Request edit access
Anketiranje o potrebama i stavovima mladih u vezi sa građenjem karijere i zaposlenjem
Anketiranje se sprovodi u cilju istraživanja potreba i stavova mladih u okviru projekta ,,TxeONA - osnažena, hrabra, autentična!" - ,,TxeONA - Empowered - women brave authentic". Projekat ima za cilj pospešivanje zapošljivosti mladih devojaka i žena u ruralnim sredinama.
Projekat ,,TxeONA - osnažena, hrabra, autentična!" - ,,TxeONA - Empowered - women brave authentic" sprovodi ,,Urban Stream" u partnerstvu sa udruženjem ,,Veles - Vladičin Han", u sklopu projekta ,,WeB4YES - Western Balkan Civil Society Organisations for Youth Employment Support", kojim koordinira ,,Beogradska otvorena škola", a finansiran je od strane Evropske unije.
Godište: *
Your answer
Škola/zaposlenje: *
Your answer
Mesto boravka: *
Your answer
Da li si do sada učestvovala na nekim obukama, edukacijama ili treninzima van nastave? Ako da, u kojim? *
Your answer
Šta je po tebi volonterizam? *
Your answer
Šta je po tebi neformalno obrazovanje? *
Your answer
Šta su po tebi socijalne veštine? *
Your answer
Po tvom mišljenju, da li su socijalne veštine važne za obavljanje posla i građenje karijere? Na koji način? *
Your answer
Po tvom mišljenju, da li je važno u svakoj situaciji izraziti svoje mišljenje i stav? Na koji način? *
Your answer
Da li smatraš da se veština komunikacije može naučiti ili je to stvar genetike? *
Your answer
Da li smatraš da konflikte treba rešavati ili ih je bolje ostaviti da se situacija ne bi iskomplikovala? *
Your answer
Da li smatraš da treba poštovati svačije mišljenje ili je ipak najvažniji tvoj stav i mišljenje? *
Your answer
Prilikom donošenja odluke o upisu u srednju školu/fakultet, mlada osoba treba da se osloni samo na ono što su njena interesovanja ili treba da uzme u obzir sposobnosti i predznanja koja poseduje? *
Your answer
Značilo bi ti kada bi mogla da pohađaš obuku koja bi ti pomogla da sagledaš sve činioce koje treba da uzmeš u obzir prilikom izbora srednje škole/fakulteta? *
Kada imaš neku dilemu u vezi sa svojim daljim školovanjem, pomoć i savet najčešće tražiš od: *
Kada kažemo ,,da neko ima karijeru" mislimo samo na one osobe koje su uspešne i koje se bave nekim "važnim" zanimanjima? *
Tokom školovanja učenici mogu da pohađaju različite obuke, radionice i da stiču veštine kroz angažovanje u različitim omladinskim udruženjima, i to mogu da prikažu u svom CV-u kada budu konkurisali za posao? *
Ako bi želela da otpočneš svoj biznis, kome bi se obratila za potrebne informacije (sve ono što te zanima za početak)? *
Your answer
Šta bi, po tvom mišljenju, bilo potrebno da se zna pre nego što se pokrene neka poslovna ideja? *
Your answer
Navedi tri ključne osobine za koje smatraš da ih uspešan preduzetnik mora imati? *
Your answer
Biznis plan je početak svakog poslovanja, navedi šta bi po tebi trebalo da se nalazi u njemu? *
Your answer
Šta bi tebe motivisalo da pokreneš sopstveni biznis? *
Your answer
Da li u tvojoj ruralnoj sredini postoji mesto gde se okupljaju mladi? Ako je odgovor DA, navedite koja su to mesta. Ako je odgovor NE, da li se mladi uopšte negde okupljaju? *
Your answer
Šta po tvom mišljeju nedostaje vašoj ruralnoj sredini (u smislu potreba mladih)? *
Your answer
Koji događaji se održavaju u vašoj ruralnoj sredini? *
Your answer
Da li postoji neiskorišćeni prostor u vašoj ruralnoj sredini koji bi mogao da se iskoristi za aktivnosti namenjene mladima? *
Your answer
Da imaš mogućnost, da li bi otišla iz svoje ruralne sredine? Ako da, zbog čega? *
Your answer
Da li smatraš da mladi u ruralnim sredinama i u gradovima imaju jednake mogućnosti za aktiviranje, učešće u različitim programima ili projektima namenjenim njima? Obrazloži. *
Your answer
Da li bi bila spremna da pomogneš da se u tvojoj ruralnoj sredini nešto promeni (da se sredi neki prostor, organizuje neka aktivnost za mlade...) *
Da li mladi mogu da utiču na dešavanja i odlučivanje o važnim pitanjima u tvojoj ruralnoj sredini? *
Po tvom mišljenju, na koji način može da se promeni na bolje situacija u ruralnim sredinama? *
Your answer
Kakve su i koje mogućnosti za zaposlenje za mlade devojke i žene u tvojoj ruralnoj sredini? *
Your answer
Koliko je lako/teško mladim ženama iz ruralne sredine da se zaposle? *
Your answer
Da li mlade devojke/žene iz u ruralnim sredinama imaju podršku da budu zaposlene? *
Ako je odgovor na prethodno pitanje DA, kakvu podršku imaju i od koga? Ako je odgovor na prethodno pitanje NE, ne popunjavajte.
Your answer
Po tvom mišljenju, koliko je mladih devojaka i žena iz tvoje ruralne sredine zaposleno? *
Da li bi želela nešto da dodaš, a da te nismo pitali?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy