The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Untitled form
Send
Untitled form
Section 1 of 1
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Tôi bị mỡ trong máu và cao huyết áp
Đang sử dụng các loại thuốc Tây y nhằm ổn định cao huyết áp
Tôi có biểu hiện chóng mặt, xoay sẩm thoáng qua
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Có, tôi đã đi khám và có kết quả chuẩn đoán
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Message for respondents
This form is no longer accepting responses
Insights
Total points distribution
Loading...
Loading responses…
Nguyen thi nguyet Minh
No responses yet for this question.
491/169 huynh van banh QPN
No responses yet for this question.
0923188549
No responses yet for this question.
Bạn đang mắc các dấu hiệu nào sau đây
No responses yet for this question.
Bạn đã đi khám ở bệnh viện và có kết quả chuẩn đoán của bác sỹ chưa?
No responses yet for this question.
Dành cho bạn gửi câu hỏi, lời nhắn tới chúng tôi
No responses yet for this question.
Settings
Make this a quiz
Assign point values, set answers, and automatically provide feedback
Responses
Manage how responses are collected and protected
Presentation
Manage how the form and responses are presented
Defaults
Form defaults
Settings applied to this form and new forms
Question defaults
Settings applied to all new questions
.