycket utsatta, både ekonomiskt och socialt.” Vidare skriver de att ”en stor del av pornografin innehåller stora inslag av våld, trakasserier och förnedring” och att pornografiproduktion “är en stor industri med en ojämnställd maktfördelning…där kvinnor oftast skildras i underordnade positioner. På så sätt erotificeras ojämställdhet.” Myndigheten förordar därför en utredning av pornografins konsekvenser.

Vi som skriver denna uppmaning menar att det är nödvändigt att Sveriges regering, som kallar sig feministisk, tar tag i problemet. Vi kräver därför att en statlig utredning tillsätts som går till botten med porrindustrins skadeverkningar – såväl för kvinnorna (och andra) som exploateras som för barnen och vuxna som exponeras. Vi kräver även att utredningen får i uppdrag att se över lagstiftning och föreslå åtgärder. Man bör bland annat granska:

1. Pornografins koppling till prostitution
Både prostitution och pornografi är kommersialisering av sex. Sexuella handlingar som inte är frivilliga är olagliga och samtycke till sexuella handlingar kan inte köpas. Både prostitution och pornografi är industrier som omsätter miljardbelopp på kvinnors kroppar. De skyddssyften som ligger till grund för kriminaliseringen av sexköp borde också kunna överföras på produktion av pornografi – både vad gäller samhällsaspekten och effekter för den enskilda.

Frågor som bör beskrivas i direktiven till utredningen är bland annat:
Hur driver pornografin på efterfrågan på sexuella tjänster? Vilka är det som utnyttjas i porrproduktion? Vilka är bakgrundsfaktorerna som driver dem in i porrindustrin? Vilka psykiska och fysiska skador riskerar de att utsättas för i produktionen?

2. Pornografiproduktion i relation till koppleri och människohandel
Svensk lagstiftning ger tydliga riktlinjer till domstolarna i fråga om prostitution, koppleri och människohandel, men när det gäller produktion och distribution av pornografi saknas detta. Nuvarande lagstiftning lämnar alldeles för mycket utrymme för tolkning, vilket framgår av att koppleri- och människohandelslagstiftningen hittills inte tillämpats på porrindustrin.

Frågor som bör beskrivas i direktiven till utredningen är bland annat:
Vad är skillnaden mellan porrproduktion och koppleri? Hur bör lagstiftningen ändras för att porrindustrins skadeverkningar ska motverkas?

3. Pornografi, våld och samtycke
Dagens mainstream-pornografi är så våldsam att den i många fall kan jämställas med allvarlig misshandel. Männen spottar på kvinnorna, sliter dem i håret, binder fast, stryper och slår. Om dessa våldshandlingar och dokumenterade övergrepp skulle inträffa i något annat sammanhang så skulle de som utför våldshandlingarna ställas inför rätta. Så varför får detta ske utan att samhället agerar? Det är oförklarligt att lagen om olaga våldsskildring (Brottsbalken 16:10c) som säger att man inte, varken i stillbild eller rörliga bilder, får sprida (eller för spridning skildra) sexuellt våld eller tvång, inte används på dagens nätpornografi. I och med digitaliseringen av förskola och skola exponeras barn för dokumenterade övergrepp, vilket i sin tur normaliserar våldet för nästa generation. Dessa allvarliga konsekvenser ignoreras helt idag.

Frågor som bör beskrivas i direktiven till utredningen är bland annat:
Hur ser dagens pornografi ut vad gäller våld och övergrepp, särskilt pornografi som sprids gratis och oreglerat via internet? Varför appliceras inte lagen om olaga våldsskildring på pornografin som sprids? Vad har våldet för samhällskonsekvenser? Hur påverkar erotiseringen av ojämställdhet och mäns våld mot kvinnor inom pornografin attityder och beteenden hos de som konsumerar porr? Hur förhåller sig pornografi i ett juridiskt perspektiv till vår svenska sexköpslag när samtycke inte kan köpas?

INITIATIVTAGARE TILL UPPMANINGEN:
Talita
Unizon
Sveriges Kvinnolobby
ROKS
MÄN
SNAF - Sexualkunskapen ni aldrig fick
Föreningen Storasyster

ORGANISATIONER OCH FÖRETAG SOM STÅR BAKOM UPPMANINGEN
1000möjligheter
Novahuset
Ungdomsjouren Tigerlilja
Claphaminstitutet
KD-kvinnor
Centerkvinnorna
Jagutveckling
Ronald McDonald Hus Huddinge
Frälsningsarmén- Kylskåpsradion
Motala Kvinnojour
Kvinnojouren Snäckan
Drop The Act
Kvinno- och tjejjouren Miranda
Talita Asia
Studio Signe
Switch Designs
Stjärnjouren
Social Support Network (SSN)
Juventas Ungdomsjour
Arteco production AB
Män som respekterar kvinnor
Insamlingsstiftelsen Respira
Vi bryter tystnaden
Kvinnojouren Frideborg Varberg
Sundsvalls Kvinnojour
Rise - Riksorganisationen mot incest
Frälsningsarmén - Starta om
Kvinnlig prioritet
Kvinnogemenskap
Advokatbyrån Alkmene AB
Noomi
Eksjö Kvinnojour Linnéorna
Kvinnojouren och tjejjouren Olivia
Kvinnojouren Annfrid
Kvinno&Tjejjouren Jönköping
Kvinnofronten
Soroptimisterna i Varberg
Tjejjouren Eva
STOPP ung
Ethos utbildning AB
Pakkam Group Sweden ideell förening
Stockholms staf
Hillsong church City Care
Primadietisten
Vänsterpartiet, Kristianstad
Insamlingsstiftelsen Trust
Kalix kvinno och tjejjour
NowWhat
Tjejjouren Luleå
Centrumkyrkan Sundbyberg
S.i.B - Systerskap i Bro
Shoplink UF
Another Development Foundation
Bearded Villains Swedish Chapter
Go Deeper Clinic AB
Soroptimisterna i Falkenberg
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet ,Grästorp
Do Good Now
ACT Your Way, samtalsmottagning
Starta om
Ungdomsjouren Animo


PRIVATPERSONER SOM STÅR BAKOM UPPMANINGEN
Christina Blom Andersson
Marie-Louise Forslund Mustaniemi
Delphine Cartier
Per Ewert
Caroline Karlsson
Lennart Bjurström
Anneli okerman
Maria Ekberg
Elvira Feldt
Kei Duke Bergman
Vivianne Thomsson
Agnieszka Eriksson
Gabriel Ekbeck
Maria Björsson
Anna Christiansson
Daniel israeli
Mikael Thörn
Louise Lindblom
Viktoria Saxby
Paulina Bengtsson
Malin Rosen
Merit Kindström
Martine Björn
Elisabet Carleson
Christer O
Emma B Sunbring
Anna Karlsson
Joanna Norell
Per Hällsten
Martin Wallander
Veronica Brohoff
Håkan Cedemar
Linda Wiklund
Nadia Myléus
Majvi Alkass
Louise Jakobsson
Åsa Andersson
Babbis charalabidis
Jennie B
Benita A
Lotta Tell
Katarina Mårtensson
Alexandra Gutestam
Melinda Dazettergren
Johanna Åström
Chanel Rychter
Kristina Nylander
Elinor Mikkelsen
Eva Hedvind
Helena Fredriksson
Mitha Birkeland
Tilda Pontén
Anna-Karin Peijron Björn
Maria Nygren
Monica Carlsson
Angelica Grammann
Edit Koroknay
Yvonne Ljungqvist
Malin Lagerman
Lisa Flink
Tina Alsenfors
Viola Lindström
Malin Koppfeldt Fogelberg
Josefin Evams
Anna A
Marcus Wickström
Eva Ceder
Olivia Jakobsson
Lina Olofsson
Amanda Bravo
Sally N
Christina Scott Koppfeldt
Erika Karlsson
Marita Stahl-Hjalmarsson
Magdalena
Isabella Honner
Eva Tuomas
Susanne Svensson
Per Lindén
Niklas Österberg
Charlotte Quist
Birgitta Hansen
Malin Hilli
Katarina Collin
Nancy Amnestad
Joakim Svensson
Ida A
Eveliina Björklund
Viktor Olsson
Amanda Araskog
Gill Brodin
Lena Sundman
Fredrik Sahlman
Sofia Höökvide
Kristina Granström
Ellinore Andersson
Lillian Bartee
Johanna Lundqvist
Isis M
Marie Gynnerstedt
Karin I
Sarah Galfvensjö
Emilia Nilsson
Ulrica Strömgren
Jessica Hellströn
Stephanie Poysti
Ewa Englund Lindgren
Jan Åke Lindgren
Emelie Trolin
Rose-Marie Granberg
Monica Andreasson-Lysell
Carola Edenhill
Sara Scolari
Matilda Wirström
Carina Sandberg
Britta Sandberg
Agneta Nytomta
Monica Mazzitelli
Denise Engdahl
Petra Bunsop
Fia Broddesson
Yvonne Hasselkvist
Jenny Engdahl
Karla Romero
Maude Wetter Sörensdotter
Lina Håkanson
Pär Rommedahl
Mia Keihag
Lovisa Njord Johansson
Emma Lager
Helene Moseley
Anita Hedblad Örkner
Susanne Lindgren
Charlotte Bihlar
Betty Sabato Söderholm
Therese Persson
Linda Nord
Helén Carlson
Lena Karlsson
Frida Carlsson
Pia Rynnert
Malin Gladh Stafner
Frida Lindqvist
Marie ramirez
Annica Gardin
Johanna Ström
Camilla Nilsson
Eva Bengtsson
Annicha Forssén
Elisabet Gustafsson
Gustav Rangsjö
Emma Larsson
Per Ståhl
Maria Sundin
Emmelie Fredriksson
Maria Greneskog
Felicia Malmström
Cecilia Lindqvist
Antje Mortzfeldt
Caroline Blomgren
Jenny Signer
Josephine Appelqvist
Fredrik Appelqvist
Jenny Skyllborg
Jessica Vestergård
Christin Hedenby
Ingvar Rönnbäck
Hans Adauktusson
Charlotte Flyckt
Anna Edgren
Pernilla Eklund
Birgitta Sandberg
Maria Therese
Evalena Kilman
Stina Larsson
Tyra Ottosson
Nathalie Mimelati
Sanna Nilsson
Alma Wadskog
Lena H
Marie-Louise Hellberg
Carina Brydling
Cecilia Blom Sjöberg
Andreas Forslund
Tuulikki Rönnberg
Emelie Linner
Marie Enqvist
Anna Segerhammar
Agnes Sundberg
Marie Nilsson
Sussanne O
Lone Larsson
Rosita Henriksson
Susanne Tornert
Tserenchunt B
Pernilla Pettersson
Helen ljunggren
Anna A
Desiree Sandbom
Eva Sandström
Tomas Sundbom
Josefin Wall
Signe Nybom
Sophie F Logg
Sara öhman
Adam Strandberg
Elin Sundin
Karin Levrén
Sara Wiberg
Magdalena Santana
Lovisa Brannström
Lina Ullerstam
Christel Olsson
Mari Svensson
Inga-Lill Olsson Ekman
Josefine Nordstedt
Agnetha Edvardsson
Sara Granath
Katarina Albihn
Sarah H
Nicola Silberleitner
Christine Hallin
Lovisa Stenholm
Karin Appelquist
Malin Wättring
Sofia Hedén
Jenny Johnsson
Carola Hällgren Franson
Anna Pettersson
Tuva-Li F
Karin Löwenadler
Gunilla Källén
Malin Niemi
Pia Nordman
Anneli Thors
Lisa Ohlin
Hanna Ljungström
Malin Sivertsson
Malin Godseth
Jessica Bergman
Rasmus Persson
Katinka Holgersson
Emelie Behm
Karin Olsson
Amanda Hugoson
Lisa Lindhe
Anna Bäckman
Nadia Gropendahl
Sam Santana
Jennie J
Eva Hage
Gunnel Perly Svedberg
Martina Kjellqvist
Ann-Sofie Jakobsson
Tabitha V
Anna Sundberg
Marianne Karlsson
Cathrine Selander
Charlotte
Maria Aldén
Oscar Larsson
Maria lindgren
Kristina Fransson Krook
Elisabeth Ivarsson
Emma Gerlach
Helena Elisson
Charlotta Friedner Parrat
Tina Hansson Wallin
Eva Sjöström
Solveig Berglund Larsson
Jonna Boije
Tabitha van Dinther
Anna Nordin
Gunvor Preuschhof
Eva-Lena Karlsson
Bettina Kron
Gunvor Preuschhof
Ulla Winberg
Tanja Nilsson
Anneli Thörnmo
Katja Sundin Olsson
Lisen Lindström
Hanna Norbeck
Marie Byström
Lena Ericson Höijer
Madeleine Svensson
Ebba Waldenström
Annelie Synnergren
Miriam Malm
Margareta Ahlen
Marie-Louise Malmström
Nina Mumm
Hanna Arv
Jenny Alfvén
Sara Nilsson
Li Ekblom
Elisabeth Ornstein
Christina Rydberg
Julia Schabbauer
Christina Rejbo
Linnéa Henriksson
Amanda Borggren
Tina Mansson Söderlund
Unn Aurell Hansson
Nina Wallin
Jessica Ferm
Ylva Nilsson
Sofi Lindell
Lena Nilsen
Sandra Karlsson
Ingela Liddle
Jessica Nennestam
Torbjörn Freij
Kristina Bertilsson
Malin Jansson
Miriam Knudtzon
Christine Björklund
Erika Veskovic
Elin Oldenburg
Jessica Wall
Maja Ceric
Anneli Okerman
Johanna Bergman Lodin
Marie Pettersson
Gunhild Jonsson
Katarina Nordin
Hillevi Löfquist
Roxanne M
Marie-Louise Wahlsten Söderström
Hanna Tjus
Sofia Sundberg
Hanna Nordberg
Mia Tuuliainen
Anna Segerberg
AgnethaSandvik
Pontus Erickson
Sara Flodin
Elizabeth Hammarstrom
Marianne Gaffney
Linda Edin
Linda Aronsson
Maria Bild
Emma Sundkvist
Ida Karlesand
Sara F
Martin S
Gun-Marie Spett Lindgren
Aage Olling
Jessica Karlsson
Tomas Mastvik
Mathilda Backlund
Emma Molander
Lisa R
Anna Ringström
Jennie Hen
Lena Berg
Elin H
Anna-Karin Larsson
Heidi Swift
Stephen Swift
Steve Swift
Ulrica Wikner
Ludvig Colldén
Hannah Tannemyr
Rebecka Andersson
Anna-Sara Nilsson
Hanna Carlsson
Ann-Louise
Filippa U
Tove Österberg
Anna Orji
Nathalie Lindholm
Josephine Stäring
Stina Rausch
Jakob Ekros
Jenny Silfverberg
Saga A
Anna Yllner
Annika Schöning
Ylva Gren
Marit Leijer
Josefina Erikson
Sara Appelgren
Stefanija Stasane
Rebecka Axell
Christian Jansson
Ingun Winkler
Johanna Strindlöv
Kristina Henkel
Karolina Silverberg
Kristina Siljeving
Karin Karlsson
Victor Bäckström
Bo Öberg
Henrik Henziger
Tove Lundquist
Thomas Näslund
Emma Gärestam
Martin Koppfeldt Fogelberg
Maria Ahlfors
Jenny O
Helena Larsson
Ing-Marie Sandberg
Pia Syversen
Mari Nässén
Ulrika Asmundsson
Mona Lindwall
Katarina Anshelm
Anna Wahlström
Annika Sjöberg
Anne By Nazemi
Pernilla Lodin
Ulrika Redington
Sofia Nilsson
Kamilla Bohlin
Britt S
Emma Kristensson
Sara Bramfors
Emma Högberg
Charlotte Nordström
Julia Sörensen
Jenny Stål
Linda Sörensen
Lena Berg
Kajsa Ericsson
Mirela Dumitra Sandu
Maria Strandberg
Emma Fundin
Christer Bech
Linda Ziegner
Lena Höök
Selin baltali
Johanna Almqvist Uddén
Matilda Bernström
Ingrid Jogfors
Petronella Kastbom
Bengt Doyle
Sofia Englund
Kerstin Alfredsson
Ann-Sofie Henriksson Hatmi
Kerstin Alden
Susanne Henriksson
Anna Arvsten
Michaela Åhlvik
Maria Nylander
Kicki roswall sidsten
Linda Solem
Lydia Engström
Maria Andersson
Elin Redin
Charlotte S Eliasson
Lina Lidström
Mikael Karlsson
Frida Rydblom
Kerstin Rüther
Anneli Bogenberg
Nina Granberg
Lena Larsson
Angela Sämfjord
Susanne Martinsson
Sara Ström
Linn Henriksson-Torres
Annika Berntsson
Malin Johansson
Sandra Mellqvist
Sofie Sjölander
Maria Gunnarsson
Karin Johannisson
Sara Mattsson
Lina Larsson
Ida Madsen
Stina Bystedt
Victoria Strömberg
Liviana Matei
Lotta Nilsson
Emelie Karlsson
Sara Laitinen
Desire'e Nilsson
Pernilla Olausson
Christine Hoppe
Malin Mellberg
Caroline Sandström
Ida Couchér
Martin Carlsson
Jenny Hertzman
Caroline Söderlund Buitrago
Yolly Haglund
Diana Haglund
Anna Marklund
Åsa Karsberg
Karin Berglund
Sanna Lindgren
Martina Magnusson
Åsa Martinussen
Maria Hagbjärn
Sofie Markne
Christine K
Jessica Hilwёyn
Maria Lindstedt
Stephanie Thögersen
Petra Greenster
Emilie Bergman
Maria Dufva
Monica Lång
Camilla A
Zandra Kanakaris
Katarina Hallin
Hanna Axelsson
Jessica Johnson
Maria Engholm Olsson
Pia Emtås
Linda Hurtig
Åsa Orreus
Pia Thuresson
Lotta Schibbye Fredrikson
Karina Brobeck
Malin Helander
Karin Forssell
Pia Lind
Isabelle Lång
Emma Östlund
Maria Wetterfors
Anne Eriklin
Andrea Szücs
Therese Dufva Bergwall
Anne-Marie lindquist
Jeanette Soila
Camilla Ehrenblad
Peter Lindblad
Anna-Karin Robertsson
Johanna Frenne
Clara Carlsson
Niklas Mild
Jenny Pantzar
Ina Barkskog
Marie-louise Holton
Louie de Keyzer
Kristina Björkman
Linda Elfving Bovin
Julia Bergendahl
Markus Bergendahl
Jenny af Petersens
Jennie Sandell
Johanna Lind
Kristina Vogt Jonell
Jasmine Heinrup
Marie Gustafsson
Malin Blomqvist
Häla washbrook
Ingrid Sandström
Maria Nilsson
Maria Munkesjö
Pia Eklund
Elsa Westher
Magdalena Anderås
Anna Fogel
Carina Sigander
Sara Sjöland
Mikaela Stenström
Jenny Holmström
Anna Edgren
Katarina Lewandowski
Veronica Frostqvist
Veronica Frostqvist
Selina melinda Gerdin
Annica Hahne
Katarina Eklind
Carina Lundqvist
Ulla Rosander
Ewa Lif
Susanne P Westerberg
Sofia Engdahl
Camilla Alm
Alexandra Esser
Erika Bohm
Johan Hedeland
Susann Almandin
Susanne Carlström
Linda Viklund
Maria Björklund
Ann-Charlotte Wäxfeldt Monforte
Annika Asklund
Maria Engvall
Camilla Valldal
Jenny.L
Jenny.L
Sandra Bergström
Kim Calderon
Amanda Wellbrant
Åsa Elfving
Poppi Stefanidou
Glenn Elfving Bovin
Beata Buchmann
Julia blixter
Malin Henriksson Pratt
Maud Lindberg
Jonna Tiger
Anna Sibbesson
Maria Rimstedt
Monica Antonsen
Maria Berglund
Helena Isolde Sundsgård
Emelie Aurell
Nina Dahlström
Åsa Larsdotter Höglund
Maria Klarström
Olivia Engstrand
Linda Grange
Carin Edlund-Pekkala
Anna Danzer
Therese svensson
Christine Persson
Bibbi Hallenberg
Karin Skog
Sandra Edström
Pia sahlin
Lotta Demker
Yasmine Garbi
Lotta Stävemyr
Isabel Eklund
Emma Ranfors
Jaana Granström
Sarah Parman
Gunilla Melin Olsson
Elisabet Bohm
Klara Brundell
Sophia Nordström
Maria Wennmark
Nellie Bernström
Linda Dalberg
Eva-Maria Anttonen
Angela Djurfelter
Magdalena rassol
Linda Magnusson
Alicia Berglund
Maria-Linda Rodriguez
Pernilla Ansgariusson
Liselotte Krylborn
Anette Sjöman
Agneta Pounu
Sara Olsson
Sophia Clausen
Olle Robertsson
Claes Gaefke
Mia persson
Gunilla Degermark
Susanne Sidenmark
Anneli Bogren
Anders Moberg
Anna Bergner
Eva Lindstein
Ingegärd Bovin
Sara Hjalmars
Sofia Andréasson
Sofia Noaksson
Linda Röjås
Mats hedenby
Victor Wendt
Stina Tucker
Marléne Rylander
Fam Liedholm
Josefin Hörhammer
Arne karlsson
David Åström
Maria Olsson Eklund
Anna Landin
Theres Gottnersson
Carin Nilsson
Berggren Eleonor
Maria Granberg
Arvid Jaans
Margaretha Nilsson
Anna Löwdahl
Michaela Wickberg
Lena Nordquist
Elizabeth Hammarstrom
Kristina Cato
Malin Westerberg Andersson
Emma Engström
Lisa Skiöld
Hedvig Kjellin
Camilla Gatugård
Sofia Sahlin
Jenny Leo
Aaron Peltonen
Marianne Lamberth
Annica Landberg
Jill Jeginder Hilmersson
Anne Liv Nilsson
Mia Alvesand
Ulf Tornert
Eva Virsand
Lisa Stenlund
Malin Nilsson
Mia Schyberg
Henrik Karlsson
Mina Kåreborn
Marient Dimushi
Sarah Sundbom
Dagny Bergling
Gunilla Sonnebring
Ida K
Maria Östlund
Urban Knutsson
Cilla Fischer
Tim Finucane
Julia Lundgren
Jenny Karlsson
Josefin Meissner
Jeanette Larsson
Emelie Hagsten
Mi Groth
Åsa Fredriksson
Malin T
Rebecka Karlsson
Camilla Håkansson
Virpi Hänninen
Robert Karlsson
Anne-Louise Kroon
Annica Jämtén Ericsson
Ulrika Aronsson Otterström
Torbjörn Andersson
Åsa Hansson
Ebba Silén
Silje Lea
Carin Rönnberg
Kerstin Hedén
Ellinor Börgesen
Helena Vilhelmsson
Merja Malm
Diana Lockner
Mia Björk
Arlinda Ahmeti
Emanuel Davén
Anne-Sophie Nastic
Saga F
Josefin Julin
Nicklas Barklund
Hermine Holm
Madeleine Knutsson
Ingela From Ukotic
Anna Flach
Carina Mölgaard
Lise Asp
Anna Skog
Birgitta Samuelsson
Lena Jonsson
Lena Lundmark
Emmeli Ahlander
Jennifer Frisenholt
Evelina Westberg
Marie Johansson Grahn
Ingela EdBenjamin Fryxelius ström
Raphaela Wells
Elisabet Wennberg
Lena Melin
Karolin Johansson
Mikaela Markovic
Anna Holmberg
Marina Wiking
Håkan Löfberg
Anna Sander
Rode Sigvardsson
Linda Solhem
Malin Färlén
Anna-Maria Wiberg
Mikael Wiberg
Anki Fodor
Natasha Semenets
Paola Escobar
Lovisa Landälv
Amina Delibasic
Anna-Karin Åkerman
Moa Tärneskog
Fredrik Bratterud
Jonathan Isgren
Mikael Karlsson
Sandra Petersson
Jenny Welarius
Helen Björknert
Kremena Hultby
Benjamin Fryxelius
Maivor Peterson
Petra Larsson
Linn Richardsson
Sara Jacobsson
Andrea Abrahamsson
Anne-Li Segerberg
Samuel Sander
Margaretha Aronson
Tiina Kantola
Villemo Belenos
Tina Olby
Veronica Johnsson
Nina Sandquist
Mona Blåsjö
Marie Gunnarsson
Sofia A
Elin Heinerud
Amanda Mårtensson
Hanna Brandvik
Ida Lågvall Sinisalo
Inger Öberg Sveder
Annica Turesson
Åsa Pettersson
Carina Lucchesi
Eva Bergström
Antonia Stark
Annica Andersson
Maria Bergström
Elin Kusmin
Jennie Berg
Anna westergren
Rebecca Eklind
Ida Johagen
Isabella Carlsson
Karin W
Molly Svensson
Victoria Alasuutari
Jenny Östöm Broo
Lydia Faager Endrell
Erica Ahnfeldt
Maja Nilsson
Maria Stålgren
Renate Hamran Sternland
Sari Lindvall-Östling
Åsa Magnusson
Mia Patiño Stålgren
Frida Haster
Eva Lindberg
Veronica Johansson
Olivia Rahm
Jenny bergerheim
Josefin Evans
Emmelie Folkesson
Tova Norlund
Sofia Göransson
Erica Stepanova
Mats Larsson
Anita Nilsson
Ellinor Ericsson
Maria Lundström
Alexandra Edvinsson
Niklas Faager Endrell
Amanda Ren
Fanni Olin Dahl
Sofia Söderin
Amanda Löfvander
Viktoria Isaksson
Öyvind Tholvsen
Henrik Rinstad
Klara Esping
Ingrid Leek
Linnéa Rusek
Alice Fredhage
Hanna C
Lina Åberg
Iina Ojala
Jenny Thegerström
Robin Haraldsson
Jennie Zadrén
Camilla Berndtson
Anna Kalin
Erika Öhman Bruno
Virginia Peix
Hjördis Levin
Wilma Stranne
Sofia Frändberg
Siri Westerblom
Ida Ardeby
Josefina Jirénius
Linn Dimmlich
Gabriella Kärnekull Wolfe
Victoria Beckman
Mia Utzinger
Annelie Kraft
Anna Karlsson
Ing-Marie Berndtsson
Ann Nordlöf
Isabel Sörensen
Erik Knape
Carina Rojdner
Sara Öhman
Ebba Bergqvist
Karolina Rönbeck
Jenny Pettersson
Sonja Hongell
Clara Bodin
Juliette Flodin
Birgitta A.
Kerstin Holmberg
Birgitta Löfberg
Louise Holm
Dubo Pivodic
Essie Bodin
Emmma Berglund
Sofia Karlsson
Ann Nordlöf
Alina Musatoiu
Ida Burneister
Liselotte Carlson
Annakarin Steen
Pauline Davidsson
Frida Carlsson
Beatrice Silow
Ellen Hedenby
Elin Amberg
Pia Rynnert
Elinor Håkansdotter
Rut Yismaw
Lisa Lindh
Anneli Thörnmo
Anna-Lena Bergenstråle
Sophia Södergård
Matilda Håkansson
Gunilla Högström
Elin Pettersson
Emelie
Tomas Wetterberg
emma frid
Kristina Ellmen
Astrid Eckerbom
Sofie Wannelind
Hilda Ohlsson
Sanna Warnemyr
Lea petersson
Evalisa Forshell
Anita Tärneborg
Maria Emanuelsson
Maria Blomberg
Ingela From Ukotic
Tommy Fredriksson
Karin Halderot
Malin Gille
Karolien Jorissen
Franziska Brandl
Aase Bodin
Erika Hansson
Johanna Ek
Gunilla Sterner
Kristina Siljeving
Thelma Lebert
Kia Wetterberg
Karolina Holst
Tina ManssonSöderlund
Margareta widell
Jessica Adolfsson
Margareta Svensson
Lovisa Stenholm
Åsa Eriksson Wärnberg
Suzann J-Martinsson
Jessica Svensson
Linn Austli
Sofia Ekström
Ursula Rundin
Tiina Kantola
Martin Svärd
Thomas Karlsson
Matilda Jedenberg
Karin Steen
Marie Forsberg
Sofia Annette ohlsson
Viktoria Liljestrand
Emmie Karlsson
Paulina Wredborg
Jesper Lundin
Caroline Stjernkvist
Therese Jonsson
Yvonne Hansson
Marina Andreasson
Elin Rutström
Lotta Hallgren
Sandra Forsman
Elin Sundelin
Petra Bunsop
vanja eriksson
Elin Säfström
Vidar Vetterfalk
Monica Zetterman
Natalie Nilsson
Malin Svensson
Christian Samuelsson
Susanne Andersson
Annika Andersson
Maja Gruvaeus
Sofie Sjöqvist
Astrid Foyn Hagberg
Ulrika Wetternin Mitchell
Anna Birath
Daniel Pettersson
Agnes Henriksson
Maria Magdalena Carmona
Veronica Wahlström
Kaye Bäckman
Jaqueline Pettersson
Andrea Lindroos
Tserenchunt Byamba-Ochir
Kim Engdahl
Charlotta Berg
Eva Hedvind
Cecilie BS Larsen
Ulrika Hedin
Chris Wästerlund
Linda Sahlberg
Annika Forsberg
MarinaJohansson
Ellen Vingren
Johanna Pettersson
Ulrika Lindh
Lina Larsson
Anne-Sophie Nastic
Camilla Gatugård
Tomas Sundbom
Charlotta Forsman
Kristina Sedeborn
Matts Anvin
Anna Skoglund
Alexander Jeans
Caroline Andersson
Cecilia Hansson
Linda Johansson
Nathalie Gustavsson
Moa andersson
Ann-Margret Pierrou
Stephanie Moustou
Ann-Margret Pierrou
Hanna Arvidsson
Alexandra lovén
Sofie Westberg
Liv Axelsson
Jenny Borglin
Hanna Arvidsson
Madeleine Körössy
Jenny Broberg
Angelica Grammann
Marléne Rylander
Jenny Jansson
Carina Sandberg
Moa andersson
Hanna sjostedt
Per lissel
Karin zackborg
Maria Samuelsson
Tina Andersen
Per Hällsten
Kristina Söderström
Jannika Kauppi
Isabel Alonso
Sanna Ek
Stephanie Moustou
Louise Israelsson
Marie Lundell
Monica Jonsson
Amanda Stein
Per lissel
Jeanette Bennet
Natalie Gecse
Christin Weikel Vickman
Julia Andén
Inga Johansson
Marie Hübsch
Emma Björkmyr
Jacob Widén
Ingela Hoatson
A-M Åberg
Jae Sung Kim
Sofia Ek
Marie Byström
Camilla Moberg
Ulrika Johansson
Jill Thörning
Charlotte Edman
Elisabet Carleson
Simone Schmidt
Jenny Halzius
Lydia Dackerud
Lena Pettersson
Aage Olling
Lena Berg
Erika Sandberg
Tommy Moberg
Annie Fiallos
Pauline Oksanen
Cecilia Närfors
Jennie Malm Georgson
Frida Vikström
Lizette Wästerlund
Sari Axelsson
Stefanija Stasane
Maria Lindskog
Caroline Jokiniemi
Maria Aldén
Jesper Skoglund
Viola Lindström
Marlene Ögren
Annelie Kronblad Gustafsson
Anna Orji
Mikael Andersen
Helen Otterström
Kerstin Alde’n
Kristina Hendrix
Ebba Brauer
Christine Hörnhagen
Jessica Keller
Zulaeima Karlsson
Camilla Kolmodin
AnnaMaj Lilly
Eva Bendroth
Ida Burmeister
Camilla Andevall
Josefine Nordstedt
Christina Henrysson
Sofia Bergman
Jennie Sandell
Josefin Skogetun
Niko Ljevar
Cornelia Wahlgren
Malin Borgström
Arturo Vasquez S.
