Request edit access
Zgłoszenie do serwisu
Zgłoszenie dotyczy sprzętu zakupionego z dystrybucji WPI.net Emil Wilmański, posiadających naszą gwarancję.
Prosimy o wypełnienie zgłoszenia serwisowego w celu ułatwienia nam przeprowadzenia obsługi
serwisowej Państwa urządzenia.
Informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych
Administratorem danych jest WPI.net Emil Wilmański, ul. Piotrkowska 55, 90-413 Łódź.
Twoje dane będę przetwarzane w granicach niezbędnych do obsługi zgłaszanego serwisu oraz przyszłej obsługi zgłoszenia serwisowego. Zebrane dane mogą być przekazywane: do biura rachunkowego, podmiotom świadczącym usługi IT, kancelariom prawnym, firmom kurierskim i operatorom pocztowym i innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
W związku z przetwarzaniem danych masz prawo dostępu do treści swoich danych, do sprostowania swoich danych, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy, na czas przechowywania dokumentów dla celów
księgowo-podatkowych oraz na czas trwania skutków prawnych tych umów i realizacji roszczeń wynikających z tych umów.
Informacje dotyczące zakupu
Proszę o podanie informacji dotyczących zakupionego przez Państwo produktu.
Data zakupu / dokumentu potwierdzającego zakup *
MM
/
DD
/
YYYY
Źródło zakupu *
Numer zamówienia ze sklepu internetowego (jeśli dotyczy) lub numer faktury / paragonu *
Jeśli sprzęt został zakupiony w sklepie internetowym prosimy podać otrzymany numer zamówienia ze sklepu. Jeśli został zakupiony poza naszymi serwisami internetowymi prosimy wpisać numer dokumentu potwierdzającego zakup - w takim przypadku wymagane jest przesłanie oryginału lub kopii dokumentu sprzedaży z reklamowanym towarem lub na adres email: serwis@cleverboard.pl
Urządzenie zgłaszane do serwisu *
Inne urządzenie zgłaszane do serwisu
Proszę wypełnić w przypadku wyboru opcji "inne"
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy