Request edit access
แบบรายงานการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
กรอกข้อมูลให้ตรงกับ แบบ ว.11 หรือ ค.8
Email *
ชื่อนักศึกษา *
ชื่อ - ชื่อสกุล *
รหัสประจำตัวนักศึกษา *
ชื่อสาขาวิชา
Clear selection
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (ภาษาไทย) *
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (ภาษาอังกฤษ) *
วันที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ *
MM
/
DD
/
YYYY
วันที่สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (โปรดตรวจสอบให้ตรงกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบฯ) *
MM
/
DD
/
YYYY
"ชื่อวารสาร" หรือ "ชื่องานประชุม" ที่เผยแพร่หรือตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ *
วันที่แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ครั้งแรก (โปรดตรวจสอบให้ตรงกับคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาฯ) *
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.