Karin Larsson
Ingela Hoatson
Gulay Demirkiran
Ulrica Stigberg
Susanne Falk
Anna karlsson
Ida Skagerstrand
Monika Nordblad
Annica Sundvall
Elin Husén
Linda Frenning
Elin Andersson
Britt-Marie Rosell
Catharina Hellström
Annette Nilsson-Bolg
Mathilda Dahlin
Eija Johansson
Karin Kronborg
Torun Ljungman
Gunilla Högström
Anna Kullhammar
Carin Walles
Maria Lillieström
Heléne Rhodin-Shillingford
Karna Larsdotter
Elin nygren
Hans Palmqvist
Isabelle Filipsson
Ann-Sofie Silverskär
Johanna olsson
Joanna Lundquist
Monica Samuelsson
Emma Ewaldsson
Sofia Vindrelid
ylva aguilar
Victoria Nordell
Gerda Christenson
Rode Sigvardsson
Evelina Dahl
Alexandra Olsson
EvaWesterholm
Anna Nordin
Antje Mortzfeldt
Pia Appelquist
Isabel Hagen
Susanna Holtbäck
Isabella Hallberg
Ulrika Fredriksson
Yvonne Ljungqvist
Caroline Johansson
Ammie Nylin
Ulrika W
Anna Fredin
Siri Malmhake
Anki Petersson
Sofia Proohf
Christel Olsson
Jenny Lönnbjer
Ann Samuelsson
Ingrid Holmström
Annabel Ronnehed
Liisa R Malmgren
Elin Classon
Emilie Serpagli
Johanna Yttréus
Emma Thermaenius
Eva Hassel Calais
Emilia Nyberg
Christine Hall
Katarina Carlie
Tora carron
Lovisa Rampre
Camilla Westlind
Carina Carlsson
Peter Carlsson
Ulrika Johansson
Sara Tonemar
Jennie Sköld
Linnéa Lindström
Caroline Högstedt
Sandra Wernholm
Karen van Os
Tove Näckdal
Frida Johansson
Jessica Johnson
Anna Frostemark
Jessica Adolfsson
Ida Saapunki
Rebecka Eriksson
Julia blixter nylin
Sara Rossi
Erika Nyborg
Sofia Ogenvall
Mirella Arab
Sophia Z E
marika lundberg
Lena Haagman
Simon Nuss
Hanna Enström
Cindy Akosah Thoren
Kvinno&Tejjouren Jönköping
Alexandra Mattsson Åkerström
Micaela Cederlund
Maria-Therese Davidsson
Marie-Louise Klanac
Maja U
Hannele T
Felicia Hansson
Olivia Hagman
Sara Hjalmarsson
Lena Wikström
Isabella Carlsson
Klara Ekstrand
Jessica von Seth
Sören Klanac
Kerstin Olby
Mickaela Sjöholm
Nathalie Nilsson
Annika Hellgren
Martina Stolberg
Frida Gudmundsson
Sara Grönberg
Lisa Flink
Carl Nygren
Christina Hallberg
Isabella Korvenranta Månsson
Ragnhild Utterström
Jannica Ericsson
Tobias Wahlström
Tiina Meri
Hanna Eriksson
Therese Cardell
Eva Ungerfält
Judith Söderlund
Elisabet Oljons
Anna Hedh
Maria F
Karin Wessbo
Evelina Hagström
Felicia Womack
Kerstin Adeström
Annya Flood
Edit Carling
Kajsa Örneke
Tilda Olling
Anna Ljungqvist Roos
Margaretha Nilsson
Ulrika Lindberg
Emelie Carlsson
Elisabeth Radhe
Lisa Björn
Margaretha Nilsson
Maria F
Isabelle Felczak
Yasmin Ben Maaouia
Lara Alsadi
Maria Lindeberg
Vera Frankenberg
Frida Sjöholm
Margaretha Nilsson
Inger Nilsson
Katrin Lundstedt
Berit Jansson
Rafaela Wilnerzon Thörn
Rebecca Goudevenos
Nina Campioni
Berit Jansson
Edit Carling
Ebba Barkenbom
Charlotta strandgren
Camilla Cederquist
Claudette Sundin
Evelina Malmqvist
Cornelia Eriksson
Sofia Hallquist
Natalia Batenkova
Molly Näslund
Åsa Katarina
Anton Netterwall
Carin Jarl
Adam Jakobsson
Lisa Lundgård
Sebastian Löfgren
Linda
Jennie Malmberg
Therese Dahlberg
Ellen kolijn
Anna-Karin Bröms
Emilia Bonnevier
Anna Lorensson
Asha fahiye
Joakim Örbom
Simona Högberg
Beatrice karlsen
Marielouise Ljörnlund
Ingemar Ljörnlund
Kjerstin öberg
Julia Carlson
Ingela Rasmussen
Kjerstin Öberg
Britt Nilsson
Ulla Sterner
Anne Andersen
Rebecca Gardendahl
Marlene Bergstrand
Mette Gladden
Lena Olovsson
Lovisa Möller
Anna-Lena Andersson
Cecilia Moberg
Hanna Lindblad
Lina Hoffsten-Sundqvist
Angela Enberg
Sirpa Ruokolainen
Kajsa Ljungberg
Elisabeth Frantzich
Anneli Westling
Johnny Westling
Angelica Falkeling
Sophie Lagerholm
Maria Nyström
Susanna Hollinder
Kristina Falk
Ulrika Hollinder
Matilda Lilja
Linnea Nygren
Jakob Kivimäe
Anna-Karin Westlund
Ingrid Hultman
Stellan Adolfsson
Birgit Nilsson
Inger Svensson
Ingela Rasmussen
Eva Bergqvist
Martina Kjellqvist
Monica von Schreiner
Thomas von Schreiner
Grethe Glenvik
Maria Rangsmo
Inez Söderberg
Alexandra Tyllström
Sara Edin
Emelie Hasselgren
Karin Söderberg
Teodor Söderberg
Maria Pantzar
Mikaela Khan
Sofie Paulsson
erik hedsell
Leonard Ronge
Thomas Söderberg
Annika Gillberg
Alexandra Wahlberg
Kerstin Backhans
Berith Norman
Caroline Morales
Martina Stolberg
Elisabet Lidskog
Berit Jansson
Michael Williams
Tuva-Li Blomberg
Karin zackborg
Elisabet Gustafsson
Minna Serholt
Malin Thornberg
Carol Thuresson
Sara Sundin
Anna Hedh
Viktoria Brännström
Nils Arnell
Maria Olofson
Carina Sandberg
Angelica Grammann
Linda Jägerskog
Amanda Bravo
Linnea Hylten-Cavallius
Malin Westerberg Andersson
Tommy Moberg
Monika Andersson
Lisa thunberg
Matilda Rommedahl
Julia Gonzalez
Åsa Ericsson
Catinka Törnberg
Jennie Sandell
Ulrica Persson Nyberg
Erika Sandberg
Maria Gottberg
Marie Björup
Christina Kristiansson
Sussie Redman
Emelie Blomstrand
Peter Rosqvist
Hanna Ankartjärn
Elisabeth Johansson
Sami H
Benny Andersson
Sara Lundin
Cecilia Lindé
Maria Larsson
Mari-Louise Wickman
Ann-kristin Georgson
Anette Ahlin
Josefin Nilsson
Erika Edin
Eva-LenaHjalmarsson
Stina Riström
Håkan Cedemar
Stina Riström
Anne Hjort
Peter Andersson
Betty Sabato Söderholm
Matilda Palm
Cecilia Murray
Ulf Söderholm
Ellinor Bengtsson
Kristina Siljeving
Daniel Smedenmark
Sara Andersson
Julia Waage
Kerstin Jervinger
Maria Greneskog
Karin Höglund
Tove Bäverwall
Emma Holmqvist
Lovisa sehlin
Linda Österlund
Pernilla Pettersson
Izabell Sjöberg
Carina Grüner Hennig
Linda Thunström
Sara Sjödin Scolari
Jessica Karlsson
Tina Hermelin
Karin Sjöberg
Lena Berg
Sofia Carlsson
Hanna Dannhed Löthfors
Caroline Ekman
Annika Påhlsson
Fredrik Claesson
Katarina Tavakol
Robert Nordberg
Pernilla Martinsson
Anne Säbom
BM Larsson
Catharina Stensved
Maria Aleberg Neideman
Joel Öberg
Anna-Linnea Jansson
Lisa Widén
Sara Secund
Matilda Ahl
Kimona Magnusson
Caroline Larsson
Johanna Kristensson
Jennie Sköld
Terése Svensson
Veronica Fägnell
Tuva Demmers
Ulrika Jansson
Lena Bergman
Linda Björl
Klara Ekstam
Yvette Augustsson
Ellinore Andersson
Nicole Söderström
Anna Frostemark
Pär uppman
Lena Ericson Höijer
Malin Koppfeldt Fogelberg
Jonas Felleki
Kari Welam
Kristina Hendrix
Caroline Stjernkvist
Fredrik Hermansson
Linda Norsten
Alexandra Runemalm
Sara Lydell
Karin Jonegård
Katarina Ö
Kristian R
Anna Skoog
Emy Serander
Håkan Fransson
Monica Ståhlbrand
Emma T
Emma Kardos Bergström
Gerd Udatsjen
Ebba-Lovisa Bergman
Liselotte Eklund
Nina Granberg
Ia Wärnfeldt
Karolina Hall
Åsa svanerudh
Diana Danielsson
Emmi Lind
Andreas Roth
Malin Johanson
Fia Adler Sandblad
Siv Mellin
Agnes Lepierre Porne
Lovisa Holmberg
Maria Hedström
Maritha Svenningsson
Helene Karlsson
Per Axéll
Pernilla Sjögren
Mats Ahlskog
Amanda Cressey
Lena Trossö
Tina Hansson Wallin
Alexandra Sjögren
Sigridur Mogensen
Therese Persson
Maria Karlberg
Peter Stenmark
David Axelsson
Karin Kronborg
Emily Eriksson
Peter Salminen
Annette Nilsson-Bolg
Ingrid Bergh
Carina Jarlsbonde
Linda Amanda Asp Lejon
Anna-Carin Carnebro
Elin Eriksson
Margreta Andersen
Tina Leppäaho
Sara Dayne
Eva Bengtsson
Ida Hall
Selma Misic
Arja Laitinen
Åsa Andersson
Louise bergman
Anna Calderon
Linda Måledal
Kerstin Widén
Josefine Karlsson
Malin Gylestam
Martin Zetterlund
Lovisa Stenström
Lovisa Fryxelius
Sara Stenberg
Anna Sundström
Charlotte Nordström
Anna Fogel
Anna Carlgren
Johanna Ek
Annakarin Steen
Linda Wiklund
Emelie Carlfjord
Edit Carling
Staffan Grön
Malin westerholm
Amanda Gustafsson
Mia Dalén
Linda Ståhl
Maria Karlsson
Lisa Andersson
Karin Riegnell
Maria Löfdahl
Lena Haffo
Beatrice Carlsén
Julia bergendahl
Emma Lundqvist
Linda Bendfeldt
Pär Rommedahl
Dan z
Johanna Dalaryd
Eva Bendroth
Mia Pohn
Ture Olsson
Johanna Åström
Olivia Sandberg7y
Sven-Henrik Andreasson
Ellen Linnéa Hermansson
Victoria Skeidsvoll
Christer Bech
Micke Kristensson
Mirja Sjögren
Åsa Bentzer
Petra Bunsop
Johanna Eriksson
Marie Alexandra Nylund
Marie Fries
Angelica Augustsson
Carl Erik Mårtensson
Lucie Mandaus Stephansen
Britta Sandberg
Jonny Johansson
Åsa Ljung
Tomas Sundbom
Veronica Granath
Mi Groth
Agnes Sundberg
Karl Santana
Inger Calderon Wiegert
Pia Syversen
Love Blom
Pia Jogér
Jade Sandberg
Agnes Brunnstedt
Maja Hagberg Andersson
Dick Stenholm
Louise Wetche
Saga Simonsson
Lisa Westin
Mariana Ljunggren
Linda Persson
