Request edit access
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการ ทำงานประเทศไทย (ประเทศไทย) จัดทำแบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามท่านสมาชิกสมาคมฯ ถึงความต้องการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการต้นแบบThailand Vision Zero สู่วัฒนธรรมเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน จะจัดขึ้น ในปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์หลักของโครงการเพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากการทำงาน และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้ยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมโครงการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
แบบสอบถามความต้องการเข้าร่วมโครงการ
(โปรดกรอกข้อความและทำเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อที่ท่านเลือก) เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กรุณา กดคำว่า "ส่ง" เพื่อความสมบูรณ์ของการกรอกแบบสอบถาม
ท่านเป็นสมาชิกสมาคม หรือไม่
1. ท่านสนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการต้นแบบThailand Vision Zero สู่วัฒนธรรมเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน
2. ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)
Your answer
3. ชื่อบริษัท
Your answer
4. ที่อยู่
Your answer
5. ตำแหน่ง
Your answer
6. เบอร์โทร
Your answer
7. E-mail
Your answer
8. ประเภทกิจการ
9. ขนาดสถานประกอบกิจการ
10. สถานประกอบกิจการของท่าน มี คณะกรรมการความปลอดภัยหรือไม่
11. สถานประกอบกิจการของท่าน มีหน่วยงานความปลอดภัยหรือไม่
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms