Request edit access
Долучення дослідницьких інфраструктур до європейських консорціумів ERIC
Рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 22.03.2018 № 3/1- 7 було схвалено Дорожню карту інтеграції України до Європейського дослідницького простору (ERA-UA) відповідно, одним із пріоритетів якої визначено «Оптимальне використання державних інвестицій у дослідницькі інфраструктури». В рамках зазначеного пріоритету передбачено завдання сприяння інтеграції українських вчених до європейських дослідницьких інфраструктур, зокрема консорціумів ERIC.
З метою реалізації зазначеного завдання Міністерством освіти і науки України вивчаються можливості та готовність українських дослідницьких інфраструктур до інтеграції до консорціумів ERIC, зокрема питання щодо ідентифікації потенційно спроможних українських дослідницьких інфраструктур наукових установ.
Email address *
Назва наукової установи *
Your answer
Дослідницька інфратсруктура, що може бути запропонована для включення до мереж науко-технічного співробітництва у рамках консорціумів ERIC *
Your answer
Вкажіть основні напрями досліджень структурного підрозділу ЗВО *
Your answer
Оберіть пріоритетний напрям досліджень дослідницької інфраструктури *
Оберіть із переліку консорціумів ERIC той, до якого хоче долучитись дослідницька інфраструктура *
Зазначте відповідне обладнання, наявне у дослідницької інфраструктури, що може бути корисним при проведенні досліджень у обраному консорціумі ERIC *
(Необхідно вказати перелік обладнання та його рік випуску (якщо є у наявності), моральну застралість обладнання)
Your answer
Зазначте актуальність удосконалення та / або придбання нового обладнання з урахуванням наукових цілей дослідницької інфратсруктури *
(Необхідно вказати перелік обладнання, в якому є потреби (якщо є необхідність в ньому))
Your answer
Вкажіть вчених дослідницької інфраструктури, які володіють англійською мовою на рівні Upperintermediate B2 та вище *
(Необхідно зазначити англомовних дослідників, вказавши їх ПІБ, вік, контакти)
Your answer
Зазначте наявність статей вчених дослідницької інфраструктури у міжнародних виданнях *
(Необхідно вказати кількість публікацій вчених у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science Core Сollection)
Your answer
Вкажіть участь дослідницької інфраструктури у рамковій програмі Горизонт 2020 *
(Необхідно зазначити назву програми; назву проекту; рік участі)
Your answer
Зазначте рівень інтегрованості наукової діяльності дослідницької інфраструктури у світовий науково-освітній простір *
(Необхідно визначити та обґрунтувати наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями. Навести детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами)
Your answer
Обґрунтуйте готовність дослідницької інфраструктури до експлуатації *
(Необхідно вказати зрілість ДІ та відповідні відносини між партнерами інфраструктури (наявність лабораторій; обладнання; те, що може бути цікавим для європейських партнерів)
Your answer
Визначіть сильні, слабкі сторони, можливості та загрози ДІ (аналіз SWOT) *
(В даному аналізі важливо навести результати проведених маркетингових досліджень щодо просування науково-прикладних результатів на світовий ринок, визначити потенційних замовників; навести перелік реальних майбутніх користувачів, з якими вже встановлено попередні договірні стосунки)
Your answer
Сильні сторони ДІ *
Your answer
Слабкі сторони ДІ *
Your answer
Можливості ДІ *
Your answer
Загрози ДІ *
Your answer
Обґрунтуйте практичну цінність для суспільства та економіки досліджень дослідницької інфраструктури *
(Необхідно обґрунтувати цінність результатів, отриманих структурним підрозділом ЗВО за науковим напрямом для економіки та інших сфер суспільного життя, для світової та вітчизняної науки та для продовження фундаментальних та/або прикладних досліджень, зміцнення національної безпеки)
Your answer
ПІБ керівника наукового напряму дослідницької інфраструктури *
Your answer
Телефон керівника наукового напряму дослідницької інфраструктури *
Your answer
Eлектронна пошта керівника наукового напряму дослідницької інфраструктури *
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service