Sofi Lindell
Emma Karlsson
Sara Gustin
Carin Nilsson
Helene Sander
Livia Hazer
Monica Svarfvar
Susanna Hellstedt
Sara Stenfors
Lovisa Hultman
Charlotte Quist
Sofia Ek Edwardson
Lars-Åke Ahlm
Alexander Berg
Malin Johansson
Mikael Kristensson
Emily Frempomaa
Viktor Rönnberg
Saga Svensson
Viktoria Eriksson
Alexandra Pettersson
Sandra Bergman
Camilla Kihlström
Åsa Levander
Erik Fröling
Ann-Christine Barenhoff
Ulla Juhlin
Peter Söderström
Emelie Jonsander
Karolina Juhlin
Beata Kolakowski
Karin verhaard karlsson
Mari-Anne Bergstam
Johanna Ström
Sandra karlström
Micke Kristensson
Dolores Calvo
Arantza Nino
André Sebastie
Aage Olling
Linda Gufler
Veronica Jackson
Maria Nylander
Eva Bergström
Ingela Åström
Ulrika Jansson
Helen Alpstig
Elisabeth Korswing
Johanna Strindlöv
Sarah Siverman
Anna Karlsson
Anna Johansson
Anna Öhlén
Annica Wikberg
Lena Huss
Sebastian Sandberg
Ulrika Östling
Anna-Karin Peijron Björn
Amanda Löfvander
Maude Wetter Sörensdotter
Gunilla Eddeborn
Kajsa Lundmark
Ida Sjölin
Carola Larsson-Steinberger
Andrea von Corswant
Emma Nilsson
Jeanette Löfberg
Andrietta Pettersson
Jennie Kallankari
Kristin Löfgren
Love Ekbeck
Jenny Segersten
Ida janzen
Adam Svensson
Stefanie Sporre
Signe Mariana Vikström
Annika Molin
Catrin Schultz
Carina Smeds
Cathrine Zimonyi
Camilla Winterfield
Maria Martini
Cecilia Bednarek
Emily Larsson
Elin Lundquist
Sofia Bednarek
Malin Lundell
Cristina Nyman
Karin Persson
Terese Lindblad
Rebecka Leung
Linn Englund Holm
Jessica Lind
Veronika Palm
Fredrik Palm
Linda Höögs
Anna Therese Winblad
Ibrahim Abou Hachem
Anders Daleskog
Jhenny Åvik
Jhenny Åvik
Maria Wiklund
Anna Lundgren
Alexandra Karlsson
Daniel Rundberg
Ingela Ragnarsson
Sara Elvér
Amanda Nordstrand
Olivia Petersson
Frida Hellström
Åsa Johannesson
Åsa Johannesson
Helena synneby
Maria Ipek
Sandra Anlow
Ida Boberg
Robin Johansson
Emilia Bonnevier
Emelie cummings
Emilia Lundqvist
Ida Boberg
Hedvig Kärnekull
Malin Svensson
Rebecca Miller
Christel Espenkrona
Jennie Strömgren
Emelie Hilding
Johanna Söderlund
Anna Bäckman
Kerstin Jervinger
Johanna Löwenham
Agnes Larsson
Emelie Bäckström
Julia Widerståhl
Elin Gunnarsson
Jenny Jangebrink
Ronja Fohlin
Mikael Good
Mehrnoosh Aknooni Ficks
Johanna Aldvén
Sussanne Persson
Rebecka Thostrup
Li Persson
Lotta Albinsson
Anna Ekberg
Elinor Håkansdotter
Martina Stolberg
Åsa Karsberg
Fredrik Claesson
Åsa Sandlund
Bengt Doyle
Torun von Feilitzen
Banesa Martinez
Andréa Lindroos
Ellen Vingren
Mia Pohn
Sandra Karinsdotter
Louise Hamilton
Ulrica Wikner
Christina Rydell
Marita W Persson
Vida Jordén
Line Aarholt
Kristina Renkvist
Karin Tillenius Norburg
Birgitte Bork Sörensen
Ulrik persliden
Natalie Sundelin
Frida Erickson
Katrin Sahlström
Hanna Tjärnström
Anne-Lie Edström
Monica Sandberg
Lena Palmqvist
Caroline Amnéus
Susanne Klinglöf
Robert Lindroos
Nicole Söderström
Annika Bostedt
Maria Jonsson
Malin Wigg
Johanna Hellmark
Mattias Davén
Marcus Lindström
Mona Lindwall
Elisabet Svahn
Amanda Porsmark
Johannes T Lindsmyr
Petra Öström
Marie-Louise Holm
Ann-Charlotte Sandberg
Gunilla Mayzel
Ulrica Persson Nyberg
Andreas Ezelius
Lisa thunberg
Albin Jonasson
Ebba Arnborg
Annlouise Andersson
Lisa Lindström
Marie Fredriksson
Frida Björk
Jennie Palm Johansson
Lovisa lindh
Åsa Magnusson
Lena Greus
Henrik Palm Johansson
Markus kalleryd
Julia Wiklander
Jenny Alfvén
Lovisa Holmberg
Hanna C
Johanna Vadlin
Anna-Sara T
Emma Karlsson
Anna Fogel
Ann-Sofie Jakobsson
Elin Rawet
Tina Norberg
Susanna Brundin
Anna Lord-Zakrisson
Sara Lundin
Camilla Rödin
Ann-Charlotte Sandberg
Ulrika Sundström
Cornelia Vadlin
Marija Jönsson
Otto Lundqvist
Sofia Eriksson
Emma Björk
Sarah Eklund
Zacharias Wolfe
Malin Cederlund
Karin Levrén
Linn Brenna
Isabelle Nilsson
Emma Bergqvist
Lucie Mandaus Stephansen
Erika Johnels
Jessika O’Sullivan
Miranda Hultin
Vivi Elofsson
Caroline Blomgren
Jennie Hen
Sara Nilsson
John Vingren
Hanna Berbres
Rene' Blom
Jessica Karlsson
Gunilla Bengtsson
Anna Persson Lannér
Malin Wärja
Julia Wellstam
Eva Sandström
Julia Söderblom
Viktoria Brännström
Jenny Åkerblad
Malin Ringvall
Weronicha Holm
UlrikA Söderblom
Marie Andersson
Kerstin Cedergren
Elin Emanuelsson
Johanna Åström
Katarina Hägg
Anna Bergkvist Christensen
Minna Serholt
Daniel Siljeving
Sion Sareld
Mathias Jonsson
Måns Berglund
Kjell Söderblom
Elin Jansson
Alexandra Pettersson
John Vingren
Jo Saurage
Julia Waage
Charlotta Palmgren
Julia Lagerkvist
Cecilia Benjaminson
Elin Sjöberg
Sofia Hafdell
Malin Lindblom Granberg
Malin Lindblom Granberg
Maria Gunnarsson
Frida Andersson
Jenny Lönnbjer
Karin Ström
Maria Adeen
Linda Ståhl
Frida Marklund
Karin olsson
Angelica Karlsson
Tobias Angelback
Elin Wincentdotter
Ewa Englund Lindgren
Pia Backlund
Marina Johansson
Carolin K
Klara Warenmark
Madelene Nilsson
Charlotte Quist
Gustav Marklund
Virena Andersson
Johanna Nordberg
Pernilla Lundström
Sofia Björk
Johanna Larsson
Annelie Martinsson
Daniel Björk
Monica Gustavsson
Elsa Thuresson
Malin Thornberg
Marie Stenbäck
Johannes Nilsson
Hannes Grafström
Johannes Nilsson
Frida Tebus
Ailen Andersson
Cecilia Öhrn
Eleonore Andersson
Martina Söderberg
Anna Edman
Sophie Lagerholm
Petra Tammert Seidefors
Levicia Newman
Klara Härgestam
Veronica Eriksson
Jakob Gunnarsson
Josefin Lundström
Josefin Lundström
Anna-Lena Mugnosso
Julia Olofsson
Andrea Uhlman
Susanna Stenkel
Marie Adolfsson
Johanna Sandström
Åsa Stenkel
Cecilia Nilsson
Martina Åhman
Nathalie Nyberg
Katrina Hedén
Anders Gardebring
Patricia Smith
Linnéa J
Eveline Söderblom
Mikaela Elf
Malin Westerberg
Olivia Liebgott
Kristoffer Nilsson
Persefoni Nestorudi
Mirjam Fouladi
Emily Fitzgerald
Amanda Lang
Olivia Kardemark
Ebba Waldenström
Angelica Sjölin
Ulrika Sandberg
Jeanette Aleryd
Elin Sjöbom
Anna Lundgren
Emilia Jakobsson
Lina S
Isabelle Tejbo
Carina Brydling
Linda Lingvall
Hanna Undemar
Simon Undemar
Christine Rydell Ivarsson
Karin Hagemar Falck
Malin Marklund
Therese Svedberg
Martin Carlsson
Karin Hagemar Falck
Ida Fröding
Jacqueline A.de Troncoso
Ramona Sjöström
Pia Syversen
Karin Nilsson
Jenny Myrberg
Petra Andersson
Sofia Persson
Kristin Zetterlund
Martina Danielsson
Johanna Norell
Carli Halvars
Linda R
Jemima Svensson
Ingrid Bjurholm
Katarina Söderlund
Petri Mikael Koistinen
Emma Stjernström
Lovisa Almén
Fredrik Neuman
Helena Falk
Kicki Zachrisson
Oscar Wicksell
Marie-Louice Nilsson
Oskar Hedén
Linda Hambre
Åsa Lindroth
Margareta Svensson
Malin KoppfeldtFogelberg
Lisa Andersson
David Axelsson
Sara Snoder
Martin Koppfeldt Fogelberg
Samira Karakurt
Alexandra Östersjö
Linn Tobiasson
Tina Scott Koppfeldt
Elin Andersson
Marie Nytomt
Monika Rosell
Lina Berg
Tomas Eriksson
Louise Lund
Simon Sigurd
Michelle rooth
Karin Carlqvist
Isabella Wiklund
Elin Skogholm
Emelie Hagsten
Stephanie Rasmusson
Johannes Eliasson
Maria Snejde Håkansson
Lydia Dackerud
Markus Werner
Elin Gren
Emma rintala
Maria Bengtsson
Elvira Tauson
Marianne Melander
Christine Hallin
Alma Danielsson
Daniel Wendefors
Ebba Brauer
Jennifer Carlsson
Caroline Akida
Nicki Öberg
Lisbeth Norén
Peter Twinomujuni
Amanda Olsson
Ida backman
Hanna Thilander
Sergio Bruno
Frida Nyberg
Jennie Hernes
Fredrik Hermansson
Mia Runeson
Lovisa Devers
Elias Gustafsson
Magdalena Hideblad
Annika Greco
Alfons Lindholm
Charlie Hällström
Ester Dalemo
Miranda Petersson
Mia Jildenhed
Kajsa Ackeby
Mats Molén
Lovisa Stenholm
David Gyllingsten
Sara Björlemyr
Malin Ahlberg
Cornelia Johansson
Elias Dahlin
Kathrin Biderman
Johannes Rehn
David Simonsson
Emelie Östergren
Helena düsing
Juliana acat
Benjamin Löv
Fanny Jivegren
Mikael Stjärnsköld
Jonas öhlen
Thomas Simonsson
Cecilia Karlström
Evelina Göthed
Albin Segerstig
Cristina Lenells
Johanna Waldemarson-Brandt
André Dahlquist
Jesper Norén
Lina Lagerström
Nina Lai
Annie Fiallos
Fredrik Widmark
Johannes Strömgren
Victoria Edwardsson
Jenny Palmberg
Madeleine Pettersson
Karl Dahlström
Ann-Sofie Larsson
Ann-Sofi Blanck
Johanna Volkmann
Erik Svenungsson
Filip Jakobsson
Andersson Ulf
Pia Sarstedt
Sofia engberg
Josefin Lennartsson
Elsa Matteoni
Markus Mattsson
Eva Smedänges
Anna Rehnstedt
Ola Hedén
Robert Kayongo
