Request edit access
แบบสำรวจความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเรื่องคุณค่า ความสำคัญ การอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
แบบสำรวจความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักนี้จัดทำขึ้น เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศให้มีประสิทธิภาพ โดยได้แบ่งแบบสำรวจออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
ส่วนที่ 2 ความรู้และความตระหนักเรื่องคุณค่าและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
ส่วนที่ 3 ความรู้และความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่างหรือเลือกในช่องคำตอบของท่าน

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Thailand Environment Institute Foundation. Report Abuse - Terms of Service