Ottilia Barkenbom
Adam Keay
Daniel Lindqvist
Ida Fhager
Ebba Duveborg
Jenny Pettersson
David Sigge
Anton Ericsson
Anton Ericsson
Ludvig Everstrand
Marina Kellerth
Stefan Dahlström
Jenny Jonsson
Isa Bergman
Michaela Hedberg
Madeleine Nyström
Jenny Tauschek
Elin Eriksson
Linnea Jonsson
Lovisa N Johansson
Rikard Edefors
Martin Johansson
Madeleine Pärlbåge
Tim Jansson
Martina Duggan
Susanna Wolfmaier
Sandra Geschwind
Malin Gungner
Helen Ohlsson
Annika Ljung
Annika Forsberg
Felicia Blanck Ullenius
Alexander Backlund
Enok Eriksson
Ulrika Johansson
Karin Jonasson
Britt-Inger Östergård
Jennie Lundin
Linda Andersson
Jenny broman
Ottilia Westskytte
Julia B
Sandra Skott
Lina bronson
Marina Haugdahl
Aniara Lagergren
Fredrik Lindé
Lukas Hagel
Therese Andersson
Sofia Bohman
Marina Kellerth
Elias Karlsson
Maja Mella
Linda Andersson
Sara Nyström
Maja Folkesson
Anna-Märta Forsbäck
Marika Borneteg Clasdon
Linn Bernberg
Peter farzi
Johan Hammarström
Charlotta Carlsson
Michaela Tersmeden
Johan Lagerbeck
Bernt Andersson
JohannaBode
Johan Ideskog
Mikael Folkesson
Alda Wistrand
Josefine Sol
Maria Andersen
Kristoffer Nykvist
Tjejjouren Luleå
Anna Forssberg
Emma Kvist
Alexandra Stjernström
Magnus Eriksson
Lovisa Ståtenhag
Henrik Wolgast
Geraldine B
Tom Broberg
Linn Bernberg
Anna Nilson
Robbin Liljebladh
Victor Öhman
Zamuel Zethson
Hanna Hjulfors
Ana Blanco
Tove Björklöv
Simon Sjödin
Hanne Carlsson
Rebecca Samuelsson
David Bernberg
Sara Eriksson
Alida Holm
Nils Risberg
Karolina Liljengren
Anna Hagel
Katrina Uusitalo
Matilda Prenkert
Benjamin Örnéus
Pernilla Svensson
Angelica Belin
Nicolina Ekström
Magdalena Sandberg
Maria Nylander
Erik Nyberg
Sofia James
Ann-Sofie Lagercrantz
Hanna Karlsdon
Carolina Stark
NowWhat (Orgnr 802515-0486)
Ulla Winberg
Marga Snejde Johansson
Christer Spett
Mimmi Bergman
Sandra Petersson
Sofia Olofsgård
Emma Wärn
Mia Nilsson
Emmelie Lindé
Maivor Peterson
Josefine Tse
Cecilia Lindé
Ninnie Prihm
Marianne Sjöberg
Sara Löthgren
Thomas Högberg
Linn Wennerlund
Erika Brorsson
Lina Marinder
Kristin Häljestig
Jenny Petersson
Eva Lundgren
Clara Jacobsen
Cecilia Hjortsberg
Patricia Jansson
Ingrid Kovacova
Mikaela Birath
Linn Fjelstad
Camelia Klintorph
Elisabeth Linder
Jenny Brandt
Sofia Gustafsson
Sofia Aray
Jon Danielsson
Ann Bäckström
Kristina Pettersson
Johan Fridehäll
Jasmina Milutinovic
Johan Fridehäll
Sasha Engström
Emelie Karlsson
Karin A Björk
Anette Carlsson
Kathrin Forss
Gudrun Lundberg
Emma Arvidsson
Sally Berggren
Marie Jonsson
Mia Lötberg
Grethe Glenvik
Alva Hörnestam
Annelie Björkhagen
Karin Härefelt
Marie-Clair Cox
Jonny Zasells
Lovisa Land
Sandra Vilhelmsson
Erika Kjellgren
Nina Johansson
Rikard Tjärnström
Siri Wärbo
Johan Salte
Jasmine S
Nibia Davidsson
Rebecka Bäckryd
Fedra Nakhost
Sara Åblad
Victoria Neander
Malin Thorslund
Samuel Andersson
Anna Jäfvert
Emma Rosenmüller
Elina Edler
Stina Enblom
Alexandra Johansson
Henry Wittler
Lennart johansson
Maya Åberg
Catarina Johansson
Anna Segerhammar
Niklas Wilhelmsson
Sofi Lindell
Sara Haglöf
Lotta Albinsson
Nina Wilder
Ebba Bergman
Ann-Sofie Johansson
Hedvig Kärnekull
Cecilia Blom Sjöberg
Maria Greneskog
Ida Nyström
Minna Serholt
Jenny Nyberg
Ewa Englund Lindgren
Emma Gerlach
Therese Persson
Malin Bergstedt Guerin
Jean-Michel Guerin
Elisabeth Ornstein
Jean-Michel Guerin
Malin Bergstedt Guerin
Martin Wallander
Kim Engdahl
Sara Bühler
Eszter Sibinger
Malin Ragnarsson
Evalotta Holm
Ellie Haneng
Amanda Simonsson
Hanna Gustavsson
Jenny Jansson
Isa Boström
Michelle Wermäng
Linda Nytting
Johanna Strindlöv
Josefina Jirénius
Aaron Carling
Eva Norrman Sandberg
Annica Turesson
Daniela Fohlin
Nanna Moritz
Jenny Westberg
Martin Ekstrand
Anna Moberg
Tilde Nilsson
Jonathan Gréco
Micke Kristensson
Hannah Jeppsson
Sandra Cabrera Pavez
Susanna Gylling
Josefin Evans
Tine Sporrong
Marena Wien
Lena Sjöberg
Gun Andersson
Linnea Holm
Rebecka Truedsson
Mirja Sjögren
Charlotta Nordlaaw
Anna-Karin Arkhag
Linda Löfgren
Veronica Eriksson
Simon Häggström
Martina Stolberg
Robert Andersson
Patrik Sidestam
Hanna Holmberg
Barbro Lejdström
Rakel Eriksson
Hanna Carlid
Aneth Olofsson
A-M Jaxgård
Anna Freiholtz
Karolina Johansson
Lena Rydman
Johanna Berg
Kajsa Ambratt
Berit Jansson
Jennie Palm Johansson
Rut Yismaw
Marie-Louise Holm
Zara Johansson
Annelie Lundberg
Annika Ljung
Håkan Cedemar
Mikaela Larsen
Isabell Franzén
Elisabeth Linder
Linda Björk
Linda B
Linda Wiklund
Cecilia Nilsson
Julia Olofsson
Annakarin Solén Westling
Annelie Franzén
Viola Lindström
Pia Sjökvist
Madelene Nilsson
Sanna Lindblom
Josefine Rye-Danjelsen
Jennie CW
Emanuel Wärja
Annika Hellgren
Alexandra Dahlberg
Annika Forsberg
Erika Lindeberg
Emma Sandwall
Gunnel Petly Svedberg
Susann Turesson
Ragnvald Jonsson
Moa Rönnbäck
Nicki Öberg
Ida Anvegård
Ann Nordlöf
Ann Nordlöf
Charlotte Quist
Marie Andersson
Magdalena Santana
Christina Henrysson
Julia Liljekvist
Helena Broman
Anna Landin
Anna Ravell Jensen
Rebecca Sörensson
Linn Gustafsson
Helene Andersson
Gülden M
Ann-Charlotte Sandberg
Sandra Dahle
Emilia Roos
Sandra Johansson
Sara Elofsson
Alexandra Gutestam
Ida Agemo
Hedvig Kjellin
Sonja
Malin Mitchell
Ammii Asplund
Johanna Svallingson
Josefin Wall
Michaela Ohlsson
EwaLiz Larsson
Elisabeth Edberg-Karlsson
Johanna Sjoborg
Jessica Sörenson
Cecilia Öhrn
Sophia Flybring
Theresa Sternberg
Olga N
Solveig Fägerstam
Britt-Marie Gustavsson
Lars Österberg
Malin Hellman
Anna Nordström
Valdis Olsen
Jörgen Törnkvist
Maria Ingels
MARIA BACKMAN
Lara Alsadi
Anna Johansson
Erica sofi Gustafsson
Pernilla Eklund
Barbro Wiktorsson
Marléne Tvelin
Lina Andreasson
Jessica Welamsson
Lennart Bengtsson
Petra Kornhag
Izabella Englund
Maria Lindeberg
Anna lorensson
Ronja Dahlén
Linda Hagberg
Lena Stenson
Made Svensson
Pernilla A Andersson
Annette Karlsson
Anders Karlsson
Malin Häger
Karl Santana
Hrafnhildur Hjaltadottir
Maria Storm
Karl Santana
Paulina Evers
Lilli-Ann Rabe-Lyttkens
Karin Svebeus
Lw Österberg
Daniella Gustavsson
Marie-Louise Hellberg
Ylva Ternström
Linnéa Ringman
Eva Tuomas
Jessica Israelsson
Eva
Ann-Sofie Sundsjöö
Andreas Ezelius
Tobias Rasberg
Felippe Jonsson
Anna Foxdal
Sandra Peterson
Rebecca Lanz
Elina Wahlund
Joel Kalin
Therese Allstrin
Pedro Ribeiro
Sonja Hongell
Nenni Glader
Helen Kaufmann
Ida Sow
Sarah Levin
Jeanette Larsson
Leyton Bagge
Karin Karlsson
Rosa Karlsson
Linda Ståhl
Lina Collsiöö
Eva Nilsson
Evelina Nilsson
Leena p Johansson
Anastasia Lundqvist
Anci Johansson
Tony Björk
Victoria Edwardsson
Anette West
Frida Engvall
Sarah Levin
Ingemar Svensson
Jennifer Hjalmarsson
Julia Lagerkvist
Erik Knape
Loka Vegborn
Robin Johansson
Mats Vesterlund
Martina Kjellqvist
Sofia Kittel
MayBritt Bergström
Maria BengtssonNjie
Omid Ahmadi
Abas Ahmadi
Hanna Bengtsson
Eleonora Klockner
Anna Persson
Jan Enhager
Jennifer Qvarnström
Charlotte Ivarsson
Alicia Sjögren
Inga Hultenius
Sara Andersson
Edit K
Katarina Ö
Linnea Horgby
Johanna Lindahl
Viktoria Isaksson
Daniel Virta
Kayla Schiller
Kayla Schiller
Elin Friberg
Elizabeth Gold
Selma Larsson
Lina Johnsson
Emma Svensson
Ingemar Andersson
Rebecka Cross
Johanna Johansson
Moa Widebeck
Fanny Gustavsson
Katarina Nolin
Stina Sorse’n
Torbjörn Rogel Randin
Johanna Snellström
Johanna Hummelgård
Jennie Hellman
Ebba Berkelius
Anne Munch
Veronica Liliedahl
Freja Boström Sandin
Emma Lindvall
Linn Flood
Nova Djerf
Marija Culev
Marija Culev
Charlotte Rahm
Melinda Wrede
Emily Landström
Linnea Vedin
Ulrica Wilén
Oscar Flacké Jacobson
Tina skönstedt
Lena Larsson
Jessica Mittelton
Jonny Andersson
Anna Sjölin Haller
Marthina Bergström
Ann Jonsson
Helena Harrysson
Annika Staffansson
Emma Karlsson
Åsa Wiridén
AnneHelen Dalgrund
Ellinor Nilsdotter
Maria Strand
Ida Engberg
Louise Fenger-Krog
Rebecca Appelquist
Maria Kullander
Anna Tellinger
Maria Kullander
Anna Hallberg
Elsa Viberg
Kickie Hiller
Carina Hallström
Susanne Pettersson
Johanna Strandroth
Anette Ernerhav
Gabriella Larses
Carolyn Norell Näsman
Jan Tellinger
Bim Åkers
Isabelle Björnsson
Josefin Nord
Ann-Christin Jirblom Karlsson
Liana Folkeson
Maria S
Paola Wilde
Gunilla Engström
Gunilla Sjöberg
Sara Öberg
Alice Nilsson Castaneda
Sofia Lindbe
Ewa Axelsson
Engla Perström Heldebro
Engla Perström Heldebro
Fredrika Johansson
Wilma Fors
Anna A
Sebastian Sander
Anne Benedictzen
Hannah Croner
Madeleine Karlsson
Johanna Storm
Birgitta Engvall
Matilda Axelsson
Carina Arvidsson
Emilia Magell
Emilia Magell
Åsa Westin
Linnéa Sandberg Frid
Robin Johansson
Elin Kristiansson
Elisabeth Wiberg
Camilla Carlsbo
Nicolina Gull
Irja Convalius
Malin Lockner
Sandra Selin Tang
Mona I Karlsson
Marie-Louise Pettersson
Monika B
Johan Ahrle
Eva-Marie Edin
Lina Siljebråt
Catharina Jönsson
Maria Kempe Harryson
Sara Ejnefjäll
Anne L
Ellen Bäckman
Annica Strandberg-Schmidt
Anne Boström
Anneli Augustsson Lind
Linnea Liljeberg
Helena Rölander
Daniella Sonnerhed
Miriam Hedlund
Linnea Blomqvist
Johanna Lundström
Lina Siljebråt
Sara Synneby
Elin Rasberg
Kukkamariia Valtola Sjöberg
Mirella Garbarino Eldh
Petra Kvist
Erica Didriksson
Josefin Ljungdahl
Mikaela Thoren
Felicia Rosell
Vida William-Olsson
Louice Jakobsson
JosefineSetterman
Jenny Källman
Joy Sriphoothorn
Ellinor Ekelöf
BrittMarie Eriksson
Melissa tamblay
Thomas Hellström
Camilla Sinclair
Maria Wingmo
Anna Brännlund
kerstin behno
Hilja Gunnarsson
Iren Svensson-Nylen
Anna-Karin Holm Perrin
Malin Ljungquist
Mona Lif
Kickie Hiller
Jeanette Berglund
Linda-Marie Nilsson
Jenni Inge
Sanna Al Sakban
Tove Sävenhed
Cecilia Nordkvist
Denise Lopez
Katarina Löwenbrink
Roland Persson
Anna Wikberg Ågren
Pär Thernström
Rolf Ågren
Lina Nettelbladt
Lina Nettelbladt
Åsa Lindahl
Morgan Olsson
Mattias Malm
Jessica Ferdman
Astrid Matsdotter Kjellberg
Dana Myrin
Astrid Hägglöf
Annika Andersson
Lis-Marie Bihl
Linda Olsson
Anna-Maria Collin
Daniela Lindblom
Kristin Pihl
Jonas Lindblom
Camilla Englund
Marita Iga
Hanna Karlsson
Mia Nylén
Eva-Stina stenroos
Nora Svensson
Susanne Jönsson
Josefin S
Mathilda Ståhle
Denise Backman
Josefin Langelotz
Ulrika Seterbakken
Philip Sandwall
Linda Anderberg
Robin Johansson
Maud Lagerborg
Sara Djöberg
Lena karlsson
Charlotte Edvardsson
Sofie Tegvall
Justyna meyer
Anna Nyman
Malin Tengelin
Malin Zetterman
Anna Malmström
Ylva Ahlberg
Ulrika Henricson
Maja Almén
Maja Almén
Gabriela Thür
Ylva Hultman
Annika Sten Pärson
Therése Engdahl
Malin Gonzalez
Anna Kregert
Maja Rosenblad
Tuva Sköld
Simon Holst
Fanny Westin
David Elvinsson
Isabella Argiriou
Ester Alm
Christine Bernhammar Bayire
Bassirou Bayire
Johan Drejare
Johanna Brodin
Carina Rehnvall
Karin wahlfridsson
Venus Melin
Frida Börjesson
Helena Nilsson
Marie Nilsson
Linda Hörgerud
Nadia Almuazin
Fredrik Rudin
Sara Gustafsson
Sara Lüdtke
Elisabeth Mogren
Elisabeth Sommelius
Amra Skaljo Lundberg
Maria Aldevik
Evelina Wallin
Rebecca Rosander
Lina Granér
Helena Nordin
Caroline Andersson
Magdalena Åsgärde
Johan Åsgärde
Annelie Fröström Wedberg
Anna Eriksson
Sofie Edin
Malin Josefsson
Camilla Larsson
Otto Reimers
Anna Ray
Carola Goude
Lisa Klingström
Sofia Påhlman
Sofia Helgesson
Judith Redegard
Helena Cashin
Gabriella Bengtsson
Monica Silverstrand
Lena Lundgren
Angela Toscano
Adrian Johansson
Maria Westerholm
Ann Branzell
Marcella Zunino Åberg
Nadja Sjöström
Malin Frick
Johanna von Schedvin
ella jusufovic
Lisa Josefsson
Maria Staaf
Sofia Johansson
Klara Sinnerstad
Anton Tallhage
Sofia Nordlund
Anton Tallhage
Marita Andersson Bengtsson
Kristina Råsäter Matts
Beatrice Paal
Alfrida Thulin
Lovisa Hector
Anna Nyberg
Linnea Gestsson
Karin Wiklund
Jenny Sjöström
Therese Ågren
Ann-Sofie Freijs
Kathrine Andrée
Anni Pihl
Veronica D'Arrò
Marlene Berta
Josefina Sjöblom
Catharina Niklasson
Therese Löfgren
Cecilia Gjärdman
Ann-Charlotte Sandberg
Jenny Arensberg
Marie Sjögren
Emma Paulsson
Abdolrahim Forghani
Elin Morén
Henrik Ekman
Isabell söderlund
Isabell söderlund
Caroline Abou El Naga
Anna Olofsson
Anna Lundqvist
Athina Årre
Moa Parsland
Cecilia Schramm
Felicia Elfström
Ulla Bergström
Anna Wiktorsson
Jennie Mazur
Malin Carnebrant
Lena Lagerlöf
Madelene Larsson
Emma Wirf
Tomas Löfgren
Åsa Meltzer
Dagmar Wuod-Maggero
Kristin Starman
AnnicaMarcus
Therese Karlsson
Emilia W
Ewa Bergström
Hanna lohjelm
Emma Uveman
Johanna Shamloo-Genberg
Lee Zillén
Anna-Carin Aldén
Annika Andersson
Clara Östling
Johanna Ekström
Johan Knutsson
Boel Ljunggren
Anna Hane
Viktoria Larsson
Viktoria Larsson
Anneli Perström
Jenny Olsson M-ali
Eva Klingborg
Jennie Meyer
Trine Vikinge
Sabina Hjelmesten
Malin Näslund
Åsa Warme Hallén
Ann-Sofi Appelgren
Agnes Ekfors Elvin
Hanna Aspblad
Sofia askeblad
Albina Hasani
Agneta Saltin
Frida Carlsson
Åsa Solberg
Åsa Solberg
Joakim Tillman
Susanna Söderlund
Petra Remse Indebetou
Jonas Solberg
Nina Laurén
Ann-Cristina Björklund
Carola Wistrand
Madeleine Lauritzen
Johanna Granath
Jennifer Yacob
Elisabeth Ståhl
Hanna-Kajsa Fernström
Lena Åsberg
Heléne Andersson
Maria Hulthén
Iris Åström Dahlqvist
Maria Olsson
Agnetha Borell
Lydia Söderberg
Thomas Gehöör
Elin Wallin
Marlene Lindahl
Yvonne Borg
Ingela Gerrbo
Frida Erkes Jansson
Agne Ottosson
Ida Westerberg
eva lundmark
Malin Hörnfeldt Bergström
Maj Karlén
Malin Dannemann
Jenny Ekberg
Alice Rikwide
Catharina Hemberg
Tette Merio
Ida Westerberg
Irina Balog
Anna Edgren
Edna Svärd
Olivia Frost
Anna G
Annette Janke
Josefin Greze
Ingegärd Sophia Perez
Elin Conradsson
Alexandra Åquist
Linn Klintenberg
Linda Dahlgren
Sara Rolin
Marie Lindeberg
Noor Akbar
Tuija Vitikainen
Maria Valfridsson
Lena B Persson
Zebh Lindqvist
Lena Persson
Marianne Mörk
Emma Lundquist
Analisa Aguilar
Mathias Nunez
Helen Magnusson
Mathias Nunez
Helen Magnusson
Admir Mirovic
Kristine Crondahl
Zina Inajetovic
Ami Dahlblom
Marie Redén
Emma Sundberg
Karin Bergenstråhle
Maria Stålnacke
Gabrielle Scholander
Linda Wåtz
Lisbeth Aronsson
Birgit Landin
Malin R
Johanna Sätermo
Sara Ljungblad
Emma Lindberg
Nathalie Andersson
Anna Björstål
Amanda Skotte
Karin Sterzel
Susanna Furland
Maricka Thörnqvist
Hanna Kumlin
Gunilla Nordenfors
Lena Clark
Ida Nordesjö
Monika Nyqvist
Olivia Dehlin
Agnes-Lo Åkerlind
Gerty Zakariasen
Susanne Eriksson
Annelie Jönsson
Sandra Wither
Jacqueline Pertot
Jesper Hedin
Marie Larsson
Lina Svensson
Jonas Wallerström
Emilia Helander
Jane Sundman
Sara Kroksmyr
Rebecca Pertot
Christopher Lennerbrant
Maria Malborg
Fredrik Delsinger
Irene Lillmåns
Susanne Karlsson
Dani zaitoun
Malin Strandberg
Jeanette Sundström
Linn Marklund
Mouness enayatollah
Kristin Göran
Abdirahman Mohamud
Sven Yvling
Jörgen Ström
Sanna Lavén
Sonja Smederevac
Thomas Rahm
Sofia Ohlsson
Dan karlsson
Linda Andreasson
Ludwig bergenstråle
AnnSofi Östlund
Frida Lindemann
Leif Ögren
Lisa Eriksson
Martina Uldal
josefin magnusson
Marianne Wanneby
Ann-Marie Ekblad
Carina Åsberg
Lina Örnelid
Julia Örnelid
Alice Örnelid
Ann-Louise Lind
Magnus Strandberg
Katarin Englund
Jelena Hemming
Louise Eriksson
Magnus Strandberg
Johan Lundgren
Eva Hedin
Elina Grimström
Karina Schultz
Anna Salomonsson
Lena Attling
Maria Brandt
Linda Wall
Linnea Hallman
Hanna Sundholm
Emm Brinkenmark
Mikaela Broddene
Therese Nilsson
Anki Fahlstad
Laila Gustavsson
Katarina Anjou
Ingela Doyle
Nathalie Bothén
Monica Lindström
Anna johansson
Ewa Johansson
Britt-Marie Dahlqvist
Marlene Forsberg
Anna Eriksson
Jenny Hammarlund
Eva Berg
Teodor Jonsson
Johanna Iharanta
Hedvig Strand
Daniel Larsson
Sandra Söneby Zappala
Kristin Rehnström
Payam A
Emma Olsson
Marcus Ågren
Lo Kristenson
Ebba Rask
Natasa Vuko
Linnéa Nicell
Dragan Ovrlinic
Gabriela Knezevic
Eliza Albert
Kenny Berggrem
Karin Carling
Linda Nyberg
Cecilia Olsson
Antonieta Ojeda Irarrazabal
Jennie Malm Georgson
Sara Vesterlund
Juno Londoño Boman
Maria Zinovjev-Altebo
Jessica Jahfel
Mariell Edblad
Ibrahim Saeed
Katarina Pettersson
Amanda Porsmark
Elin Forsberg
Jennifer Eriksson
Lena Lossev
Karin Wikner
Tina Vitulin
Susanna Andersson
Lotta Timber
Frida Tjärnström
Maria Elgstrand
Elizabeth Kuylenstierna
Ellen Malmberg
Timmy Borg
Fia Hedin
Susanne Ljungqvist
Maria Wedman
Milli Eriksson
Gabriella Nylén
Stefan Andersson
Johanna Rönnlund
Hanna Christenson
Sara Brüchner
Jennifer Wetterqvist
Thérèse Renner
Jens Trulsson
Amy Jalsenius
Alice Westring
Henrik Nilsson
Evelina Wennerlöf
Ylva Gren
Emeli Ek
Agnes Dahl
Gunnel Wettefors
Linda Norlund
Lena Lindblad
Anette Salomonsson
Emia Gibbs
Åsa Sandström
Ida Carlstrand
Josefin Fransson
Sofia Madeleine Engstad
Fabian Lindblad
Wilma Cedergren
Carolina Cornejo
Lovisa Isaksson
Janna Bäcklund
Annika Lindsjö
Vendela Wendt
Cornelia Larsson
Maria Lundgren
Katarina Grisiger
Elisabeth Thorsén
Lisa Lundgren
Jeanette Lundberg
Dan Gustafson
Marit Norell
Marit Norell
Annie Månsson
David Lundgren
Christina Sundin
Stella Kjellmer
Gunlög Joelsson
Cordelia Eresjö
Billie Möllberg
Anastasia Lundqvist
Karl Fridlund
Emma Lundgren
Jonas Tingberg
Viktor Lenberg
Chrisovalandis Karipidis
Gustav Johannesson
Ema Bilalovic
Therese Lindström
Karin Westerlund
Catharina Schönbäck
Josefin Börgesen
Camilla Hall
Inger Johnsson
Belinda Bäckman
Holly Saxton
Sherine Christensen
Lina Lidström
Johanna Bergendal
Juliette Olofsson
Josefine Bimstrand
Louise Andersson
Erik Gemheden
Monica Leise
Anna Lagerman
Mariell Skog
Evabritt Fritz
Marie Sannes
Sara Maamri
Lina Hellström
Malin Ågren
Tina Honnér
Marie Samuelsson
Helena Wedin
Sara Jacobsson
Ebba Bengtsson
Jaana Rokka
Hannah Blaad
Lena Ekström
Hanne Carlsson
Björn Björklund
Mirjam Andersen
Levicia Newman
Helena Nyberg
Emelie Hult
Lovisa Söderlund
Jenna Noppa
Emma Larsson
Anders Berg
Lizette Turesson
David Jensen
Erik Hedén
Caroline Kristersson
Kajsa Vallin
Olivia Johnsson
Siim Prääts
Erik Gemheden
Gustaf Martinson
Ida Nilsson
Johanna Elander
Rose Mandegar
Jakob Hedén
Amelie Lundqvist
Britta Mosesson
Nina Sobas
Ken Ryberg
Daniela Eriksson
Helena Liljedal
Pernilla Karlsson
Emma Falk
Matilda Jedenberg
Thomas Stüker
Fred Sköld
Tilde Widell
Anna Friman
Katarina Hagelin
Elina Höglund
Anette Wedt
Hannes Fohlin
Josefin Nilsson
Carola Tallgren
Bim Johansson
Sylvia Ljungdahl
Niels West
Angela Strandvik Gumbo
Alexandra Nylund
Nanna von Essen
Hanna Hjalmarsson
Christina Hallberg
Janne Thomsen
Caroline Westergren
Fanny Frid
Anna Lindahl
Alva Birging
Hedda Sandelin
Elvira Mattsson
Rasmus Sundman
Camilla Florström
Anna Karlsson
Birgitta Hilmersson
Sara Afework
Caroline Gezelius
Clara Arvidsson
Emmy Furberg
Lotta Hallin
Jem Hippe-Runsten
Karin Wallander
Tunde Johansson
Elias Eiremo
Amanda Jensen
Inger Odell
Mimmi Olofsson
Angelica Olofsson
Sigrid Braa
Jeanette Gustafsson Törn
Therese Lind
Emma Eklund
Sophie H
Allis Österman Wallén
Cornelia Fransson
Hannah Mannheimer
Anna Booberg
Hanna Linder
Amanda Stein
Ann-Katrin Blomster
Helene Karlsson
Li Thies-Lagergren
Emma Gasslander
Maria Ahl
Lisa Johansson
Anna Vinsell
Therese Burlin
Anna Larsdotter Lindström
Cecilia Söderholm Öberg
Ann-Elise Tammar
Marika Bleckhorns
Eva Franzen
Sandra Molin
Jennie Nordensved
Madeleine Olofsson
Aina Olsson
Lena Alnebo
Johanna Hellman
Stina Andersson
Tina Granåsen Nyholm
Dolores Calvo
Caroline Nilsson
Åsa Janlöv
Sara Brushane
Carina Järpmyr
Maria Stålgren
Danielle kilstadius
Julia Brunfelt
Pelle Schager Stubelius
Agneta Hellqvist
Therese Åkerhielm
Janina Åkerhielm
Sofia Magnusson
Amalia Sjönneby
Melina Wennman
Victoria Stigson
Therese Jakobsson
Karin Ericsson
Sara Nilsson
Elin Hall
Marie Palmé
Elin Hall
Beatrice Johansson
Anna-Maria Johansson
Karin Pettersson
Grethe Glenvik
Erika Branting
Erika Branting
Laura Schelin
Carolina Ridborn
Gabriel Holm
Pernilla von Reis
Jennie Strömgren
Angelique Skog
Beatriz Lopez Larsson
Jeanette Lund Andersson
Erik Andersson
Anna Söderström
Sara Lüdtke
Erika Rehn
Irina Balog
Linnéa Widmark
Alice Hedlund
Elina Furfält
Maria Engholm Olsson
Elin Johansson
Malin Helldén
Maria Stenbeck
Dijana Sarjanovic
Ann-Charlotte Myrestam
Robin Andersson
Miranda Kanon
Nanette Sandberg
Desirée Karlsson
Tommy Vidarsson
Maria Stenbeck
Anna Andersson
Sara Appelgren
Marianne Clausen
Charlotte Swanson
Annika Staffansson
Agnes Lepierre Porne
Ulrika Larsson
Lovisa Ståtenhag
Lovisa Ståtenhag
Nadia Myléus
Jan Myléus
Ida S
Anna Larsson
Malena Brinkheden
Johannes Luttren
Barbro
David Hawtin
Anna Skarhed
Elin Forsberg
Pernilla Karlsson
Viola Aronsson
Ylva Sundberg
Miriam Petersson
Ivar Åsell
Anna Skarhed
Sofia Westborg
Marisol Kaseorg
Linda Grön
Esther Jervis
AnnaMaria Hedin
Mia Runeson
Martin sundberg
Sofie
Anette Andersson
Magda Augustsson
Josephine
Karl Karlsson
Sofie Westberg
Monika Box
kristine crondahl
Maria Kiviniemi
Helena Andersson
Marthina Bergström
Åsa Eugenzon
Lisa Lindh
Hanna Skepö
David Risberg
Malin Larsson
Antonia Bondén
Tomas Grönros
Nathalie Ahlbom
Maja Jonsson
Alva B
Samira Cammilton
Fay h
Sofia Sandahl
Simona Wahlsten
Ken Ryberg
Margaretha Lindquist
Frida Erkes Jansson
Frida Erkes Jansson
Maria Wahl
marianne grundell
andre simoes
Lena Setterwall
Stina Ydreborg
Amanda Jennefors
Sarah Ståhlgren
Merit Göthe
Maya Nestorov
Ellen Appeltofft
Paula Eklundh
Lena Huss
Anna Henning
Elin Rawet
Ingrid Algehov
Sylvia Ljungdahl
Gladis Aguirre Vidal
Ulrika Lorenz
Olivia Lorenz
Ulrika Lorenz
Malin Larsson
Josefin henriques
Eva Henriques
Susanne Elmbro
Linda lindberg
Lykke Backer Östman
Kjell Söderblom
Emma Rosen
Therese Nilsson
David Bergwall
Maria Ahlberg
Christian Edlund
Sara-Stina Kobayashi
Sara Niklasson
Åsa Rustas
Catrin Gustafsson
Julia Björklund
Matilda Niemistö
Saga Wååk
Viktoria Ringlander
Cecilia S
Lizette Svensson
Jennifer Bertelsen
Helen Dungert Gustavsson
Susanne Sifvert
Maria By
Patricia Hamberg
Jenny Skyllborg
Eva Åberg
Lena Ahlbäck
Anna Thornberg
Hanna Maigren
Sara Khazamipour
Sebastian Rusovan
Amanda Johansson
Claes Magnusson
Mirjam Högnäs
Antonia Garpvall
Katarina Hultberg
Frida Ohlsson
Miriam Petersson
Kerstin Adeström
Magnus Eriksson
Stefan Andersson
Jennie Malm Georgson
Emma Lindvall
Felicia Gustafsson
Malin Jeraeus
Maria Lindström
Ingrid Bergström
Marie-Anne Wall
Sofie Rotstedt
Hans Luttrén
Brijdeep Kaur
Emmy Granbom
Sara Axblom
Agnes Håkansson
Eeva Höglund
Thomas Eriksson
Freja Åberg
Angelica Wendt
Ton Langerak
Jennifer Gran
Malin Hilli-Andersson
Malou Nordström
Alexandra Röttorp
Linda Svensson
M-K Nord
Carola Larsson-Steinberger
Ellinor Spånberg
Håkan Andersson
Karolina Kasprzyk
Joshua Ekström
Madeleine Ågren
Felicia Marysdotter
Anna Knabäck
Lotta Stevens
Björn Bergman
Anders Ekholm
Nemo Bergnehr
Miriam Tekeste
Linda Patring
Liya Thedros
Emma Brisádottir
Ronja Karlsson
Harnett Berhane
Emma Öhrén
Eva Elfström
Sofie Jonsson
Petter Alge
Anna Eriksson
Lena Nellehav
Monica Larsson
John Johansson
Jessica Andèn Norman
Magdalena Anderberg
Magdalena Anderberg
Helena Rölander
Jenny Törnkvist
Ewa Bergman
Nina Örnemark
Erik Gemheden
Daniel Borg
Lisa Flink
Ellinor von Schantz
Lova-Marja N-maa
Lisa Groop
Mona Cameron
Ellen Hedenby
Jeanette Isehag
Tina Hallin
Päivi Pannula
Ida Andersson
Frida Gustafsson
Anna Lindmark
Bodil Lidén
Ida Daffeh
AnnSofie Gustavsson
Ulrika Arvidsson
Maria Wedman
Erika Walukiewicz
Anna Sundberg
Tove Ulrikson Hahn
Sabina Sundberg
Camille Johansson
Johanna Erebo-Olofsson
Linnea Wensby
Olivia Magnusson
Kristina Berg
Linda von Corswant
Theresia Andersson
Nadeschda Blank
Jesper Skoglund
Johanna Pettersson
Hannes Aurell
Adéline Karlborg
Joel Sundbom
Tova Ekdahl
Anna Tholen
Carin Holmberg
Nils Erik Johansson
Johanna Nordin
AnneSophie Lindar
Tina Granåsen Nyholm
Elin Dahl
Gunvor Svensson
Malin Lind
Anna Günther-Hanssen
Tove Andreassen
Emilia Helander
Helene Gamnis
Elin Wincentdotter
Michael Örtengren
Camilla Hansen
Michael Örtengren
Camilla Hansen
Josefin Nyman
Petra Edwards
Maria By
Lotta Wiklund Hedin
Dick Fernström
Marika Henriksson
Anna-Karin Lindfors
Joel Alfven
Nils Glimelius
Cathrin Sjöström
Åse Nyberg
Jennie Sandell
My flodström
Minette Bohlin
Carolina Ulriksson Martarelli
Lovisa Persson
Elaine Iggström
Alice Andersson
Frida Ohlsson
Linnea Lindström
Nova Lind
Tilda Lagerhäll
Andreas Holwaster
David Sköld
Evelina Eriksson Larsson
Heidi Elmér
Therese Gebert
Heidi Elmér
Therese Gebert
Anna Persson
Fanny Johansson
Linéa Päivinen
Katarina Grisiger
Julia Karlsson
Lisa Qvarngård
Marica Eriksson
Joakim Lofteen
Marietta Karlsson
Elin Hernborg

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Namn (för- och efternamn) *
Yrke
Om du skriver under som organisation, ange vilken organisation:
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy